Elinkaarihankkeet ja -palvelut takaavat hyvät olosuhteet

Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankkeen toteutusmuotoa, jossa vastaamme kiinteistöstä perinteistä…

Elinkaarimallilla tarkoitetaan hankkeen toteutusmuotoa, jossa vastaamme kiinteistöstä perinteistä takuuaikaa pidemmällä ja laajemmalla vastuulla. Elinkaarisopimuksella sovitaan tilojen käytettävyydestä ja toimintojen palvelutasosta. Sopimukseen voidaan liittää myös vastuita erilaisista käyttäjäpalveluista. Elinkaarimallin rahoitus voi tulla tilaajalta, ulkopuoliselta rahoittajalta tai elinkaaritoimijalta.

 

Elinkaariratkaisut turvaavat kiinteistösi toiminnallisuuden pitkällä tähtäyksellä

Vastaamme elinkaarihankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sovitun palvelujakson ajan. Elinkaarisopimuksen palvelujakson kesto on yleensä 20 - 25 vuotta. Vastaamme kohteen käytettävyydestä, olosuhteista, energian kulutuksesta ja kohteen kunnosta koko palvelujakson ajan. 

  • Takaamme kiinteistön toimivuuden, energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman jopa 25 vuoden sopimuskaudelle
  • Ylläpidämme kiinteistöjä elinkaaritehokkaasti ja huolehdimme kiinteistön korjausvelan hallinnasta. 
  • Meillä on kokemusta elinkaarihankkeiden toteuttamisesta, lähes 20 vuoden ajan, alkaen aina ensimmäisestä Suomessa toteutetusta hankkeesta.
  • Caverion on osallistunut lähes kaikkiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä järjestettyihin elinkaarikilpailutuksiin ja saanut niistä toteutettavakseen merkittävän osan.
 

Ota yhteyttä

 

Optimoidaan elinkaaren aikaiset kustannukset ja taataan turvalliset olosuhteet

Elinkaari jäähalli

Kiinteistön, rakennuksen, rakenteiden sekä teknisten laitteiden ja järjestelmien ylläpito perustuu suunnitelmalliseen ennakoivaan huoltoon ja kunnossapitoon sekä 24/7-palveluna toimivaan tekniikan ammattilaisten suorittamaan etähallintaan. 

Kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa varten määrittelemme sopimukseen kunnossapito-ohjelman, jonka noudattamisella varmistetaan kohteen kunnon ja arvon säilyminen sovitun mukaisena myös sopimuskauden päättyessä. Kiinteistöä uusitaan tai kunnostetaan korjaamalla olemassa olevia rakenteita tai järjestelmiä niin, ettei rakennuksen laatutaso muutu. Korjaaminen kytketään osaksi kiinteistön suunnitelmallista ylläpitoa ja kehittämistä niin, että korjaushankkeet ajoitetaan pitkän aikavälin suunnitelman (PTS) mukaan.

Elinkaarimallissa olemme asiakkaan valitsema kumppani suunnitteluvaiheesta alkaen koko elinkaaren ajan. Sitoutumalla pitkäjänteiseen yhteistyöhön kanssamme pystymme optimoimaan koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Kiinteistön omistajalle tulevat kiinteistön käyttökustannukset ovat ennakkoon tiedossa koko elinkaarisopimuksen ajan ja ne on myös luotettavasti määritelty. Kustannuksiin ei tule koskaan yllätyksiä ja mahdollisista ylityksistä vastaa Caverion, joten omistaja voi aina keskittyä omaan toimintaansa ja käyttäjät nauttia aina käytettävissä olevista tiloista ja hyvistä olosuhteista.

Esimerkiksi Kuopion Kuntolaakson monitoimitalossa vastuumme olosuhteista ulottuu aina kiekkokaukalon jään kuntoon asti.  

Lue lisää Kuntolaaksosta

Asiakkaan kokemus: Nummikeskus, Hämeenlinna

"Yhteistyöprojektin aikana käsitykseni Caverionista vahvana toimijana vahvistui. Voisin suositella Caverionia joustavan toimintamallin, asiakkaiden kuulemisen ja luvattujen asioiden toteuttamisen vuoksi." 
Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja

Tutustu myös muihin referensseihimme.

 
Elinkaari koulu

Elinkaariratkaisut ja -palvelut

Tuotamme elinkaaripalveluita valtakunnallisesti. Caverionin ja Suomen ensimmäinen kiinteistöalan elinkaarihanke on Kaivomestarin kiinteistö Espoossa, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2003 lähtien. Koko maan kattavan palveluverkostomme avulla korkea osaamisemme on käytössä koko maassa ja näin varmistamme korkealaatuisen palvelun kaikkialla Suomessa.

Tuotamme kaikki elinkaaripalvelun kannalta olennaiset osat alkaen suunnittelusta ja päätyen olosuhteiden ja käytettävyyden johtamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Johtamissamme hankkeissa näkyy alan kattavin osaaminen ja ratkaisut, jotka ovat asiakaskeskeisiä, nykyaikaisia ja kestäviä.

Asiakkaanamme voit luottaa, että sopimuksenmukaisuus toteutuu 24/7 ja voit keskittyä hyödyntämään täysimääräisesti kiinteistöäsi.

 

Elinkaarihallinta - kokonaisvastuu käytettävyydestä ja palvelutasosta

Toimivan ja kestävän kiinteistön elinkaaren perusta on asetettujen tavoitteiden mukaisesti suunnitellut ja toimivat tilat, jotka ovat kunnossa ja täysin valmiit käyttöön heti ensimmäisestä käyttöönottopäivästä alkaen.

Edellytykset elinkaaren hallinnalle on luotava jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelemme ja toteutamme toimivia, energia- ja ympäristötehokkaita kiinteistöjä, jotka ovat myös helposti muunneltavissa käyttäjän tuleviin tarpeisiin. Elinkaarihankkeemme rakentuvat aina ammattitaidolla ja huolella valituin materiaalein ja nykyaikaisia menetelmiä ja järjestelmiä hyödyntäen. Älykäs teknologia mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän kiinteistön raportoinnin, sekä varmistaa tilojen käytettävyyden ja vaatimukset täyttävän palvelutason.

Tehokas elinkaari toimisto

Asiantuntija-apua kiinteistösi elinkaaren luomiseen

Jätä meille yhteydenottopyyntö alta niin palaamme sinulle mahdollisimman pian. On aika ryhtyä toimenpiteisiin ja tehdä merkittäviä valintoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 
 

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää