Digitaaliset palvelut Motonetin päätöksenteon tukena

 
Yhteistyö

Yhteistyö
alkoi vuonna 2016

Caverion SmartView

SmartView
visualisoi data-analytiikkaa ja
kiinteistömassan olosuhteita

Kulutuksen lasku

25 %
säästöt sähkönkulutukseen etähallinnan
toimenpiteiden avulla

 Asiakaskokemuksen lisäksi myös henkilökunnan viihtyvyys on meille tärkeää. Suurin osa Motonet-tavarataloista toimii omistamissamme kiinteistöissä, joten jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on pystytty tekemään monia perustasoa parempia ratkaisuja. 

Miika Kahala, Motonetin kiinteistöpäällikkö

Tavoitteet

  • Motonetin tavoitteena oli optimaalisten sisäilmaolosuhteiden ylläpitäminen kaikissa heidän Suomen tavarataloissa. Modernisoitujen digitaalisten palveluiden avulla kerätyn datan avulla Motonet toivoo kykenevänsä kohdentamaan talotekniset investoinnit oikein asiakaskokemuksen parantamiseen ja henkilökunnan viihtyvyyteen.
  • Asensimme yli 100 langatonta IoT-sensoria Motonetin kiinteistöihin tukemaan optimaalisten olosuhteiden ylläpitoa. Sensorien tuottama data tukee Motonetin tiedolla johtamisen periaatteita. Sensorien datan avulla, Motonet teki investointipäätöksen kolmeen kiinteistöön tehtävästä jäähdytyshankkeesta.
  • Tämän lisäksi tavoitteena oli kiinteistöjen energiatehokkuuden varmistaminen ja teknisten järjestelmien asianmukainen toimivuus.
Motonet tavaratalo
Motonet Turun toimisto

Ratkaisut

  • Toimitimme Motonetin kiinteistöihin yli 100 langatonta IoT-sensoria, jotka täydentävät kiinteistöjen omaa infrastruktuuria ja keräävät tietoa tavaratalojen olosuhteista ja teknisten järjestelmien toiminnasta. Taloteknisten järjestelmien automaattinen analytiikka, tekoäly, tunnistaa mahdolliset poikkeamat ja datan perusteella pystytään arvioimaan, millaisia toimenpiteitä tai investointeja on tarpeen tehdä.
  • Talotekniikan asiantuntijamme yhdessä tekoälyn kanssa muodostivat ehdotuksen talotekniikan investoinneista, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus Motonetin tavaratalojen asiakasviihtyvyyteen ja kokemukseen. Data-analytiikka ja tulosten visualisointi toteutettiin Caverion SmartView’n avulla.
  • Sensoreiden keräämän datan ja analytiikan avulla, Motonet teki investointipäätöksen ilmalämpöpumppujen avulla toteutettavasta jäähdytyshankkeesta kolmeen kiinteistöönsä. Jäähdytysjärjestelmät toimivat myös lämpöpumppuina. Ratkaisulla haetaan merkittävää säästöä lämmityskuluihin ja vähennetään kaukolämmön kulutusta. Samalla sovittiin ylläpitosopimuksista suurimpaan osaan Motonet kiinteistöistä jäähdytys ja lämpöpumppujärjestelmien osalta.
  • Pumppuratkaisu yhdistettynä Caverion Drive -rakennusautomaatioon huolehtii kiinteistön olosuhteista ja säätää niitä tarpeenmukaisesti. Jäähdytyksen ja automaation yhteispelillä, kiinteistössä vallitsevat olosuhteet pysyvät tarkoituksenmukaisina ja parantavat asiakaskokemusta.
  • Yhdistäessämme tekoälyn 24/7 ratkaisuprosessiimme, joka reagoi poikkeamiin ja tuottaa poikkeamien korjaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, pystytään Motonetin kiinteistöjen olosuhteet ja energiatehokkuus pitämään jatkuvasti optimaalisella tasolla. Näin saavutetaan merkittäviä hyötyjä muun muassa kiinteistöjen energiantehokkuudessa.
  • Caverion SmartView kokoaa Motonetin kiinteistöstä saadun tiedon ja sitä voidaan käsitellä kokonaisuutena. Tekoäly tunnistaa datalähteistä poikkeamia, mutta vasta oikea prosessi tuottaa vaikuttavia toimenpiteitä esimerkiksi olosuhteiden ja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä huoltokustannusten leikkaamiseksi.

Digitaaliset ratkaisut ja älykkäät teknologiat muodostavat kiinteistön, teollisuuslaitoksen ja infran selkärangan. Fyysiset järjestelmät yhdistettynä digitaalisiin ratkaisuihin parantavat kiinteistösi ja teollisuuslaitoksesi toimintaa sekä loppukäyttäjäsi kokemusta. Ne keräävät ja analysoivat tietoa ja tarjoilevat sen päätöksentekosi tueksi.

Tutustu digitaalisiin ratkaisuihimme

Caverion SmartView on digitaalinen alusta, joka kerää kaiken kiinteistöstä saatavan datan yhteen. Se auttaa kiinteistöjohtoa liiketoiminnan optimoimisessa ja tehostaa kiinteistöpäälliköiden päivittäistä työskentelyä.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin alustaan

 

 Yhä pidemmät hellejaksot aiheuttavat olosuhteille haasteita, joiden ratkaisuun analytiikka tarjoaa apua. Samalla se tuo myös mahdollisuuksia erilaisten vikatilanteiden ja poikkeamien havainnointiin. 

Miika Kahala, Motonetin kiinteistöpäällikkö

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Katso myös