Vuosaaren lukio on Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarikoulu

 
building hand heart.png

RTS-ympäristöluokitus
Kiinteistö suunniteltiin ja toteutettiin
ympäristöluokituksen 4 tähden tasoon

icon-98.png

Viherkerroin 0.83
eli kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja
sadevettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa
tontin pinta-alaan

icon-14.png

Ensimmäinen
Vuosaaren lukio on Helsingin kaupungin
ensimmäinen elinkaarikoulu

 

Tavoitteet

  • Helsingin lähes 40 000 asukkaan Vuosaareen kaivattiin monitoimikeskusta, joka mahdollistaisi musiikki- ja teknologiapainotteisen opetuksen ja taiteen perusopetusta, sekä tilat järjestöjen toiminnalle ja tapahtumille.
  • Hanke on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta.
  • Uuden kiinteistön käyttäjinä on 900 opiskelijaa, 60 opettajaa, muuta henkilökuntaa sekä lukuisia iltakäyttäjiä.
Vuosaaren lukion ulkotiloissa on paljon viihtyisiä oleskelualueita
Vuosaaren lukio suoraan yläpuolelta katsotutna

Ratkaisut

  • Vastaamme seuraavat 20 vuotta kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteen mukaisesta energiankulutuksesta. Suunnitelmallinen ylläpito ja energiatehokkuuden maksimointi takaavat sen, että Vuosaaren lukion kiinteistön hiilijalanjälki pystytään pitämään mahdollisimman alhaisena.
  • Elinkaarimallissa olemme asiakkaan valitsema kumppani suunnitteluvaiheesta koko elinkaaren ajan. Kun asiakas sitoutuu kanssamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön, pystymme optimoimaan koko elinkaaren aikaiset kustannukset. 
  • Otimme energiatehokkuuden huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja kiinteistöstä suunniteltiinkin lähes nollaenergiarakennus. Tämä tarkoittaa erittäin korkeaa energiatehokkuutta ja rakennuksen energiantarpeen tuottamista laajalti uusiutuvilla energiamuodoilla. Vuosaaren lukion kiinteistöön asennettiin viherkattoja ja uusiutuvana energiana käytetään katoille asennettuja aurinkosähköpaneeleja. Aurinkosähköjärjestelmällä pystytään tuottamaan mm. yli 15 % kiinteistösähkön kulutuksesta.
  • Vuosaaren lukion viherkerroin on 0.83. Tämä lasketaan jakamalla pisteytetty viherpinta-ala kiinteistön kokonaispinta-alalla. Viherkerroin kertoo kuinka paljon tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan.
  • Rakennus suunniteltiin ja toteutettiin A-energialuokkaan ja kiinteistössä saavutettiin suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen arvosana 4 tähteä, joka vastaa korkeaa ympäristölaadun tasoa.

Vuosaaren lukiossa saavutettiin RTS-luokituksen arvosana neljä tähteä, joka vastaa korkeaa ympäristölaadun tasoa. Hankkeessa saavutettiin yhteensä 79,1 pistettä, mikä on yli 9 pistettä enemmän kuin neljän tähden tavoitetasoon vaaditaan.

Projektissa saavutettiin erinomaiset pisteet hanke- ja työmaaohjauksen osa-alueesta, ylläpidettävyyden, kestävyyden ja muuntojoustavuuden osa-alueista, energiatehokkuudesta sekä innovaatioista. Esimerkiksi kattopihojen hyödyntäminen käyttöpihoina hyväksyttiin innovaatioksi kohteelle, sillä näin tontti saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön, pihoja voidaan hyödyntää oppimistarkoituksiin ja käyttäjillä on pääsy ulkotiloihin kaikista kerroksista.

RTS-ympäristöluokitus on Rakennustiedon hallinnoima suomalainen rakennusten ympäristöluokitus, joka kokoaa yhteen kansalliset laadukkaan ja ympäristötehokkaan rakentamisen periaatteet. Luokituksessa huomioidaan ympäristövaikutusten lisäksi muun muassa energiatehokkuus, vedenkäytön tehokkuus, viheralueet, kosteuden- ja puhtaudenhallinta, turvallisuus ja kestävyys sekä sisäilman laatu ja viihtyvyys. Kriteereissä kiinnitetään huomiota elinkaariajatteluun ja kolmannen osapuolen auditointi antaa vahvistuksen parhaiden käytäntöjen mukaisesta rakentamisesta.

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Katso myös