Kestävä kehitys

Tiesitkö, että 30 % Euroopan CO2-päästöistä syntyy rakennuksista? Ja että kaupunkien osuus maailman CO2-päästöistä on yli 70 %?

Modernisoimalla ja digitalisoimalla rakennuksia voimme vähentää CO2-päästöjä 20 %. On aika tehdä merkittäviä tekoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

 
 

Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on luoda
ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen
hiilikädenjälkemme on 10 kertaa suurempi kuin oma
hiilijalanjälkemme.

 
 

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet kaikissa painopistealueissamme 

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa strategiamme ja liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti:
mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä.

Olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi neljä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) painopistealuetta

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2023 tilanne   2025 tavoite

  Kokonaishiilijaanjälki 
  määritelty ja mitattu

  100 %   100 %

 

Toimenpiteet vuonna 2023:

  • Määritimme, mittasimme ja validoimme kokonaispäästömme (Scope 1, 2 ja 3). Lähetimme kasvihuonekaasupäästötietomme SBT-komitealle validointia varten.

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2023 tilanne   2025 tavoite
  Tarjoomallemme on määritetty
  hiilikädenjälki
  25 %   100 %

  Hiilikädenjäljen suhde
  hiilijalanjälkeen (Scope 1-2)

  >3 x  5x

 

Toimenpiteet vuonna 2023:

  • Määritimme yhtenäisen hiilikädenjälkimenetelmän ja laskentamallin.
  • Teimme Scope 1-2 laskentamalleille sisäisen auditoinnin, yhtenäistimme tiedonkeruuprosessin ja pienensimme omaa hiilijalanjälkeämme.

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

  Mittari   2023 tilanne   2025 tavoite

  Tapaturmataajuus:
  LTIFR 

  4,1   < 2

  Naistyöntekijöiden
  osuus henkilöstä (%)

  11 %   15 %

  Vastuullisuus-
  koulutuksen saaneet
  työntekijät

  97 %   100 %

 

Toimenpiteet vuonna 2023:

  • Panostimme systemaattiseen turvallisuustyöhön, turvallisuuskulttuuriin ja ennakoiviin turvatoimiin.
  • Keskityimme tietoisuuden lisäämiseen monimuotoisuudesta, tasapuolisuudesta ja osallisuudesta käynnistämällä DEI-ohjelman ylimmälle johdolle ja rekrytoinnista vastaaville esimiehille.
  • Jatkoimme kestävän kehityksen verkkokoulutuksen implementointia.

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

  Mittari   2023 tilanne   2025 tavoite

  Toimittajien eettisten
  liiketoimintaperiaatteiden
  kattavuus (%)

  80 %   >90 %

  Tarjoukset sisältävät
  vastuullisuuskriteerit (%)

-   100 %

 

Toimenpiteet vuonna 2023:

  • Jatkoimme jokaisen Caverion-divisioonan seurantaa lisätäksemme toimittajien sitoutumisastetta.
  • Jatkoimme vastuullisuuskeskusteluja valittujen avaintoimittajien kanssa ja pilotoimme kriteerejä valituissa tarjouspyynnöissä.
 
Kestävän kehityksen raportti 2023

Kestävän kehityksen raportti 2023

Julkaisemme vuosittain kestävän kehityksen raportin.

Tutustu vuoden 2023 raporttiin tai siirry raporttiarkistoomme.

 
 

 

Edistämme hiilineutraalia yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillamme

Laajennamme ja kehitämme jatkuvasti älykkäitä ja digitaalisia ratkaisuja lisätäksemme asiakasarvoa sekä positiivista kädenjälkeämme.

 
Caverion tukee kestävän kehityksen tavoitteita
csr.png