SRI-kartoitus täydentää energiatehokkuuden tiekarttaa Töölönlahdenkatu 3:ssa

 
Increasing technology.png

Älyvalmiusindikaattorin (SRI)
avulla voidaan kartoittaa kiinteistön älykkyyden nykytila

 

 

icon-93.png

Selkeä tiekartta
investointien toteutukseen

 

 

Green energy (1).png

Energiatehokkuus:
kiinteistön älykkyyden kehittäminen vaikuttaa myös energiatehokuuteen

 

 

 Optimoimalla kiinteistön olosuhteet sekä lisäämällä näiden itseohjautuvuutta voidaan vaikuttaa samalla myös kiinteistön energiatehokkuuteen. 

Jarno Aalto, Kiinteistöpäällikkö, Newsec

Tavoitteet

  • Koy Helsingin Töölönlahdenkatu 3 on vuonna 2014 rakennettu toimistokiinteistö. Käytön aikana on havaittu, että kiinteistötekniikan energiatehokkaassa toiminnassa on vielä kehittämisen varaa, vaikka kohde onkin suhteellisen uusi.
  • Kiinteistötekniikan säätöjä on viimeisen kahden vuoden aikana optimoitu laaja-alaisesti. SRI-konsultaatiolla haluttiin kartoittaa mahdollisia toimenpiteitä, joilla kiinteistön energiatehokasta toimintaa ja olosuhteiden hallintaa voitaisiin entisestään viedä eteenpäin. Pääasiallisiksi tulevien vuosien kehityskohteiksi on otettu kiinteistön energiatehokkuus, olosuhteiden parempi hallittavuus ja päästöjen vähentäminen.
  • Kiinteistöstä on aikaisemmin toteutettu ESG-analyysi sekä BREEAM-esiselvitys. SRI-konsultaation tarkoituksena oli täydentää näitä aikaisemmin tehtyjä selvityksiä vertailukelpoisella EU:n energiatehokkuusdirektiiviin perustuvalla menetelmällä ja pureutua entistä syvällisemmin kiinteistön teknisten järjestelmien energiatehokkaaseen toimintakykyyn.
toolonlahti-toolonlahdenkatu-3-sri neliö.jpg
SRI töölönlahdenkatu.jpeg

Ratkaisut

  • SRI-konsultaation avulla voidaan arvioida kiinteistön teknisten järjestelmien kykyä toimia energiatehokkaasti, mukautua käyttäjien tarpeisiin ja osallistua energian kysyntäjoustoon.
  • Loimme selkeän tiekartan, joka pitää sisällään konkreettiset investointiehdotukset kiinteistön digitaalisuuden ja älyvalmiuden kehittämiseksi. Näillä keinoilla kiinteistön energiankulutus pienenee, saadaan taloudellisia säästöjä ja otetaan suunta kohti hiilineutraaliutta.
  • SRI-konsultaation konkreettisilla investointiehdotuksilla täydennetään aiempien selvityksien ehdotuksia. SRI-konsultaation investointiehdotuksien toteuttamisen myötä kiinteistöstä saadaan olosuhteiden osalta itseohjautuva ja sen hallittavuus paranee.
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Katso myös