Hallinnointikoodin mukaiset selvitykset ja raportit

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositusten perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

2023  2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  2013

Palkitsemispolitiikka

Caverionin palkitsemispolitiikka määrittää periaatteet Caverion Oyj:n toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikan tarkoituksena on myös kuvata Caverionin palkitsemisperiaatteet ja antaa sijoittajillemme selkeä kuva siitä, miten Caverionin toimielinten palkitsemista hallinnoidaan ja miten palkitsemisen eri osa-alueet liittyvät yhtiön strategiaan.

Tämä palkitsemispolitiikka noudattaa uutta hallinnointikoodia 2020 ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Palkitsemispolitiikan hyväksyy Caverionin hallitus, ja se esitellään Caverionin vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Caverion ei tule enää julkistamaan päivityksiä palkitsemispolitiikkaan sen jälkeen kun sen osakkeet on poistettu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

Palkitsemispolitiikka 2024

Palkitsemisraportit

Caverionin hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty Caverionin palkitsemisraporteilla kulloinkin voimassa olleen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

2023 2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014