Voimajohtojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito yhdeltä kumppanilta

Voimajohtojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Voimajohtojen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.


Voimajohtojen avulla sähkö siirretään suurien etäisyyksien päähän tehokkaasti. Uusiutuvan energian lähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima sijaitsevat usein syrjässä tai merialueilla ja voimajohtojen avulla energia saadaan käyttöpaikkoihin. Voimajohtojen rakentaminen vaatii korkeaa ammattitaitoa ja vahvaa suunnittelun osaamista.

Tarvittaessa saat kaikki voimajohtojen rakentamiseen liittyvät palvelut yhdeltä kumppanilta. Suunnittelemme, rakennamme ja pidämme kunnossa voimajohtoja ja vastaamme, että energia siirtyy turvallisesti ja varmasti teollisuuden ja kuluttajien käyttöön.

Meiltä saat markkinoiden monipuolisimmat palvelut voimajohtoihin ja sähkönsiirtoon.

Konsultointi / EPCM

 • Esiselvitys
 • Perustus- ja pylvässuunnittelu
 • Maastosuunnittelu
 • Reittisuunnittelu
 • Luvitus
 • Maaperätutkimukset
 • Projektin johtaminen
TMV_Kontiolahti-Palojärvi 1.jpg

Toimitukset ECM / EPC

 • 110 kV voimajohtojen rakentaminen
 • Johtimien vedot, mm. kireänävetona
 • Johtimien vaihtotyöt (virtajohtimet, OPGW ja ukkosköydet)
 • Portaalien ja pylväiden vahvistukset
 • Voimajohtojen kunnossapitotyöt
 • Johtojärjestelyt ja muutostyöt
 

Voimajohtopalvelut käsittävät 110 kV voimajohtojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon, tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus voimajohtopalveluista, niin 110-400 kV voimajohtojen rakentamisesta, suunnittelutoiminnasta kuin kunnossapidosta.
Rakennamme voimajohtoja nykyaikaisilla menetelmillä, muun muassa omilla johtimien kireänävetolaitteistoillamme.

Ota yhteyttä. Keskustellaan, miten voimme olla avuksi sähkönsiirrossa ja voimajohdoissa.