Kestävä kehitys

 
 

Siksi meillä on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet

 

Kaikissa painopistealueessamme meillä on kunnianhimoiset tavoitteet

 

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Kokonaishiilijaanjälki määritelty ja mitattu 80 % 100 %

 

Toimenpiteet

  • Jatkettu Scope 1-2 laskelmia. Scope 3-liokat määritelty ja ensimmäiset karkeat laskelmat Scope 3-kokonaispäästöistä tehty.

 

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Tarjoomallemme on määritetty hiilikädenjälki 20 % 100 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1-2) >2 x  5x

 

Toimenpiteet

  • Yhteistyö toimittajien kanssa sekä tarjooman ja kädenjälkimittausten kehittäminen.
  • Laajennetut hiilipäästölaskelmat ja positiivisen kädenjäljen omaavan tarjooman liikevaihdon kasvu, yhdistettynä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen (Scope 1-2).

 

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Tapaturmataajuus: LTIFR  4,0 < 2
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstä (%) 11 % 15 %
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät 89 % 100 %

 

Toimenpiteet 

  • Investoinnit systemaattiseen turvallisuustyöhön sekä määrätietoinen ennakoiva turvallisuuden mittaaminen.
  • Suunnitelma pidemmän aikavälin toiminnasta, tietoisuuden lisääminen sekä paikallisia erityistoimia.
  • E-Kestävän kehityken verkkokoulutus (jalkautetaan 2022 aikana).
  • S-Turvallisuuden verkkokoulutus 86 %.
  • G-Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus 92 %.

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus (%) 66 % >90 %
Tarjoukset sisältävät vastuullisuuskriteerit (%)   100 %

 


Toimenpiteet

  • Seuranta sisällytetty hankintaraportointiin.
  • Suunnitelma ja tiekartta luotu tarjousten seurantaan.
 
 

Edistämme hiilineutraalia yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillamme

Laajennamme ja kehitämme jatkuvasti älykkäitä ja digitaalisia ratkaisuja lisätäksemme asiakasarvoa sekä positiivista kädenjälkeämme.

 
Sustainability Report cover_16_9.png

Kestävän kehityksen raportti 2021

Julkaisemme vuosittain kestävän kehityksen raportin.

 

 
Caverion tukee kestävän kehityksen tavoitteita