Ennakoivaa kunnossapitoa IoT- ja tekoälyratkaisuilla

Ennakoiva kunnossapito mahdollistaa tuotantolaitteiston vikojen ennustamisen ja toimenpiteiden…

Ennakoiva kunnossapito mahdollistaa tuotantolaitteiston vikojen ennustamisen ja toimenpiteiden tekemisen ennen vikojen ilmaantumista. Ennakoiva kunnossapito vähentää käyttökatkoja, maksimoi laitosten ja laitteiden käyttöiän ja tehostaa kunnossapidon toimintaa.

Me Caverionilla olemme yhdistäneet pitkän kokemuksemme teollisuuden prosesseista vahvaan IoT-, analytiikka- ja tekoälyosaamiseen. Digitaaliset ratkaisumme mahdollistavat mitattuun tietoon perustuvan päätöksenteon sekä kunnossapidon ennustettavuuden. Tiedolla johtamisen ratkaisuillamme varmistatte, että teette laitoksessanne oikeita asioita oikeaan aikaan.

Ennakoivalla kunnossapidolla parannat tuotantotehokkuutta ja säästät huoltokustannuksia

Laitteistojen todelliseen kuntoon perustuva huolto vähentää sekä huoltokustannuksia että tarpeettomia seisokkeja. Teollisuuden IoT- ja tekoälyratkaisut yhdessä mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon, joka perustuu tuotantolaitteiston vikojen ennustamisen ja huoltotoimenpiteiden tekemisen juuri silloin, kun ne ovat tarpeen. Näin vähennetään käyttökatkoja, maksimoidaan laitosten ja laitteiden käyttöikää sekä tehostetaan kunnossapidon toimintaa.

Ratkaisujemme tuottamaa dataa ja siihen pohjautuvaa analytiikkaa voitte hyödyntää myös laitoksenne tuotannon optimoinnissa. IoT-ratkaisuistamme kerättävän datan lisäksi hyödynnämme myös muun teollisuuslaitoksen laitteistoista kerättävän datan (automaatio, ERP) ja yhdistämme kaiken saatavilla olevan tiedon mahdollisimman kattavan kuvan luomiseksi.

Älykkäät anturit valvovat laitteistosi todellista kuntoa 24/7

IoT-anturit keräävät tuotannosta ja laitteista dataa, jota tekoäly analysoi jatkuvasti. Antureiden ja koneoppivan analytiikan yhdistelmä mahdollistaa tarkan näkyvyyden laitoksen tuotantoprosesseihin. Pienimmätkin häiriöt prosessissa voidaan havaita ja häiriöiden taustasyyt korjata ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Häiriöitä koskevat ennusteet on helppo mukauttaa mitattavan laitteiston eri ajotapoihin.

Olemme kehittäneet IoT-ratkaisumme erilaisiin teollisuuden mittaustarpeisiin, kuten ilman partikkelimittauksiin, värähtelyihin, saattolämmityksiin, sähkömoottoreiden kuntomittauksiin ja öljyanalyyseihin. Kuva- ja äänianalytiikan ratkaisujamme hyödynnetään mm. vesivoiman kunnonvalvonnassa. Ratkaisuidemme kehittämisessä hyödynnämme Caverionin vahvaa teollisuuden tuntemusta, ja tarvittaessa räätälöimme ratkaisumme juuri teidän laitoksenne tarpeisiin.

Kun hankit IoT-palvelumme, saat:

 • Älyanturit asennettuna
 • Etähallintalaitteen mobiililla käyttöliittymällä
 • Tarkan analytiikan Caverionin mittaus- ja analysointisovelluksella
 • Caverionin asiantuntijoiden erikoisosaamisen.

 

Caverion Intelligence Anomaly Detection -prosessien poikkeamien havaitsemiseen

Edistykselliseen tekoälyyn perustuva analytiikkapalvelumme tunnistaa ennalta teollisia prosesseja uhkaavat häiriöt. Sen avulla turvaat tuotannon ja minimoit epäkäytettävyyskustannukset, sillä varoitukset prosessien poikkeamista tuotetaan reaaliaikaisesti.

Caverion Intelligence hyödyntää laitoksen olemassa olevaa prosessidataa ja sen koneoppivat algoritmit on suunniteltu teollisuuden suurten datamassojen käsittelyyn. Tekoälymme ymmärtää eri käyntitilat sekä eri mittausten väliset yhteydet. Yksittäisten mittaustulosten sijaan se tarkastelee kokonaiskuvaa ja löytää siitä häiriöitä ennakoivat poikkeavuudet. Koneoppiva malli koulutetaan automaattisesti juuri siihen laitokseen, jossa sitä hyödynnetään. Käytön yhteydessä mallit tarkentuvat jatkuvasti käyttäjäpalautteen perusteella.

Caverion Intelligence on aktiivisessa käytössä lukuisilla erityyppisillä tuotantolaitoksilla Suomessa ja muualla Pohjoismaissa, kuten lämmön- ja sähköntuotannon valvonnassa Tukholmassa.

Miten hyödyt Caverion Intelligence -palvelusta?

 • Kunnossapito tehostuu, kun toimenpiteet ohjataan ennalta suunniteltuihin huoltoaikoihin
 • Laitoksen ja laitteiden elinkaari pitenee, kun työt tehdään ennen rikkoutumista
 • Nykyinen prosessidata saadaan hyötykäyttöön
 • Laitevikoja ja prosessihäiriöitä indikoivat poikkeamat havaitaan hyvissä ajoin
 • Uudentyyppiset häiriötilanteet havaitaan jo niiden tapahtuessa ensimmäistä kertaa
 • Käyttövarmuuden lisäksi optimoit tuotantoasi ja parannat tuotantotehokkuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Selainpohjainen käyttöliittymä varoitusten käsittelyyn
 • Säännölliset seurantapalaverit Caverionin asiantuntijoiden kanssa
 • Tietoturvallinen ja skaalautuva ratkaisu
 • Nopea käyttöönotto, vain joitakin viikkoja, ja alhaiset käyttöönottokustannukset, lyhyt takaisinmaksuaika.

Caverion Intelligence tunnettiin aiemmin nimellä MP INtelligence.

Kysy lisää Caverion Intelligence -ratkaisuistamme


Caverion Intelligence -palvelumme on kehitetty pitkän teollisten prosessien osaamisemme pohjalta. Koska hoidamme laitosten ja tehtaiden käyttöä ja kunnossapitoa asiakkaidemme puolesta, osaamme sanoa mikä toimii tosielämässä – ja mikä ei. Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten digitaaliset ratkaisut voisivat tehostaa tuotantoanne.

 

Katso videolta, miten Caverion Intelligence auttaa tuotantolaitostasi toimimaan tehokkaammin.

 

Kysy lisää digitaalisista ratkaisuistamme ennakoivaan kunnossapitoon

Ota yhteyttä ja kerromme tarkemmin, millaisia erilaisia mahdollisuuksia voimme tarjota sinun tuotantolaitoksesi kunnossapitoon.

Ota yhteyttä

 
Harri Paukkeri
Harri Paukkeri
Yksikönpäällikkö | Caverion Intelligence
Mika Marttila
Kehityspäällikkö | Caverion Intelligence
 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Selaa blogiamme