Keskittymällä elinkaaren hallintaan sekä älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin ja palveluihin, Caverion auttaa asiakkaitaan saavuttamaan huomattavia energiansäästöjä ja siten lieventämään ilmastonmuutosta.

Ympäristömääräysten mukainen toimitusketju sekä yhteistyökumppanit ovat olennaisen tärkeitä Caverionille. Vuonna 2020 Caverionin liiketoiminnasta 91 prosenttia oli ISO 14001 -ympäristösertifioitua.

ISO 14001 -ympäristösertifioitu

Ympäristöriskit

Caverionin oma toiminta ei vaadi paljon energiaa, joten kasvavaan energiankulutukseen liittyvät riskit ovat kohtuullisia. Toiminnassa syntyvät jätteet ja kulutetut kemikaalit kierrätetään ja hävitetään määräysten mukaisesti. Paikallinen melu ja pöly ovat pääasialliset toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat. Seuraamme jatkuvasti ympäristölainsäädännön muutoksia EU:n alueella ja muissa toimintamaissamme. Caverion on aloittamassa tarkempaa analyysia toimintansa vaikutuksista maailmanlaajuiseen biodiversiteettiin.

-Cityscape-water-Copenhagen-1600x600.jpg

 

Ympäristövaikutukset

Caverionin hiilijalanjälki, Scope 1–2 -päästöt ja ympäristövaikutukset ovat kohtuullisia, koska liiketoimintamme keskittyy palveluihin eikä fyysisiin tuotteisiin. Caverionin omassa toiminnassa suurimman ympäristöjalanjäljen aiheuttaa oman autokannan polttoaineenkulutus. Vuonna 2020 Caverionilla oli 4 600 huoltoajoneuvoa.

Caverionin tavoitteena on hyödyntää logistisia ratkaisuja ja nykyaikaisia ajoneuvoja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Yhä suurempi osa työsuhdeautoista on kaasu-, hybridi- ja sähköautoja. Caverion seuraa jatkuvasti teknologista kehitystä ja suhtautuu avoimesti vaihtoehtoisten ympäristöystävällisten ajoneuvojen lisääntyvään käyttöön tulevaisuudessa. Lue lisää ympäristövaikutuksista  Kestävän kehityksen raportistamme.

Scope 1–2 -päästöt

Kestävä ja älykäs tarjooma


Kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset lisääntyvät nopeasti, ja Caverion on  hyvissä asemissa rakentamassa asiakkailleen sekä koko yhteiskunnalle vastuullista, digitaalista tulevaisuutta. Keskiössä on pitkäaikaisten hyötyjen luominen yhdistämällä ihmiset, teknologia ja data. Caverionin osaaminen kattaa rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren.

Esimerkkejä kestävästä ja älykkäästä tarjoomastamme:

 
ISO 14001 infogram Scope 1-2