Jyväskylän kaupunki: ESCO-hanke edistää kiinteistöjen energiansäästöä

 

1 051 MWh
Ensimmäisenä säästötakuuvuotena saavutetut säästöt

120 kWp
Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistöihin asennettujen aurinkosähköjärjestelmien tuottama yhteisteho

Toimenpiteet
rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä

 ESCO-toiminta on edistänyt Jyväskylän Tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen energiansäästöä. Ensimmäisen vuoden säästöt ylittivät Tilapalvelun osuuden KETS-energiatehokkuussopimuksen vuositavoitteesta.  

Tero Hirvelä, Jyväskylän Tilapalvelun Energia-asiantuntija

Tavoitteet

  • Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäminen ESCO-hankkeen muodossa
  • Energiankäytön tehostaminen ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttaminen ulkopuolisen energia-asiantuntijan avulla
  • ESCO-hankkeen vaatimat toimenpiteet pystytään kustantamaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä. Toimenpiteillä on alle 11 vuoden takaisinmaksuaika.
Osaavat energia-asiantuntijat

Ratkaisut

  • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa paransimme kolmen kiinteistön energiatehokkuutta mm. uudistamalla kiinteistöjen valaistusta ja ilmanvaihtojärjestelmiä, lisäämällä lämpöpumppuratkaisuja ja aurinkosähköjärjestelmä, uusimalla ikkunoita sekä parantamalla energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Vastaamme kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista, ja annamme sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun.
  • Kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoitiin ESCO-hankkeina 4,5 vuotta kestävällä sopimuskaudella. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä, joilla on alle 11 vuoden takaisinmaksuaika. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.
  • Kartoitimme Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistöjen energian säästöpotentiaalia ja teimme niistä esityksiä Jyväskylän Tilapalvelulle. Vuonna 2017 toteutettiin toinen puitesopimuksen hankekokonaisuus, jonka ensimmäinen säästötakuuvuosi oli 2018.
  • Ensimmäisenä säästötakuuvuonna saavutettiin 1 051 MWh:n säästöt, joiden rahallinen arvo on noin 60 000 €. Huomattavimpana säästönä Vaajakosken uimahallin lämmönkulutuksen pienentyminen 43,5%
  • Toimitimme vuonna 2016 Jyväskylän Tilapalvelun kahteen kiinteistöön aurinkosähköjärjestelmät, joiden yhteisteho on 120 kWp. Ensimmäisen vuoden hankkeissa toteutuneet säästöt ylittivät Tilapalvelun osuuden KETS-energiatehokkuussopimuksen vuositavoitteesta. 
  • Toimenpiteissä keskityttiin laitteiston energiatehokkaaseen uusimiseen ja haimme innovatiivisia ratkaisuja mm. lämpöpumppuja käyttämällä, olosuhteista tinkimättä. Kiinteistöjen rakennusautomaatiot liitettiin etähallintakeskukseemme.
 

 Tilaajan ja ESCO-toimittajan edustajat kehittivät toiminta- ja raportointimallia yhteistyönä. Erityisesti takuuaikaisen ylläpitokauden kulutus- ja talousraportointi sekä selvitykset osoittivat ammattitaitoista osaamista.  

Tero Hirvelä, Jyväskylän Tilapalvelun Energia-asiantuntija

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin