Innovaatiot: Kohti älykästä ja vastuullista tulevaisuutta

Meidän innovaatiotoiminnan ytimessä on uusien monimuotoisten ratkaisujen kehittäminen älykaupunkien globaaleihin haasteisiin kaikilla osa-alueilla tekemällä:

 • rakennetun ympäristön hallinnasta,
 • energianhallinnasta,
 • kiinteistöistä,
 • teollisuuslaitoksista ja teollisista prosesseista,
 • liikkumisesta,
 • infrastruktuurista,
 • teknologiasta,
 • ja terveydenhuollosta älykkäitä.

Innovaatioidemme ja tuotekehityksemme tavoitteena on auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan, ylläpitämään ja optimoimaan kiinteistöjensä tai tuotantonsa toimintaa ja siten tukea heitä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöarvon luomisessa.

Innovaatiotoimintamme linkittyy kunnianhimoiseen kestävän kehityksen tavoitteeseemme: tavoitteena on luoda ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen hiilikädenjälkemme on 10 kertaa suurempi kuin oma hiilijalanjälkemme. Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteistamme

Hyödyntämällä älykkäitä teknologioita, dataan pohjautuvia digitaalisia palveluita ja infrastuktuuriin liittyviä ominaisuuksia pyrimme:

Uusia innovaatioita syntyy yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Hyödynnämme erilaisia joustavia kehitysmenetelmiä, iteratiivista tuotekehitystä ja laajaa kumppaniverkostoa. Yksi esimerkki tällaisesta menestystarinasta on Caverion SmartView, joka tarjoaa reaaliaikaisen digitaalisen näkymän kiinteistöjen tilaan.

Haluamme mahdollistaa työntekijöidemme innovaatioita rakentamalla luottamuksellista ja avointa kulttuuria. Olemme kehittäneet monissa maissamme systemaattisia menetelmiä uusien ideoiden keräämiseksi hyödyntäen asiantuntijakollegoidemme laajaa, toimialan laajuista ja koko elinkaaren huomioon ottavaa tietämystä.

Pyrimme aina etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja kestävien tulosten tuottamiseksi. Innovatiiviset ratkaisumme tukevat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja teollisuussektoria hyödyntämällä mittausantureita, lidar-skannausta, kuva-analyysiä ja äänianalytiikkaa.

Nainen katsoo kiinteistön tietoja tabletilta
 

Emme halua leveillä, mutta tässä joitakin esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuistamme:

 • Älykkäiden kattoelementtien avulla voidaan samanaikaisesti seurata jäähdytystä, lämmitystä ja ihmisten läsnäoloa rakennuksessa. Saatujen tietojen perusteella rakennuksen tarvittavaa ilmanvaihtoa voidaan parantaa luomalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämpiä kiinteistöjä.
 • Valvomalla teollisuuden hydraulisia sylintereitä, niiden ohjaussignaaleja, painetta ja liikettä mahdolliset vikatyypit voidaan tunnistaa ja mallintaa. Ratkaisuja voidaan hyödyntää meidän IoTFlex-tunnistus- ja tekoälyn avulla.
 • Teollisuuden keskipakopumppujen energiatehokkuutta voidaan parantaa optimoimalla niiden prosessien tehokkuus. "Quality Innovation Award 2020" -voittajaratkaisumme avulla voidaan prosessiteollisuudessa säästää noin 2 % sähköstä. Yhden suuren sellutehtaan säästöt vastaavat noin 300 talon vuotuisia energiansäästöjä. Vastaavia venttiilivikaan vaikuttavia ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muissa kiinteistötyypeissä tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. 
 • Äänianalytiikkaa hyödyntämällä on mahdollista tunnistaa poikkeavuudet ja epäoptimaalinen käyttäytyminen laitteiden toiminnassa, mikä estää laitteiden häiriöt, resurssien menetyksen ja rikkoutumisen.
 

Luomme yhteistyöinnovaatioita kaupunkihaasteiden ratkaisemiseksi

Teemme yhteistyötä tutkimushankkeiden parissa sekä EU:n että eri kansallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää:

 • alkuvaiheen innovaatioita,
 • tutkimustietoa,
 • yhdenmukaistettuja pilvipohjaisia ratkaisuja ja
 • uudentyyppisiä palvelumalleja.

Pyrimme löytämään uusia tapoja ratkaista kaupunkien haasteita ja luoda uutta osaamista erityisesti järjestelmäintegraatioihin sekä tietopohjaiseen päätöksentekoon. Tutkimusyhteistyömme keskittyy ensisijaisesti älykkäisiin energianhallintajärjestelmiin (eco), kuten kysyntäjoustoon, energiatehokkuuteen, liitettävyyteen ja uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon sekä älykkääseen rakennusekosysteemiin ja tiedonhallintaan. Yhdessä kohti älykästä ja vastuullista tulevaisuutta.

Olemme osallistuneet alla oleviin EU:n rahoittamiin tutkimushankkeisiin:

Hanke koski avoimen tietomallin hyödyntämistä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Lue lisää hankkeesta EU:n englanninkieliseltä nettisivulta

Hankkeessa oli kyse rakennusten suorituskyvyn ja ympäristö-vaikutusten arvioinnista ja vertailusta.

Lue lisää hankkeesta EU:n englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koski alueellista energianhallintaa.

Lue lisää hankkeesta EU:n englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koski simulointipohjaista energiankäytön ohjausta.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hankkeessa oli kyse kokonaisvaltaisesta kysyntäjouston optimoinnin viitekehyksestä.

Lue lisää hankkeesta EU:n englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koski digitaalista kaksosta energiatehokkuuden parantamisessa.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koski kaupunkirakenteen siirtymistä kohti energiapositiivisuutta.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hankkeessa käsiteltiin tietomallipohjaista energiatehokkuuden parantamista.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koski Big Datan hyödyntämistä sähkön arvoketjussa.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke koskee energiankäyttäjien osallistamista kysyntäjoustoon.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hanke keskittyy ohjelmistokatalogeihin kysyntäjoustoratkaisujen kehittämiseksi.

Lue lisää hankkeen englanninkieliseltä nettisivulta

Hankkeessa keskitytään kiinteistöjen älyvalmiuden integrointiin energiatehokkuussertifikaateihin.

Lue lisää hankkeesta EU:n englanninkieliseltä nettisivulta

 

Älykaupungeilla kestävämpään tulevaisuuteen

Interaktiivisessa älykaupungissamme voit mm. asentaa puhdastilan sairaalaan, kauppaan energiakeskuksen sekä vaihtaa kylmäaineet ympäristöystävällisempiin. Virtuaalinen älykaupunki kuvastaa tosielämän ratkaisuja, joilla voimme paikata ilmastonmuutoksen vaikutuksia, lisätä kiinteistöjen suorituskykyä ja parantaa ihmisten hyvinvointia.

Astu älykaupunkiin tutustumaan tarkemmin innovatiivisiin ratkaisuihin