Kestävä kehitys

Tiesitkö, että 30 % Euroopan CO2-päästöistä syntyy rakennuksista? Ja että kaupunkien osuus maailman CO2-päästöistä on yli 70 %?

Modernisoimalla ja digitalisoimalla rakennuksia voimme vähentää CO2-päästöjä 20 %. On aika tehdä merkittäviä tekoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

 
 

Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on luoda
ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen
hiilikädenjälkemme on 10 kertaa suurempi kuin oma
hiilijalanjälkemme.

 
 

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet kaikissa painopistealueissamme 

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa strategiamme ja liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti:
mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä.

Olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi neljä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) painopistealuetta

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2021 tilanne   2025 tavoite

  Kokonaishiilijaanjälki 
  määritelty ja mitattu

  80 %   100 %

 

Toimenpiteet

  • Jatkettu Scope 1-2 laskelmia. Scope 3-luokat määritelty ja ensimmäiset karkeat laskelmat Scope 3-kokonaispäästöistä tehty.

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2021 tilanne   2025 tavoite
  Tarjoomallemme on määritetty
  hiilikädenjälki
  20 %   100 %

  Hiilikädenjäljen suhde
  hiilijalanjälkeen (Scope 1-2)

  >2 x  5x

 

Toimenpiteet

  • Yhteistyö toimittajien kanssa sekä tarjooman ja kädenjälkimittausten kehittäminen.
  • Laajennetut hiilipäästölaskelmat ja positiivisen kädenjäljen omaavan tarjooman liikevaihdon kasvu, yhdistettynä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen (Scope 1-2).

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

  Mittari   2021 tilanne   2025 tavoite

  Tapaturmataajuus:
  LTIFR 

  4,0   < 2

  Naistyöntekijöiden
  osuus henkilöstä (%)

  11 %   15 %

  Vastuullisuus-
  koulutuksen saaneet
  työntekijät

  89 %   100 %

 

Toimenpiteet 

  • Investoinnit systemaattiseen turvallisuustyöhön sekä määrätietoinen ennakoiva turvallisuuden mittaaminen.
  • Suunnitelma pidemmän aikavälin toiminnasta, tietoisuuden lisääminen sekä paikallisia erityistoimia.
  • E-Kestävän kehityken verkkokoulutus (jalkautetaan 2022 aikana).
  • S-Turvallisuuden verkkokoulutus 86 %.
  • G-Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus 92 %.

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

  Mittari   2021 tilanne   2025 tavoite

  Toimittajien eettisten
  liiketoimintaperiaatteiden
  kattavuus (%)

  66 %   >90 %

  Tarjoukset sisältävät
  vastuullisuuskriteerit (%)

    100 %

 

Toimenpiteet

  • Seuranta sisällytetty hankintaraportointiin.
  • Suunnitelma ja tiekartta luotu tarjousten seurantaan.
 
Kestävän kehityksen raportti 2021

Kestävän kehityksen raportti 2021

Julkaisemme vuosittain kestävän kehityksen raportin.

Tutustu vuoden 2021 raporttiin tai siirry raporttiarkistoomme.

 
 

 

Edistämme hiilineutraalia yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillamme

Laajennamme ja kehitämme jatkuvasti älykkäitä ja digitaalisia ratkaisuja lisätäksemme asiakasarvoa sekä positiivista kädenjälkeämme.

 
Girl with iPad.jpg

Usein kysytyt kysymykset

Miten varmistamme työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden? Mikä on toimintamme vaikutus ympäristöön? Miten varmistamme liiketoiminnan eettisyyden?

Katso miten vastaamme

Caverion tukee kestävän kehityksen tavoitteita