Teollisuusautomaatio- ja instrumentointiprojektit huolellisesti suunnittelusta asennukseen

Teollisuusautomaatioprojektit ovat yleensä monivaiheisia ja vaativia. Automaatioprojekteissa…

Teollisuusautomaatioprojektit ovat yleensä monivaiheisia ja vaativia. Automaatioprojekteissa vaadittavaa erikoisosaamista voikin joutua hankkimaan usealta kumppanilta, jolloin kokonaisuuden hallinta monimutkaistuu. Usean kumppanin hallinnoinnin sijaan saat halutessasi Caverionilta koko projektin vaatimusmäärittelystä ja esisuunnittelusta aina valmistukseen, asennukseen ja käyttöönottoon asti yhden yhteyshenkilön takaa.

 

Paranna teollisuuslaitoksesi tuottavuutta automaation avulla

Teollisuuslaitosten toiminnan optimointia tehdään edelleen paljon manuaalisesti. Laitos hyötyy automaatioratkaisuista kokonaisvaltaisesti:

 • Tuotantotehokkuus: esimerkiksi sopiva palamisen hyötysuhde kattilalaitoksessa.
 • Hyvinvointi: henkilökunta voi keskittyä enemmän arvoa luovaan, mielekkääseen toimintaan.
 • Toimintavarmuus: oikein ohjelmoitu automaatio reagoi poikkeamiin nopeasti ja oikein.

Voimme auttaa sinua mm. seuraavissa projektin vaiheissa:

 • SIA-kokonaistoimitukset
 • Automaatiojärjestelmien toimitukset, uusinnat ja laajennukset
 • Sähkö- instrumentointi ja automaatiosuunnittelu
 • Logiikka- ja valvomosovellussuunnittelu
 • Kenttälaiteasennukset ja kaapelointi
 • Kalibrointi-, koestus- ja käyttöönottopalvelut
 • Impulssiputkitukset
 • Sähkö- ja automaatiokeskusten sekä kenttäkotelojen valmistus
 • Räjähdysvaarallisten tilojen asennukset ja huolto.

Kun laitos on onnistuneesti otettu käyttöön, saat meiltä myös asiantuntevat kunnossapito-, käyttö- ja päivystyspalvelut. Tutustu tarkemmin teollisuuden kunnossapitopalveluihin.

Ota yhteyttä

 
Timo Sedig
Yksikönpäällikkö, Caverion Industria
 

Automaatiosuunnittelu ja -ohjelmointi ovat toimivan teollisuuslaitoksen perusta

Automaatiojärjestelmien suunnittelu ja ohjelmointi vaativat ammattitaitoa. Useimmiten vaaditaan myös rohkeutta arvioida koko toimitusprosessia kriittisesti. Vuoropuhelu asiakkaan ja automaatiokumppanin välillä on avaintekijä, jonka avulla ratkaistaan vaativatkin haasteet: yleensä arvokkain tieto laitoksen toiminnan optimoimiseksi saadaan itse käyttäjiltä. Lopputuloksena saavutetaan paras mahdollinen käyttökokemus ja laitoksen tehokas toiminta.  

Automaatiojärjestelmämme ovat luotettavia ja helppokäyttöisiä, joten niiden elinkaarikustannukset ovat matalat. Automaatio-ohjelmistomme ovat helposti laajennettavia ja monistettavia, joten muokkaukset ja lisäykset onnistuvat vaivatta. Järjestelmien käyttöä ja ylläpitoa voidaan tarvittaessa tehdä myös mobiilisti.

Kokeneet suunnittelijamme auttavat mielellään esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • PLC-, HMI-, ja SCADA-suunnittelu
 • TLJ-suunnittelu
 • Kenttäväylät
 • Redundanttiset automaatiojärjestelmät
 • Koneturvallisuus, painelaiteturvallisuus, PFD-laskenta
 • Raportointiohjelmistot ja tiedonkeruu
 • Mobiilit hälytysjärjestelmät
 • Kaukovalvonta.

Turvallisuuteen Liittyvien Järjestelmien (TLJ) suunnittelu ja valmistus kuuluvat projekteihimme. Toteutamme automaation tuki-, vianhaku- ja muutostyöt tarvittaessa etäyhteydellä.

Energiateollisuuden automaation erikoisosaaminen käytössäsi

Vahva osaamisemme lämpölaitosautomaatiosta varmistaa, että automaatioprojektisi hoidetaan kustannustehokkaasti. Toimitamme automaatiojärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella kiinteän polttoaineen kattilalaitoksiin, sekä kevytöljy- ja kaasukattilalaitoksiin.

Olemme toteuttaneet kuumavesi- ja höyryverkkojen automatisointeja useisiin vaativiin teollisuuskohteisiin, joissa toiminnan perusedellytys on häiriötön ympärivuorokautinen lämmöntuotanto. Asiakkaitamme ovat sekä laitostoimittajat, loppukäyttäjät että energiayhtiöt. Kysy lisää referenssiprojekteistamme.

Automaatiojärjestelmän tehdastestaus pienentää kustannuksia

Automaatio- ja ohjauskeskusten ohjelmointi, kokoonpano ja FAT-testaus suoritetaan omissa tiloissamme. Saat keskukset ja ohjelmistot valmiiksi tehdaskoestettuna. Tehdaskoestuksella säästetään laitteiston ylös ajoon käytettävää työaikaa kohteessa.  

Oman kaappi- ja kotelotuotantomme ansiosta voimme vaikuttaa toimitusaikaan ja varmistaa, että toimitukset saapuvat työmaalle sovitussa aikataulussa. Myös muutosten hallinta on helppoa, kun koko järjestelmän suunnittelusta ja kokoonpanosta vastaa yksi toimittaja. Olet aina tervetullut osallistumaan tehdastestaukseen tiloissamme!

Toimituksiimme sisältyy hyvin jäsennelty ja viranomaisvaatimukset täyttävä tekninen dokumentaatio toteutuspiirustuksineen ja koestuspöytäkirjoineen. Suunnittelussa käytämme työkaluna nykyaikaisia tietokantapohjaisia ohjelmistoja.

Kokenut teollisuusautomaatiokumppani

Toteutamme teollisuusautomaation ja instrumentoinnin projekteja useille teollisuuden aloille, kuten energia-, elintarvike- ja puunjalostuslaitoksille sekä metalliteollisuudelle. Kattavimmat referenssit meillä on energiateollisuuden kohteista. Kokeneet asiantuntijamme toimivat joustavasti ja kustannustehokkaasti, joten projektisi onnistuminen on taattua. Palvelun korkeasta laadusta vastaavat aina omat ammattilaisemme. Vältämme raskaiden alihankintaketjujen käyttöä.

Kehitetään yhdessä yrityksesi visiot toimiviksi ja turvallisiksi automaatiokokonaisuuksiksi. Saat käyttöösi suuren yhtiömme resurssit sekä osaavan ja palvelualttiin henkilöstömme.

 

Kysy lisää teollisuusautomaatiosta

Jätä yhteydenottopyyntö, niin keskustellaan tarkemmin teollisuusautomaatioprojektistasi.

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Katso myös

 

Selaa blogiamme