• Oulun uimahalli, Caverion
  • Oulun uimahallin uima-allas

Oulun kaupunki, Suomi

Yhteistyö on sujunut Caverionin kanssa oikein hyvin. Caverionilla on asiakaslähtöinen toimintatapa vaativiin yhteistyöprojekteihin. Projektit on hoidettu luotettavasti, suosittelen Caverionia yhteistyökumppaniksi. Veijo Kotilainen, kiinteistöpäällikkö

Yhteistyö on sujunut hyvin ja haluan tuoda sen esille, että vaikka meillä on iso sopimus, olemme ottaneet mukaan uutta teknologiaa. Jos kumppani on innovatiivinen sen lisäksi, että se on luotettava, saamme tosi kivoja kokonaisuuksia tehtyä. Johanna Mäkelä, energia-asiantuntija

Oulun kaupungin ja Caverionin pitkäaikainen yhteistyö perustuu taloteknisten järjestelmien puitesopimuksiin, energiasäästöihin tähtäävään toimintaan (ESCO) ja uudisjärjestelmien rakentamiseen.

Palvelut

  • Tekninen huolto ja kunnossapito

Järjestelmät ja tuotteet

  • Automaatio
  • Lämmitys, vesi ja viemäri
  • Sähköistys
  • Ilmanvaihto ja ilmastointi

KäyttötarkoitusHaaste

Oulun Tilapalvelut –liikelaitos teettää kiinteistöihinsä vuosittain erilaisia LVIAS korjaus- ja muutostöitä. Korjaustyöt kohdistuvat yhteensä noin 360 kiinteistöön, bruttoalaltaan yhteensä ~870 000 brm². Caverion tuottaa puitesopimuksella Oulun kaupungille kustannus- ja energiatehokkaasti toimivia, terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä.

Ratkaisu

Oulun Tilapalvelut –liikelaitoksen ja Caverionin väliseen puitesopimukseen sisältyy muun muassa patteriverkostojen tasapainotuksia, IV-koneiden korjauksia ja muutostöitä, kanavapuhdistuksia ja tasapainotuksia, lämmönvaihtimien uusimisia sähkö - ja automaatiotöineen, aurinkosähköratkaisuja, energiapalveluita sekä sähkökorjauksia.

ESCO-hankkeessa Caverion toteutti Oulun uimahallille valaistussaneerauksen, jossa kiinteistön valaisimia päivitettiin energiatehokkaiksi led-valaisimiksi, uimahalliin lisättiin lämmön talteenottoja IV-koneisiin sekä myös suihkuvesien harmaasta vedestä ja huuhteluvesistä otetaan hukkalämpö talteen. Näillä innovatiivisilla toimenpiteillä Oulun uimahallissa on tullut noin 1500 megawattituntia vuosisäästöä.

Toimenpiteistä laadittiin ennen tilausta tunti- ja materiaaliarviot. Näin kustannukset ovat alusta asti Oulun Tilapalvelut –liikelaitoksen tiedossa. Caverion sitoutui tarjousvaiheessa varaamaan riittävät resurssit sovittuihin toimenpiteisiin sekä huolehtimaan toimenpiteiden aikataulun hallinnasta ja työn laadusta Oulun Tilapalvelut –liikelaitoksen ohjeistusten mukaisesti.

Energiatehokkuutta parantavan nelivuotisen ESCO- puitesopimuksen avulla Oulun kaupungille tavoitellaan jopa 1,2 milj. € vuosittaisia säästöjä. Säästöille annetaan säästötakuu, jossa varmistetaan Oulun kaupungin laskennallisten säästöjen toteutuminen. 

Caverionin arvon tuotto Oulun kaupungille perustuu Caverionin syvälliseen kiinteistötekniikan asiantuntijuuteen, kokemukseen ja vahvaan kiinteistötekniseen osaamiseen, erityisesti painottuen kiinteistön energiansäästöihin kiinnittäen huomiota kiinteistön koko elinkaaren. 

Lue lisää ESCO-hankkeista

Ajankohta

Puitesopimuskumppanuus vuodesta 2014 lähtien.

Noin 360 kiinteistöä

ESCO -puitesopimus