Höyrykattilalaitoksen SIA-toimitus Terrafamen tehdasalueelle

 

Automaatio
pienentää kustannuksia

Öljyn ja kaasun
kulutus minimoidaan

Avaimet käteen
-kokonaistoimitus

 Caverion on aiemmissa projekteissa todettu luotettavaksi ja hyväksi yhteistyökumppaniksi. He toimittavat sen, mitä on luvattu, ja asiantuntijat ovat aina tavoitettavissa, jos heitä tarvitaan. 

Huoltomestari Janne Luhtaniemi, Adven

Uusiutuvaa energiaa akkukemikaalitehtaalle

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, jonka kaivos ja metallitehdas sijaitsevat Sotkamossa. Yhtiön päätuotteita ovat nikkeli- ja kobolttisulfaatit. Vuonna 2018 Terrafame investoi alueelle rakennettavaan akkukemikaalitehtaaseen, jonka ylösajo alkoi kesällä 2021.

Akkukemikaalitehtaan myötä lisääntyneen energiantarpeen täydentäjäksi tehdasalueelle rakennettiin uusi kiinteän polttoaineen energialaitos. Uusiutuvaa polttoainetta hyödyntävä 10 megawatin laitos tuottaa höyryä ja lämpöenergiaa teollisuusalueen tarpeisiin ja vähentää tarvetta öljyn ja kaasun käytölle lämmöntuotannossa.

Pohjoismaiden johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Adven on pitkään tehnyt yhteistyötä Terrafamen kanssa energiantuotannossa ja Adven toteutti myös tehdasalueen uuden energialaitoksen rakentamisen. Advenin pitkäaikaisena kumppanina ja alihankkijana Caverion suunnitteli ja asensi kattilalaitoksen sähkö-, automaatio-, ja instrumentointijärjestelmät.

Adven halusi löytää toimittajan, joka pystyi tarjoamaan kaikki tarvittavat palvelut suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon ilman pitkiä alihankintaketjuja. Caverion toteutti Terrafamen energialaitokselle sähkö-, instrumentaatio- ja automaatiojärjestelmät avaimet käteen -toimituksena. Toteutimme samalla myös tehdasalueen kaukolämpö- ja höyryverkkojen sekä tehdasalueen lämmöntuottajien yhteiskäytön automatisoinnin.

Avaimet käteen -toimitus mahdollistaa projektin optimaalisen etenemisen

Caverionilla on runsaasti kokemusta kattilalaitosten automatisoinnista, lämpölaitosprosessin ja säätötekniikan tuntemus mukaan lukien. Pystymme viemään prosessisuunnittelijan laatiman toimintakuvauksen toiminnallisuudet luotettavasti käytäntöön ja tarvittaessa myös täydentämään niitä.

Caverionin toimitukseen Advenille kuuluivat seuraavat osa-alueet:

  • sähkö-, automaatio- ja instrumentointisuunnittelu
  • sähkö- ja automaatiokeskukset
  • varavoimakone ja varavoiman jakelujärjestelmä
  • prosessi- ja kiinteistösähköasennukset
  • instrumentointiasennukset
  • automaatioasennukset
  • automaatiojärjestelmä ohjelmoituna
  • tietoliikennejärjestelmät
  • käyttöönotto.

Kun sama toimittaja toteuttaa koko projektin suunnittelusta käyttöönottoon, toimitusajat ja -kustannukset pysyvät kohtuullisina. Avaimet käteen -toimitus mahdollistaa myös kokonaiskuvan säilymisen läpi prosessin ja vähentää liikkuvien osien määrää laajassa rakennusprojektissa.

 Edellisen yhteisen projektimme jälkeen Caverion on kehittänyt ohjelmistonsa käyttöliittymää, mikä oli positiivinen yllätys. Käyttöliittymään on tehty käyttäjäystävällisiä uudistuksia, jotka helpottavat operointia. 

Huoltomestari Janne Luhtaniemi, Adven

Luotettavaa toiminnallisuutta ja säästöjä automaation avulla

Automaatiojärjestelmä on olennainen osa nykyaikaista, optimaalisesti toimivaa laitosta. Luotettava automaatio on niin säädettävyyden, helppokäyttöisyyden kuin työturvallisuudenkin kulmakivi.

Automaatio mahdollistaa myös korkean käyttöasteen säilymisen, mikä Terrafamen uuden energialaitoksen tapauksessa tarkoittaa merkittäviä hiilidioksidisäästöjä, kun tarve öljyllä toimivan varakattilalaitoksen käytölle vähenee. Yhteensä Terrafamen tehdasalueen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään jopa 9000 tonnilla uuden energialaitoksen ja energiatehokkuuden kehittämisen myötä.

Jatkamme asiantuntijoidemme tuen tarjoamista käyttöönoton jälkeenkin ja olemme asiakkaan tavoitettavissa mahdollisten säätö- ja korjaustarpeiden varalta.  

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin