Yhteistyömme Napapiirin Energia ja Veden kanssa laski vuotovesien määrää ja lisäsi työturvallisuutta

 

Yli 60 %
lasku vuotoveden määrässä

Uusi toimintamalli
painottuu uusiutuvan energian käyttöön

Työturvallisuus
on lisääntynyt uusien toimintatapojen myötä

 Palveluntuottajaa valitessa ratkaisee laadukas ja kustannustehokas palvelu sekä päivittäinen, sujuva toiminta kentällä. Sovitusta pidetään kiinni, ennakkohuolto toimii hyvin ja tilanteisiin reagoidaan nopeasti. Halusimme yhdessä kehittää uutta toimintamallia, Caverionilla tämä ymmärrettiin ja olemme yhdessä löytäneet toimivan mallin.  

Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Tavoitteet

  • Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tavoitteena oli löytää kumppani kaukolämpöverkostojen ja kiinteiden polttoaineiden kaukolämpölaitosten kunnossapitoon. 
  • Vuotoveden kuriin saaminen oli keskeinen tavoite.
  • Samalla haettiin uusia toimintamalleja, joilla toimintaa saataisiin kehitettyä.
  • Kunnossapidon kokonaisuuteen kuuluu kiinteän polttoaineen lämpökeskuksia ja öljylämpölaitoksia. Kaukolämpöverkostot sijaitsevat Rovaniemen kaupungin, Muurolan,  Kolarin ja Ylläsjärven alueella  verkostovarusteineen.

Ratkaisut

  • Kehitimme tuotannon kunnossapitojärjestelmää ja aloitimme parannetun tietojärjestelmän käytön. Tämän seurauksena yhteistyöstä on tullut kokonaisvaltaisempaa ja toiminta on kehittynyt.
  • Nopea reagointi vuotoon on tuottanut sekä taloudellisia että luontoon kohdistuvia säästöjä. Kehitetty kaukolämpöverkon kunnossapitotoiminta on saanut vuotoveden määrän laskemaan palvelusopimuksen tarkastelujaksolla 2014-2015 n. 60% / vuosi.
  • Yhteistyössä kehitetimme myös uusia ja parempia toimintamalleja. Esimerkiksi polttoaineen kulutuksessa on lisätty biokäyttöä ja päästy pienempään polttoainekäyttöön.
  • Työn laatua mitataan vuosittain. Kokonaisuudessaan uusien toimintatapojen myötä myös työturvallisuus on lisääntynyt.

Konsernin toiminta-ajatus on Arjen ekosysteemi. Haluamme olla arktisen kiertotalouden älykäs ekosysteemi, joka on läsnä jokaisessa hetkessä luomassa menestystä pohjoiseen. Arvoissamme keskeistä on luotettava, vastuullinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Henkilöstöä johdetaan tavoitteellisesti, henkilöstön voimavarat huomioiden ja kannustaen. Johtajuusvisiona on ”Toimintaa kehittäen, Yhdessä, Toisia arvostaen, Joustavasti ja Luottamusta rakentaen”.

 Työn jälkeä mitataan vuosittain ja loppuasiakkaan palaute on ollut hyvää. Yksi tärkeimmistä tavoitteista ja sopimusmittareista on ollut kaukolämpöverkon vuotovesimäärän väheneminen. Sopimuskauden aikana vuotoveden määrä on saatu pienennettyä lähes kolmannekseen vuositasolla, joka on erinomainen suoritus.  

Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin