PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten kunnossapidon kustannustehokkuuden ja korkean käytettävyyden varmistaminen

 

Yhteistyö
alkoi jo vuonna 2011

Palveluiden jatkosopimus
allekirjoitettiin loppuvuonna 2020

Työturvallisuus
korostuu kaikessa tekemisessä

 Vesivoimatuotannon on oltava käytettävissä juuri silloin, kun säätövoimalle on tarvetta, joten ennakoivalla kunnossapidolla ja huoltojen ajoituksella on suuri merkitys laitosten toimintavarmuuden kannalta. Perinteisen kunnossapidon lisäksi on tärkeää, että pystymme yhdessä kehittämään laitoksiamme ja hyödyntämään uutta teknologiaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Jani Pulli, PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja

Tavoitteet

 • Kustannustehokkaan kunnossapidon saavuttaminen.
 • Vesivoimalaitosten korkean käytettävyyden varmistaminen.
 • Vesivoimaosaamisen laajentaminen ja kasvattaminen Pohjois-Suomen alueella sekä vesivoimaosaajien riittävyyden varmistaminen vaihtelevissa työkuormissa.
 • Turvallisten työtapojen sisäistäminen.
 • Energiamarkkinoiden jatkuva muutos ja vesivoima uusiutuvana energianlähteenä mahdollistaa ketterän sähköntuotannon säätämään ja paikkaamaan muita energian tuotannon muotoja.
PVO-Vesivoima Isohaaran voimalaitos, kuva Kai Tirkkonen
kesäinen järvimaisema

Ratkaisut

 • Caverion varmistaa PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten kunnossapidon kustannustehokkuuden ja käytettävyyden.
 • Henkilöstön osaamista kehitetään Caverionin Pohjois-Suomen palvelukeskusverkoston avulla, jolloin varmistetaan osaavien henkilöiden riittävyys myös tulevaisuudessa.
 • Vesivoimaosaamiseen keskittyneen palveluverkoston joustavalla käytöllä varmistamme asiakkaalle kustannustehokkaan kunnossapidon.
 • Erikoisosaamisten tunnistaminen ja niiden kehittäminen sekä hyödyntäminen valtakunnallisesti eri asiakkuuksissa lisää toiminnan kustannustehokkuutta ja tuo lisäarvoa myös muihin asiakkuuksiin.
 • Caverionin ennakoiva työturvallisuusmalli
 • Ennakoivalla kunnossapidolla, työnsuunnittelulla sekä IoT:ta ja data-analytiikkaa hyödyntävillä digitaalisilla ratkaisuillamme tarjoamme työkalut ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon ennen mahdollisia laiterikkoja.
 • Pohjolan Voima -konserniin kuuluvalla PVO-Vesivoima Oy:llä on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Ne tuottavat elintärkeää sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa säätövoimaa. Vesivoima on uusiutuva, kotimainen, hajautettu, hiilidioksidineutraali ja erityisen joustava sähköntuotantomuoto.
 • Caverion vastaa vesivoimalaitoksista Iijoella (Raasakka, Maalismaa, Kierikki, Pahkakoski ja Haapakoski), Kemijoella (Isohaara ja Jumisko) sekä Kokemäenjoella Melolla.
 • Hyvän turvallisuustyön ja -tulosten, hyvin tehdyn työn ja jatkuvan kehittämisen ansiosta Caverion on osoittanut olevansa oikea kumppani laitosten kunnossapidossa ja paikalliskäytössä.
 • Uusilla digitaalisilla ratkaisuillamme ennakoivaan kunnossapitoon ja dataa hyödyntämällä löydämme mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen ja laitosten käytettävyyden parantamiseen.
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin