Jalanjälkemme

Oman toimintamme päästöt (Scope 1-2) ovat melko maltillisia, sillä liiketoimintamme keskittyy asennuksiin ja palveluihin fyysisen tuotteiden valmistuksen sijaan. Vuonna 2021 huoltoautokantamme CO2-päästöt olivat jälleen suurempia kuin toimipisteidemme päästöt.

Scope 1 - päästöjä hallitaan aktiivisesti

Huoltoajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi keskitymme etähallintapalvelujen lisäämiseen, reittien optimointiin sekä biopolttoaineiden ja sähköajoneuvojen käytön lisäämiseen. Ekologisen ajotavan edistäminen, tehokas reittisuunnittelu ja noutojen vähentäminen ovat myös tärkeitä keinoja vähentää Scope 1 -päästöjä. Ympäristöystävällisempien huoltoajoneuvojen käyttöönotto on etusijalla divisioonissamme, ja Norjan sekä Ruotsin divisioonat johtavat tätä kehitystä.

Scope 2 - kohti uusiutuvaa energiaa rakennuksissa

Scope 2 -päästöt tulevat pääosin vuokrattujen toimistorakennustemme ostetusta sähköstä, lämmityksestä ja jäähdytyksestä. Olemme sitoutuneet lisäämään uusiutuvan energian käytön osuutta omissa kiinteistöissämme sekä toteuttamaan jokapäiväisiä energiatehokkuustoimia, joita on jo toteutettu yhtiömme pääkonttorissa ja useissa muissa toimipisteissä. Joissakin maissamme olemme jo siirtymässä 100-prosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön vuonna 2022.

Scope 1–2 -päästöt

Scope 3 -päästöt kartoitettu ensimmäistä kertaa

Vuonna 2021 teimme ensimmäistä kertaa kattavan selvityksen ja arvioinnin Scope 3 -päästöistämme. Tavoitteenamme on olla alamme edelläkävijä hiilijalanjälki- ja kädenjälkityössä. Haastavasta työstä huolimatta, olemme päättäneet parantaa Scope 3 -hiiililaskelmien tarkkuutta ja vertailla niitä vuosittain.

 

Kädenjälkemme

Kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset lisääntyvät nopeasti, ja meillä on hyvät edellytykset rakentaa asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle vastuullista, digitaalista tulevaisuutta. Tarjoamme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren kattavaa osaamista. Keskiössä on pitkäaikaisten hyötyjen luominen ihmisten, teknologian ja datan avulla.

Kasvuamme kestävissä älykkäissä ratkaisuissa tukee yhteinen tarve torjua ilmastonmuutosta sekä muut megatrendit, kuten lisääntyvä digitalisaatio ja kaupungistuminen. Kehitämme ja laajennamme jatkuvasti älykkään teknologian ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamaa lisätäksemme asiakasarvoa ja hiilikädenjälkeämme.

Vuonna 2021 ympäristökädenjälkemme oli jo tuplasti jalanjälkemme kokoinen.

 

348bb4feb04e2564bbd152d846488f29.jpg
 

Keskittymällä elinkaaren hallintaan sekä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja palveluihin, Caverion auttaa asiakkaitaan saavuttamaan huomattavia energiansäästöjä ja siten lieventämään ilmastonmuutosta.

Ympäristömääräysten mukainen toimitusketju sekä yhteistyökumppanit ovat olennaisen tärkeitä Caverionille. Vuonna 2021 Caverionin liiketoiminnasta 92 prosenttia oli ISO 14001 -ympäristösertifioitua.

ISO 14001 -ympäristösertifioitu

Ympäristöriskit

Caverionin oma toiminta ei vaadi paljon energiaa, joten kasvavaan energiankulutukseen liittyvät riskit ovat kohtuullisia. Toiminnassa syntyvät jätteet ja kulutetut kemikaalit kierrätetään ja hävitetään määräysten mukaisesti. Paikallinen melu ja pöly ovat pääasialliset toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat. Seuraamme jatkuvasti ympäristölainsäädännön muutoksia EU:n alueella ja muissa toimintamaissamme. Caverion on aloittamassa tarkempaa analyysia toimintansa vaikutuksista maailmanlaajuiseen biodiversiteettiin.

 

Kestävä ja älykäs tarjooma


Kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset lisääntyvät nopeasti, ja Caverion on  hyvissä asemissa rakentamassa asiakkailleen sekä koko yhteiskunnalle vastuullista, digitaalista tulevaisuutta. Keskiössä on pitkäaikaisten hyötyjen luominen yhdistämällä ihmiset, teknologia ja data. Caverionin osaaminen kattaa rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren.

Esimerkkejä kestävästä ja älykkäästä tarjoomastamme:

 
Scope 1-2 ISO 14001 infogram