Toimittajilla on tärkeä rooli toimitusketjussamme, sillä useimmat suunnittelemamme ja asentamamme tekniset järjestelmät ja ratkaisut sisältävät toimittajilta ostettuja komponentteja, materiaaleja tai palveluita. Vuoden 2022 haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme toimitusketjun optimoinnissa sekä kustannusten ja hinnoittelun hallinnassa.

Mittakaavaetujen optimaalinen hyödyntäminen

Meillä on useita yhteisiä toimittajia, jotka palvelevat meitä kaikissa toimintamaissa, mutta suuri osa hankinnoista tehdään paikallisesti maakohtaisesti valituilta tavarantoimittajilta. Arvostamme tavarantoimittajien paikallisuutta ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin. Näin ollen valtaosalla toimittajista on toimipaikka Caverionin toimintamaissa. Vuonna 2022 toimittajien läheisyys ja tiivis yhteistyö osoittivat jälleen kerran arvonsa, kun pyrimme hallitsemaan haastavaa markkinatilannetta hinnannousujen ja saatavuushaasteiden aiheuttamien paineiden keskellä.

Toimittajien eettiset liiketoimintaperiaatteet

Vuonna 2022 jatkoimme toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden toimeenpanoa. Vuoden 2022 lopussa 74 % (2021: 66 %) ostoistamme kuului toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden piiriin. Kasvu johtuu johdonmukaisesta työstä divisioonissamme. Erityisesti Saksan ja Suomen divisioonat jatkoivat vahvaa kehitystään, ja Itävallan ja Tanskan divisioonat nostivat lukujaan merkittävästi. Liiketoiminnan etiikkaa ja standardeja joissakin toimittajasuhteissa ohjaavat toimittajan omat eettiset liiketoimintaperiaatteet, jotka vastaavat vaatimuksiamme ja jotka olemme erikseen hyväksyneet.

 

green-wide-city-1.jpg

Liiketoimintaetiikka toimittajasuhteissa

Caverion soveltaa toimittajiensa kanssa erillisiä toimittajien eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct). Vuonna 2021 jatkoimme Toimittajien eettisten liiketoimintaohjeemme (SCoC) toimeenpanoa. Vuoden 2021 lopussa 66 % ostoistamme kuului eettisten liiketoimintaperiaatteiden piiriin, mikä tarkoittaa 3 prosenttiyksikön parannusta vuoden 2020 lopun tilanteeseen. Kasvu johtuu johdonmukaisesta työstä divisioonissamme. 

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

  • Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen
  • Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia
  • Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut vaatimukset.