Kemijoki ulkoisti vesivoimaloiden käyttö- ja kunnossapitotoiminnot

 

Yhteistyö
alkoi vuonna 2014

Noin 80 työntekijää
siirtyö sopimuksen mukaisesti Kemijoki Oy:ltä Caverionille

Integraatio
onnistui hyvin ja yritysvastuuta korostettiin

 Caverion varmistaa jatkossakin Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten korkeaa käytettävyyttä ja käyttövarmuutta. Korostimme käynnissä- ja kunnossapitokumppanin valinnassa vesivoimatuotannon ja -osaamisen jatkuvuuden turvaamista. Voimalaitosten toimintavarmuus ja pitkäjänteinen kehittäminen edellyttävät kumppaniltamme vesivoiman erityispiirteiden asiantuntemusta sekä sitoutumista uusien osaajien kouluttamiseen. 

Tuomas Timonen, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja

Tavoitteet

 • Voimalaitosten käytettävyys ja käyttövarmuus on säilytettävä korkealla tasolla luotettavan, joustavan ja uusiutuvan vesivoimatuotannon turvaamiseksi.
 • Tuotannon ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseksi on huolehdittava yhtiön sekä kumppanien työntekijöiden vesivoimaosaamisesta ja sen kehittämisestä, joka on keskeinen osa Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelmaa.
 • Toiminnan tehokkuuden parantamiseksi on kehitettävä uusia ratkaisuja ja innovaatioita.
Kemijoki Oy Petäjäskoski padon kuohut
Kemijoki Oy Petäjäskoski padolta joelle

Ratkaisut

 • Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, jonka toiminnoista merkittävä osa hankitaan palvelutoimittajilta.
 • Teemme Kemijoki Oy:n kanssa tiivistä yhteistyötä Kemi- ja Lieksanjoen vesistöjen voimalaitosten teknisessä huollossa ja kunnossapidossa sekä tuotantojärjestelmien käynnissäpidossa.
 • Olemme aktiivisesti mukana uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisessä, joilla ilmastoystävällistä vesisähköä saadaan tuotettua entistä tehokkaammin. Kunnossapitotoimintaa parannetaan esimerkiksi digitaalisuuteen perustuvan ennakoivan kunnossapidon ratkaisujen avulla.
 • Vastaamme Kemijoki Oy:n Kemi- ja Lieksanjoen vesistöalueilla sijaitsevien 18 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitotoiminnoista.
 • Vuonna 2020 solmitun jatkosopimuksen myötä Caverion Industria Oy jatkaa Kemijoki Oy:n Kemijoen ja Lieksanjoen vesistöalueiden vesivoimalaitosten teknisen huollon ja kunnossapidon sekä tuotantojärjestelmän käynnissäpidon kumppanina.
 • Uudessa käynnissä- ja kunnossapidon sopimuksessa avainasemassa on työntekijöiden vesivoimaosaamisen kehittäminen.   
 • Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiöllä on 20 vesivoimalaa, joista 16 Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi yhtiö säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä.
 • Voimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 1 100 MW. Vuonna 2020 Kemijoki Oy:n vesivoimalaitokset tuottivat kaikkiaan 4 793 gigawattituntia sähköenergiaa, joka oli noin kolmannes Suomessa vesivoimalla tuotetusta sähköenergiasta.

Palveluihimme Kemijoki Oy:lle kuuluvat:

 • Työturvallisuusvastuut ja turvalliset toimintamallit
 • Laitosten varallaolo
 • Sopimuksen sisältämien asennus-, tarkastus- ja tarkkailutehtävien suorittaminen
 • Erillisprojektien suunnittelu-, toteutus- ja valvontatehtävät
 • Hankinnat
 • Laitosten työturvallisuusvastuu myös ulkopuolisten vierailijoiden tai alihankkijoiden osalta
 • Yhteiskuntaviestinnässä eri sidosryhmien kanssa toimiminen
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin