Henkilöstömme, työcaverimme

Caverion service technicians at work

Meitä on yli 15 000 palvelu- ja projektiliiketoiminnan ammattilaista, tai caveria kuten me itseämme kutsumme, 11 maassa ympäri Eurooppaa luovat pohjan liiketoimintamme menestykselle. Työntekijämme toimivat asiakasrajapinnassa kaikessa mitä teemme. Meille onkin tärkeää tarjota sellainen työskentely-ympäristö, joka tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuden saavuttaa oman potentiaalinsa joka tasolla sekä tarjota erinomaista asiakaskokemusta asiakkaillemme.

Voit tutustua meidän cavereihin tarkemmin Caverikirjassa ja Näin meillä -osiossa.

Henkilöstön lukumäärä

Parasta työpaikkaa kehittämässä

Liiketoimintaympäristömme kehittyy jatkuvasti. Megatrendit, maailmantalous ja kasvava painopiste kestävyyden kehittämiseen vaikuttavat suuresti liiketoimintaamme ja työoloihimme. Olemme jatkaneet työskentelyä seuraavilla strategisilla painopisteillä:

  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla
  • Inspiroiva johtajuus
  • Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla
  • Ammatillinen kasvu
 

Caverionin eli meidän kulttuuri

Edistämme monin tavoin yhteistä kulttuuriamme ja Caverionia parhaana työpaikkana. Tavoitteena on vahvistaa parhaita toimintatapoja ja määritellä, miten meidän tulee kehittää työskentelytapojamme menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseksi. Jatkamme kulttuurimatkaamme määrittelemällä avaintekijät kulttuurillemme sekä sille, miten kulttuuri näyttäytyy jokapäiväisessä arjessamme.

Johtamisen kehittäminen

Tarjoamme esimiehillemme erilaisia johtamisen kehittämisohjelmia, mentorointia ja tiimin kehittämisen ja palautteen antamisen workshoppeja läpi koko Caverionin. Olemme keskittyneet erityisesti implementoimaan yhteisen johtamisen kehittämisohjelman kaikille meidän uusille esimiehille varmistaaksemme heidän menestymisensä uudessa johtamisroolissaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti meillä ei sallita minkäänlaista ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, ruumiilliseen tai henkiseen vammaisuuteen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun tekijään liittyvää syrjintää. Eettisissä liiketoimintaperiaatteissamme ohjeistetaan aktiivisesti myös edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten välistä tasaarvoa ja monimuotoisuutta. Meillä on nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän ja kaiken laittoman toiminnan suhteen.

Palkitseminen

Meillä peruspalkkaus perustuu työn vastuullisuuteen, vaatimuksiin ja kokemukseen sekä paikalliseen markkinavertailuun. Yrityksen johto sekä suurin osa työntekijöistä kuuluu suoritusperustaiseen yhtiön tulospalkkiojärjestelmään, projekti- tai palveluliiketoiminnan palkitsemismalliin. Tavoitteenasetannan sisältävät kehityskeskustelut sekä jatkuva palaute ovat olennainen osa johtamisjärjestelmäämme ja vievät strategian jalkauttamista sekä tavoitteiden saavuttamista eteenpäin.

Henkilöstö vuoden 2019 lopussa