Caverion Oyj:n verkkosivuston käyttöehdot

Tervetuloa Caverion Oyj:n www-sivustolle. Käyttämällä Caverion Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä tai erikseen ”Caverion”) sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Caverionin verkkosivustoa.

Tiettyjä sivustoja tai sivuston osia saattavat koskea myös lisäehdot.

Caverionin www-palvelulla tarkoitetaan tässä kaikkia internetissä käytettäviä palveluja, joiden omistaja on Caverion Oyj tai Caverion Oyj:n tytäryhtiö. Palveluja ovat esimerkiksi www-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit sekä kaikki sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi www-sivuihin.

Käyttöoikeudet

Caverion myöntää sinulle tässä dokumentissa lueteltujen ehtojen sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisen oikeuden tarkastella ja ladata Caverionin verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjänä säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa.

Kaikki oikeudet, joita ei tässä dokumentissa nimenomaisesti myönnetä, pidätetään.

Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluun liittyvät immateriaalioikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet, tavaramerkit ja domain-nimet) kuuluvat teoksen laatijalle, Caverionille tai sen yhteistyötahoille.

Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, Caverionin tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

Sisältöä saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla.

Jos Caverionin nimenomaisesti sallii sivuston käyttäjän ladata tai tulostaa internet-sivuilla julkaistuja tietoja, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittu myös julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähde ilmoitetaan.

Vastuut

Caverionin verkkosivustot ja niiden sisältö on Caverionin sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Caverion tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta Caverionin www-palvelun sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Caverion ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta.

Caverion, sen lisenssinantajat, yhteistyöyritykset, vastuuhenkilöt tai työntekijät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat Caverion www-sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista.

Caverionin www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille ja ylläpitämille sivuille tai sovellukseen, tällaisen viittauksen todetaan olevan yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettu palvelu. Caverion ei sitoudu mihinkään tällaisesta sivusta, sovelluksesta, sen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta johtuvaan vastuuseen. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.

Caverion pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia www-sivustoon.

Käyttäjän tuottama aineisto

Toimittamalla materiaalia (kuten tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia jne.) jollekin Caverionin palvelimista, esimerkiksi sähköpostitse tai Caverionin verkkosivuston välityksellä materiaalin toimittajana hyväksyt ja vahvistat seuraavat asiat:

  • aineisto ei sisällä mitään laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta materiaalia.
  • ennen aineiston siirtämistä olet ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin virusten tai muiden epäpuhtauksien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi.
  • omistat aineiston ja/tai sinulla on rajoitukseton oikeus toimittaa se meille ja Caverion saa julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita tuotteissaan korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta.
  • hyväksyt sen, ettet ryhdy oikeudellisiin siirtämiäsi aineistoja koskeviin toimenpiteisiin Caverionia kohtaan ja sitoudut hyvittämään Caverionille kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy Caverionia vastaan toimittamasi aineiston suhteen.

Caverionilla on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjien jättämää aineistoa. Caverion ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, jollekin palvelimistamme siirretystä aineistosta.

Sivuston muuttaminen

Caverion pidättää oikeuden milloin ja mistä syystä tahansa muuttaa sivuston sisältöä tai estää pääsyn sivustolle tai rajoittaa sitä milloin tahansa tai lopettaa sivut siitä erikseen ilmoittamatta. Caverion ei ole missään vastuussa käyttäjälle www-sivujensa muutoksista tai lopettamisesta.

Käyttöehtojen tarkistus

Caverion pidättää oikeuden koska tahansa, ilman ennakkovaroitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä verkkosivuilla.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset käyttöehtoihin erimielisyydet ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖEHDOT

Sosiaalisen median palveluidemme (LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Facebook) tarkoitus on tarjota keskustelualusta Caverionista kiinnostuneille henkilöille. Emme kuitenkaan vastaa sivuilla käyttäjien toimesta esitetyistä kommenteista. Pidätämme oikeuden poistaa sivultamme sisällön, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai jonka koemme muuten sopimattomaksi.

Kunnioita muita käyttäjiä ja heidän näkemyksiään ja toimi hyvien tapojen mukaan. Emme salli sosiaalisen median kanavissamme mitään hyvän tavan vastaista sisältöä emmekä uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa materiaalia, tai mainontaa taikka tekijäoikeuksia rikkovaa materiaalia. Käyttöehtojen vastaisesti toimivilta käyttäjiltä voidaan poistaa oikeus kommentoida sivun sisältöä.

Caverionin henkilöstöön kuuluvien henkilöiden tulee kertoa käyttäjille edustavansa Caverionia kommentoidessaan asioita Caverionin edustajana.