Hallinnointikoodin mukaiset selvitykset ja raportit

Caverion noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksitta. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositusten perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

Palkitsemispolitiikka

2020

Palkitsemisraportit

  2019  2018  2017  2016  2015  2014