Noin 16 000 palvelu- ja projektiliiketoiminnan ammattilaista luovat pohjan Caverionin menestykselle. Henkilöstömme toimii liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Vuonna 2023 jatkoimme valmiuksiemme kehittämistä tavoitteenamme olla yksi toimialan johtavista palveluyrityksistä ja projektitoiminnan valikoiva mestari sekä edelläkävijä erityisesti älykkäiden teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen alalla. Saavuttaaksemme nämä kunnianhimoiset liiketoimintatavoitteet haluamme olla alan houkuttelevin työnantaja sekä nykyisille työntekijöillemme että mahdollisille tuleville työntekijöillemme.

Asiakkaamme arvostavat Caverionin palveluasennetta sekä kykyä vastata nopeasti ja ratkaista asiakkaiden haasteet tehokkaasti. 

Tämän varmistamiseksi olemme julkistaneet ihmisten johtamisen perusperiaatteet, turvallisuusohjeistukset, palkitsemisen periaatteet sekä johtajuuteen ja moneen muuhun tärkeään osa-alueeseen liittyvät käytännöt. Caverionin kaiken toiminnan pohjana ovat eettiset periaatteet.

Henkilöstön lukumäärä

Parasta työpaikkaa kehittämässä

Henkilöstön oikeuksiin ja vastuisiin kuuluvat oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, hyvinvointiin sekä kaikenlaisen syrjinnän ehkäisemiseen. Arvostamme monimuotoista työvoimaa ja haluamme tarjota kaikille samat mahdollisuudet.

Me Caverionilla uskomme, että henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi ovat tasapainoisen
työelämän ja vapaa-ajan perusta. Noudatamme korkeita työturvallisuusstandardeja. Yhteistyössä
henkilöstömme kanssa mahdollistamme joustavan, myönteisen ja menestystä tukevan
työympäristön. Panostamme vahvasti jatkuvaan kehittämiseen – myös turvallisuuden osalta.

Technician talking to Service Manager_panorama.png

 

Building Performance-kulttuuri

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja vastuullisen työympäristön, jossa huolehditaan monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja osallistamisesta koulutuksen ja toimintatapojen kautta. Sosiaalinen vastuu ja ihmiset ovat Caverionin toiminnan sydän. Yksi kestävän kasvun strategiamme määritellyistä tavoitteistamme on olla alan kiinnostavin työnantaja. Vahvistamme Building Performance -kulttuuriamme arvojemme kautta: me teemme, mitä lupaamme, me teemme sen yhdessä sekä me tutkimme uusia mahdollisuuksia ja kehitymme.

Osaamisen kehittäminen

Tarjoamme jatkuvaa koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia vahvistaaksemme liiketoiminnallista osaamistamme ja tukeaksemme työntekijöidemme ammatillista kasvua. Ammatilliset, tekniset ja turvallisuuskoulutukset ovat erityisen tärkeitä liiketoiminnallemme, ja näitä koulutuksia onkin määrällisesti eniten. Vuonna 2023 osaamisen kehittäminen keskittyi erityisesti turvallisuusasioihin, palvelun suoritustasoon, projektinhallintaan sekä tekniseen ja myynnin osaamiseen.

Employee on bicycle_panorama.png
 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Vahva sitoutuminen eettisiin liiketoimintatapoihin on vastuullisen liiketoiminnan perusta. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti kannustamme avoimeen ja yhteistyöhenkiseen ilmapiiriin työssä. Caverionilla on nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän ja kaiken laittoman toiminnan suhteen.

Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisesti julistettuja ja turvattuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien seuraavat:

  • Tuemme työntekijöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja tasapuolisia palkkausperusteita.
  • Työntekijöillämme on järjestymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.
  • Olemme eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti vastuullinen ja reilu työnantaja. Emme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen toimintarajoitteeseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.
  • Emme salli lapsityövoiman, minkäänlaisen pakkotyövoiman tai laittoman työvoiman käyttöä ja vastustamme ihmiskauppaa ja ns. nykyajan orjuuden muotoja.
  • Emme salli minkäänlaista ahdistelua tai kiusaamista työpaikalla.

Haluamme luoda osallistavan työympäristön kaikille sukupuolesta riippumatta. Siksi Caverionin eettisissä liiketoimintaperiaatteissa ohjeistetaan myös aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Ihmisoikeuksiin liittyvät teemat sisältyvät eettisten liiketoimintaperiaatteidemme (Code of Conduct) verkkokoulutukseen, joka on suunnattu kaikille työntekijöille. Vuonna 2023 koulutuksen suoritti 97 % henkilöstöstämme.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

Kunnioitamme ihmisiä yksilöinä, hyväksymme erilaisuuden ja edistämme osallisuutta. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen (DEI) ovat meille tärkeitä teemoja, ja työ niiden edistämiseksi on olennainen osa tavoitettamme edistää Building Performance -kulttuuria ja kehittyä alan kiinnostavimmaksi työnantajaksi. Meille monimuotoisuus ja osallistaminen ovat tärkeitä arvonluonnin tekijöitä asiakkaiden, liikekumppaneiden, työntekijöiden ja omistajien suuntaan.

Uskomme, että monipuolinen ja osallistava työympäristö edistää kiinnostavuuttamme työnantajana ja parantaa suorituskykyämme. Meille on tärkeää, että kaikki työntekijämme tuntevat olevansa osallisena ja arvostettuja. Vuonna 2023 henkilöstötutkimuksen mukaan työntekijöiden osallistaminen on hyvällä tasolla (79 %) ja yksi vahvuuksistamme. Keskityimme lisäämään tietoisuutta monimuotoisuudesta, tasa-arvosta ja osallistamisesta johdolle suunnatulla DEI-ohjelmamme kautta, jota toteutettiin verkkokoulutuksen ja ohjattujen keskustelutilaisuuksien avulla.

 

Caverion-technicians.jpg
 

Palkitseminen

Caverionilla on koko konsernin laajuinen palkitsemisstrategia, joka tukee tavoitettamme saavuttaa huippusuoritus kaikilla tasoilla suoritukseen perustuvan palkitsemisen periaatteen mukaisesti. Keskeiset palkitsemisperiaatteet, -elementit ja -käytännöt on kuvattu Caverionin palkitsemista koskevassa ohjeistuksessa, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla paikallisilla kielillä. Kaikki palkitsemiseen liittyvät päätökset hyväksytään vähintään esihenkilön esihenkilön kautta ja tarkastetaan HR:n toimesta. Näin varmistetaan, että päätökset ovat linjassa ohjeistuksemme kanssa.

Caverionin palkitsemisrakenteessa on erilaisia elementtejä. Peruspalkka perustuu tehtävän vaatimuksiin, henkilökohtaiseen suoritukseen ja osaamiseen sekä kilpailukykyyn paikallisilla markkinoilla. Lyhyen aikavälin kannustimilla palkitaan ennalta määritettyjen ja mitattavien strategian toteuttamista tukevien tavoitteiden saavuttamisesta, joiden taustalla sekä vuotuinen suorituskyky, jatkuva kehittyminen ja yhteistyö. Yhtiön johto ja useimmat toimihenkilöt kuuluvat lyhyen aikavälin kannustinohjelman, projektiliiketoiminnan kannustinohjelman tai palveluliiketoiminnan kannustinohjelman piiriin.

Tämän prosessin kautta kaikki Caverion työntekijät saavat käsityksen siitä, miten he voivat vaikuttaa Caverionin menestykseen, mitä heiltä odotetaan ja kuinka he voivat kehittää osaamistaan ja suoriutumistaan.

 

Lue lisää

Henkilöstö vuoden 2020 lopussa