Mistä puhumme kun puhumme energiaviisaudesta?

Ja ennen kaikkea: miten siitä tulee totta.

Me Caverionilla olemme viljelleet sanaa siellä täällä jo hyvän tovin. Tänä syksynä asiasta ovat puhuneet ihan kaikki. Silti uutisia säntillisestikään seuraamalla ei tunnu löytävän vastausta: mistä energiaviisaudessa on kyse? Mitä se käytännön tekoina tarkoittaa? Miten siitä voidaan hyötyä pitkällä aikavälillä, energiamurroksen keskellä?​

Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Näin syntyy energiaviisaus –kampanjassamme.​

Sen ensiaskeleet otettiin marraskuun alussa. Aloitimme kartoittamaan talon sisällä näkemyksiä sanan merkityksestä. Haastoimme koko talon – kaikki caverit toimenkuvaan katsomatta – kertomaan oman määritelmänsä. Mitä se heille tarkoittaa. ​

Caverien vastaukset annettiin kielitieteilijän pureskeltavaksi. Hänen tehtävänään oli laatia niistä synteesi. Yhteinen määritelmä auttaa meitä puhumaan samaa kieltä – niin oman tiimimme kesken kuin kumppaniemme kanssa.

Määritelmämmeolkaa hyvät:

 Energiaviisaudella viitataan järkevään energian käyttöön, jakeluun ja tuotantoon. Se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa – niin yksilö-, yritys- kuin yhteiskunnallisellakin tasolla - tehdään kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja, joissa huomioidaan sekä ekologinen, taloudellinen että sosiaalinen aspekti. Energiaviisas kulutus optimoidaan suhteessa tarpeeseen, kuitenkin elämänlaatua alentamatta. 

Energiaviisaat valinnat takaavat yhtäältä ympäristön säilymisen tuleville sukupolville, ja toisaalta mahdollistavat kilpailukyvyn ylläpitämisen ja resurssien riittämisen nykyhetkessä. Energiaviisauden edellytyksenä on energian kulutuksen pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen tarkastelemalla avoimesti ja kriittisesti eri vaihtoehtoja, jotka 
koskevat sekä energiamuodon, tarvittavan määrän että kulutuskohteen valintaa.

Seuraavat askeleet kampanjassa otetaan pian – mutta niistä lisää vuoden 2023 puolella!

 

 

Miten caverit määrittelevät energiaviisauden?

"Energiaviisaus tarkoittaa energian käyttämistä viisaasti eli energiatehokkaasti ja vähäpäästöisesti olemassa olevia resursseja kunnioittaen. Energiaviisaus edistää ympäristövastuullisuutta."

Rosanna, Vantaa

"Kykyä käyttää energiaa vähemmän ja miettiä jatkuvasti miten ja missä voisi säästää energiaa. Näiden mietittyjen säästöhankkeiden toteuttamista mahdollisuuksien mukaan."

Ismo, Salo

"Energiaviisaus tarkoittaa minulle ennakoivaa ja kestävää ajattelua sekä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan energian saanti myös tuleville sukupolville, uusinta tietoa, teknologiaa ja kestäviä ratkaisuja hyödyntäen."

Elina, Helsinki

"Se on pohdintaa ja ajatuksia käytännön toimenpiteistä, joilla kykenemme optimoimaan päivittäistä energiankäyttöämme sillä tavalla, että siitä syntyy konkreettista hyötyä (säästöä) minulle ja vähemmän kuormaa (päästöjä) ympäristölle."

Matias, Oulu

Olemme kutsuneet kaikki caverit mukaan määrittelemään, mitä energiaviisaus tarkoittaa. Tälle videolle nappasimme mukaan viisi piinkovaa asiantuntijaa: toimitusjohtajan, energiapalvelupäällikön, liiketoimintapäällikön, energia-asiantuntijan ja energia- ja jäähdytyskonseptien johtajan. Katso alta, miten caverimme määrittelivät termin!

Energiaviisaus on ennen kaikkea tulevaisuuden varmistamista – vähäisten resurssien fiksua käyttämistä ja kilpailukyvyn varmistamista. Pienenä kansakuntana Suomen tulee varmistaa, että olemme kilpailukykyisiä kansainvälisessä kilpailussa. Samoin yritysten kannattaa varmistaa oma kilpailukykynsä ja käyttää energiaa viisaasti.

Ville Tamminen, Toimitusjohtaja, Caverion Suomi

Minulle energiaviisaus tarkoittaa omavaraisuutta – eli kuinka hyödynnetään älykkäillä teknologisilla ratkaisuilla olemassa olevaa energiaa.

Katja Keronen, Energiapalvelupäällikkö, Caverion Suomi

Energiaviisaus tarkoittaa minulle resurssiviisautta – eli käytetään ja kehitetään rakennettua ympäristöä viisaasti ja tehokkaasti.

Jani Orava, Liiketoimintapäällikkö, elinkaari- ja allianssihankkeet, Caverion Suomi

Minulle energiaviisaus tarkoittaa nykytilan tarkastelua ja uteliaisuutta etsiä parempia ratkaisuja.

Sanna Siri, Energia-asiantuntija, Caverion Suomi

Mulle energiaviisaus on sitä, että me ei oteta tulevilta sukupolvilta hiililainaa. Tämä kuitenkaan ei ole elämän kurjistamista, vaan tämä on resurssien viisaampaa käyttämistä siten, että meillä kaikilla on siihen varaa – nyt ja tulevaisuudessa.

Antti Hänninen, Johtaja, energia- ja jäähdytyskonseptit

 

Miten energiaviisaus näkyy käytännössä?

 

Tutustu blogeihimme!

 

Kysy energiaviisaudesta – me vastaamme!