Kemijoen vesivoiman tuotannon ja osaamisen varmistaminen

 

Yhteistyö
alkoi vuonna 2014

Noin 80 työntekijää
siirtyö sopimuksen mukaisesti Kemijoki Oy:ltä Caverionille

Integraatio
onnistui hyvin ja yritysvastuuta korostettiin

 Valitsimme Caverionin, koska se on sitoutunut vastuulliseen toimintaan. Korostimme vesivoimaosaamista ja sen jatkuvuutta.

Sakke Rantala, Kemijoki Oy:n operatiivinen toimitusjohtaja

Tavoitteet

  • Voimalaitosten käytettävyys ja käyttövarmuus on säilytettävä korkealla tasolla luotettavan, joustavan ja uusiutuvan vesivoimatuotannon turvaamiseksi.
  • Tuotannon ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi on huolehdittava yhtiön sekä kumppanien työntekijöiden vesivoimaosaamisesta ja sen kehittämisestä, joka on keskeinen osa Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelmaa.
  • Toiminnan tehokkuuden parantamiseksi on kehitettävä uusia ratkaisuja ja innovaatioita.
Kemijoki Oy Petäjäskoski padon kuohut
Kemijoki Oy Petäjäskoski padolta joelle

Ratkaisut

  • Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, jonka toiminnoista merkittävä osa hankitaan palvelutoimittajilta.
  • Teemme Kemijoki Oy:n kanssa tiivistä yhteistyötä Kemi- ja Lieksanjoen vesistöjen voimalaitosten teknisessä huollossa ja kunnossapidossa sekä tuotantojärjestelmien käynnissäpidossa.
  • Olemme aktiivisesti mukana uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisessä, joilla ilmastoystävällistä vesisähköä saadaan tuotettua entistä tehokkaammin. Kunnossapitotoimintaa parannetaan esimerkiksi digitaalisuuteen perustuvan ennakoivan kunnossapidon ratkaisujen avulla.
  • Vastaamme Kemijoki Oy:n Kemi- ja Lieksanjoen vesistöalueilla sijaitsevien 18 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista.
 

Haluaisitko analyysin energiansäästöpotenttiaalistasi?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin