Höyrykattilalaitoksen automaatio Valion tehtaalle

 

Höyryakun
SIA-suunnittelu ja asennus

Lämpölaitosautomaatio
15 vuoden kokemuksella

15 000 tonnin
vähennys CO2-päästöissä

Adven on Pohjoismaiden johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja. Yhtiö tuottaa teollisuudelle energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta edistäviä ratkaisuja, ja on jo pitkään tuottanut energiaa Valion Seinäjoen tuotantolaitokselle. Caverion on tehnyt useita lämpölaitosten SIA-toimituksia Advenille jo vuodesta 2014. 

Suunnittelimme, toteutimme ja käyttöönotimme Valion Seinäjoen tehtaalle uuden höyrykattilalaitoksen sekä höyryakun sähkö- ja automaatiojärjestelmät.

Toimitukseemme sisältyivät myös keskijännitejakelumuuntajan toimitus pääkeskuksineen, sekä maadoitus- ja aluekaapelointiurakat. Toimituksen lisänä suoritimme aiempien pää- ja varakattilalaitosten automaatiojärjestelmiin liittyvät projektin mukanaan tuomat kehitystyöt.

Projektin lähtökohdat

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Seinäjoen tuotantolaitokselle tarvittiin lisätehoa energiantuotantoon, joten päästötavoitteita tukemaan valittiin biokattilalaitos. Laitos tuottaa energiaa kotimaisesta, lähialueelta saatavasta puupohjaisesta biopolttoaineesta.

Caverionin tiimi työskenteli osana Advenin kokonaistoimitusta Valiolle. Vaasan Kuljetuskanavat Oy toimitti tehtaalle uuden, teholtaan neljän megawatin biokattilalaitoksen ja Caverion oli vastuussa hankkeen sähkö- ja automaatio-, sekä osittain myös putkistotöistä. Vaasan Kuljetuskanavat Oy:n pitkäaikaisena automaatiokumppanina Caverionin valinta oli luonteva jatkumo vuosia kestäneelle tiiviille yhteistyölle. Advenin omassa toteutuksessa olleet projektin osat tilattiin niin ikään vuosia jatkuneen yhteistyön tuomien hyvien kokemusten perusteella Caverionilta.

Ratkaisu: asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt sähkö- ja automaatioratkaisut

Caverion vastasi projektissa uuden kattilalaitoksen SIA-suunnittelu-, automaatio- ja keskusvalmistusurakasta. Suunnittelimme automaatiojärjestelmäarkkitehtuurin ja valmistimme sekä ohjelmoimme muun muassa sähkö- ja automaatiokeskukset, mukaan lukien viranomaisvaatimusten mukaisen Turvallisuuteen Liittyvän Järjestelmän. Laitosautomaation ohjelmoinnin lisäksi osallistuimme sen toiminnalliseen määrittelyyn ja toimintakuvauksen suunnitteluun.

Kattilalaitoshankkeeseen sisältyi energiakuormia tasaamaan tehty höyryakku. Teimme höyryakun SIA-suunnittelun, asennukset, sekä sovellusohjelmoinnin. Osallistuimme myös höyryakun toimintakuvauksen suunnitteluun ja täydensimme prosessisuunnittelijan tekemää kuvausta yhteistyössä asiakkaan kanssa Caverionin aiemmista projekteista karttuneilla opeilla.

Kattilalaitoksen SIA-urakan lisäksi laajensimme tehtaan sähkönjakelujärjestelmää kattamaan uuden lämpökeskuksen tarpeet. Tämä vaati uuden jakelumuuntajan ja kiskosillan sekä jakelu- ja mittarikeskusten asentamista sähköverkkoon. Vastasimme myös kattilalaitoksen perustusmaadoituksesta ja laitosalueen aluekaapeloinnista.

Valion vanha öljykattilalaitos toimii edelleen uuden KPA-kattilalaitoksen vara- ja huippukuormalaitoksena. Työmme viimeisenä vaiheena olemmekin päässeet aloittamaan öljykattilalaitoksen automaatiojärjestelmän saneerausta. Saneeraus toimitetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä vaiheessa toimitimme, asensimme ja ohjelmoimme öljykattilalaitokselle redundanttisen prosessinohjausjärjestelmän höyryakun ja höyryverkon ohjausten varmentamiseksi. Redundanttinen logiikkajärjestelmä liitettiin Advenin olemassa olevaan valvontajärjestelmään.

 Caverion on iso talo ja heiltä löytyy laaja-alaisesti palveluita: ei vain pelkkää sähköä, pelkkää automaatiota tai pelkkää putkea. On asiakkaan kannalta hyvä, että saman katon alta löytyy monenlaista. 

Projektipäällikkö Marko Nenonen, Adven

Toimituksen osa-alueet

  • SIA-suunnittelu-, prosessi- ja turva-automaatio-, sekä keskusvalmistusurakka
  • Muuntamourakka: 20kV jakelumuuntajan ja kiskosillan, sekä pienjännitteen jakelu- ja mittarointikeskusten toimitus
  • Maadoitus- ja maakaapelointiurakat
  • Höyryakun SIA-suunnittelu, asennukset ja sovellusohjelmointi
  • Lämpölaitosten yhteiskäytön automatisointi
  • Öljykattilalaitoksen automaatiosaneeraus

Caverionin vahva osaaminen ja kokemus lämpölaitosautomaatiosta varmistivat projektin sujuvan etenemisen, sillä tuomme jokaiseen automaatiotoimitukseen yli 15 vuoden vankan kokemuksen. Aiemmista toimituksista kertynyt tietotaito mahdollistaa sekä yksilöllisesti räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen asiakkaalle että mahdollisten ongelmien ennakoinnin ja ehkäisemisen jo suunnitteluvaiheessa.

 Teidän kanssanne on kyllä mukava tehdä töitä!” 

Projektipäällikkö Kai Hirvi, Vaasan Kuljetuskanavat Oy

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin