Hankintamme perustuvat keskitetysti johdettuun kategorianhallinnan malliin, joka kattaa sekä suorat että epäsuorat materiaalit ja palvelut. Hankinta-ammattilaisemme työskentelevät matriisiorganisaatiossa, joka on linjassa divisioonien kanssa. Hyödynnämme mittakaavaedut käyttämällä konserninlaajuisia parhaita käytäntöjä ja ostamalla parhailta toimittajilta yhteisten toimintatapojen mukaisesti.

Caverionilla on useita yhteisiä toimittajia, jotka vastaavat koko konsernin kysyntään useissa toimintamaissamme. Suurin osa hankinnoista tehdään kuitenkin paikallisesti toimimaissamme valituilta toimittajilta. Arvostamme tavarantoimittajamme läheistä sijaintia ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin. Suurin osa toimittajistamme sijaitsee maissa, joissa toimimme.

Liiketoimintaetiikka toimittajasuhteissa 

Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita toimittajiensa kanssa. Kaikkia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti ja rehellisesti noudattaen sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Emme suvaitse minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissamme toimittajamme kanssa. Arvioimme säännöllisesti toimittajia, seuraamme niiden suorituskykyä sekä arvioimme mahdollisia riskejä.

Caverion soveltaa toimittajiensa kanssa erillisiä toimittajien eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct). Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

  • Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen.
  • Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia.
  • Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut vaatimukset.