Kestävä kasvu 

Julkistimme uuden strategiamme, nimeltään "Kestävä kasvu", toukokuussa 2022. 

Strategia toteuttaa Caverionin liiketoiminnan tarkoitusta mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Yhtiömme tekee ainutlaatuiseksi se, että luomme kestävää vaikutusta jokaiselle asiakkaalle suunnitelmillamme ja toteuttamillamme ratkaisuilla, luotettavasti ja läpinäkyvästi joka kerta. Kestävä vaikutus asiakkaillemme tarkoittaa, että kehitämme ja toteutamme pitkäaikaisia ratkaisuja rakennettuun ympäristöön ja parannamme kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta.

Tavoitteenamme on tällä strategiakaudella lisätä ratkaisuliiketoimintamme osuutta ja kasvaa sekä orgaanisesti että hallituin yritysostoin. 

Olemme valmiita kestävään kasvuun

Toimialan megatrendit tukevat strategiamme toteutusta. Megatrendejä ovat: 

Megatrendit ovat kehittyneet entistä suotuisammin viime vuosina ja ne tukevat kasvuamme jatkossa. Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeville palveluille, kuten energiahallinnalle ja asiantuntijapalveluille. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun.

Strategiset teemat toimivat siltana menneiden ja tulevien strategiakausien välillä. Jatkamme keskittymistämme neljään teemaan: 

Kiinnostavin työnantaja
Haluamme houkutella ja sitouttaa oikeita osaajia
Vahvistamme Building Performance -kulttuuria
Johdamme ihmisiä ja suorituskykyä innolla ja välittäen

 

Enemmän lisäarvoa asiakkaillemme
Omat digitaaliset tuotteemme ja kyvykkyytemme ovat keskeisiä toimituksissamme ja antavat meille kilpailuetua
Digitalisoimme prosessejamme, jotta voimme palvella asiakkaita luotettavasti ja läpinäkyvästi

Kestävää arvoa sidosryhmillemme
Lisäämme positiivista kädenjälkeämme asiakasratkaisuillamme
Toimintamme täyttää kestävän kehityksen vaatimukset: kehitämme raportointiamme ja teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa

Paras asiakaskokemus
Toteutamme toimintamme tarkoitusta ja Building Performance-lupaustamme kaikissa tilanteissa
Asiakaskokemus huomioidaan kaikissa liiketoimintaa koskevissa päätöksissämme

 
 
Caverion-Strategia-2022.png
 

Rakennamme selkeää erottautumista

Luomme kestävää vaikutusta jokaiselle asiakkaalle suunnitelmillamme ja toteuttamillamme ratkaisuilla, luotettavasti ja läpinäkyvästi joka kerta.

Rakennamme erottautumista: 

  • keskittymällä neljään voittavaan kyvykkyyteemme, jotka ohjaavat sisäistä työskentelyämme ja työtämme asiakkaiden kanssa ja
  • investoimalla kolmeen liiketoiminnan painopistealueeseen, jotka määrittävät liiketoimintaportfoliotamme jatkossa.
 

Painopistealueet

Liiketoimintamme strategisia painopistealueita ovat: 

Pidämme perusliiketoiminnan tasapainossa – oikeissa paikoissa oikeat osaajat
Luomme perustan lisäarvoa tuottaville ratkaisuille

Kasvatamme palvelujen johtamisen liiketoimintaa kiinteistöpalvelusopimusten kautta
Kiinteistöpalveluasiakkuudet ovat perustana orgaaniselle kasvullemme kiinteistöjohtamisen palveluissa
Hyödynnämme vahvaa asemaamme kiinteistöpalveluasiakkuuksissa perusliiketoimintamme kasvattamiseen 

Hyödynnämme nykyistä asiakaspohjaamme ja keskitymme parempikatteiseen liiketoimintaan, halliten paremmin siihen liittyvät riskit
Lisäämme energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen osaamista. Megatrendit, kannustimet ja säännösten kehittyminen tukevat tässä.
Asiantuntija- ja suunnittelupalveluidemme osaajat oppivat kentältä ja asennus- ja huoltotoimintomme hyötyvät erityisosaamisestamme teknisissä ratkaisuissa

 
 

Voittavat kyvykkyytemme

Voittavat kyvykkyytemme määrittävät sitä, miten erottaudumme ja keskitymme markkinoilla, jotka tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia. Voittavia kyvykkyyksiämme ovat:  

Luomme henkilöstöllemme erinomaiset edellytykset palvella asiakkaita
Kehitämme digitaalisia asiakasrajapintoja
Keskitymme edelleen toimintamme tehokkuuteen

Olemme lähellä keskeisiä, pitkäaikaisia asiakkaitamme
Omat työntekijät toimittavat pääosan hankkeistamme

Palvelemme kutakin asiakassegmenttiä parhaalla tavalla
Kehitämme kaupallista osaamistamme eri liiketoiminnoissa

Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin
Suunnittelemme ratkaisuja asiakkaiden kanssa
Jaamme ratkaisuosaamisemme läpi yhtiön

 

Taloudelliset tavoitteet

Caverionin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä ovat:

  • Kassakonversio (rullaava 12 kk): Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % (ennallaan)
  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta (ennallaan)
  • Orgaaninen liikevaihdon kasvu: 3−4 % vuodessa strategiakauden aikana
  • Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta: 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana (uusi tavoite)
  • Velkaantuneisuus: Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x
  • Osinkopolitiikka: Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason.