Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Olemme edelläkävijä teknologiassa ja haluamme tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. 

Strategian taustalla on meidän liiketoiminnan tarkoitus: mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä. 

Kunnossa kasvuun -strategia

Nykyinen strategiamme, Kunnossa kasvuun, julkaistiin marraskuussa 2017. ”Kuntoon”-vaiheen aikana, vuosina 2018–2019, paransimme taloudellista suoritustamme. Vuonna 2020 pitkittyneen koronakriisin ja sitä seuranneen taantuman vuoksi Caverion jatkoi Kuntoon-toimenpiteitään ja suunnitteli edelleen henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisointia ja toimintamallien kehitystä useimmissa divisioonissaan. Organisaation keventyessä työntekijät siirtyvät lähemmäksi asiakkaita. Näin myös viestintä nopeutuu ja helpottuu. Muutoksilla parannamme Caverionin kilpailukykyä markkinoilla: sopeudumme paremmin koronan taloudellisiin vaikutuksiin ja yleisesti muihin markkinavaihteluihin. Kun talouden kasvu vauhdittuu, olemme kunnossa ja hyvissä asemissa vastaamaan uuteen asiakaskysyntään. 

Kasvun luonnissa avainteemamme ovat digitalisaatio ja kestävä kehitys.

Kasvuvaiheessa tavoitteenamme on jatkaa kannattavaa kasvua Palveluissa ja kasvaa markkinoita nopeammin. Projektit-liiketoiminnassa jatkamme valikoivaa lähestymistapaa ja toimintamallin kehittämistä yleisen suorituksemme parantamiseksi. Projektit ovat Caverionille edelleen tärkeitä, sillä keskitymme kasvamaan pitkissä asiakassuhteissa – rakennusten ja teollisuuden koko elinkaaren ajan. Jatkamme kasvupanostustamme asiantuntijapalveluihin, toimittaen kattavia lopputuloksia, älykkäitä teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja.

Yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin tukevat orgaanista kasvuamme. Vuonna 2020 saimme päätöksen Maintpartnerin ja Huurteen integraatiot.

Kunnossa kasvuun

Kunnossa kasvuun -stragiamme kuvaus
 

Kasvumme lähteet

 
Kasvun lähteiden kuvaus
 

Painopisteet (must-wins)

Olemme määritelleet neljä painopistettä, jotka ovat strategian toteutuksen kannalta kriittisiä: Erinomainen asiakaskokemus, Parhaat ratkaisut, Huippusuoritus kaikilla tasoilla, Voittajajoukkue.

Strategisia painopisteita jatketaan seuraavasti:

  • Erinomainen asiakaskokemus: Ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen pohjautuvan palvelu- ja myyntikulttuurin luominen ja asiakasuskollisuuden parantaminen.
  • Parhaat ratkaisut: Kasvun luominen älykkäistä teknologioista, kestävistä ratkaisuista ja digitaalisista palveluista sekä uuden tarjooman esitteleminen.
  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla: Kassavirran edelleen tehostaminen sekä kannattava kasvu palveluiden, projektien, hankintojen, materiaalilogistiikan ja kiinteiden kulujen suorituskyvyn johtamiseen keskittyvien toimenpiteiden kautta.
  • Voittajajoukkue: Johtamisen edelleen kehittäminen, työntekijöiden ammatillinen kasvu sekä Building Performance -kulttuurin kehittäminen.
 

Toimintamallin muutos mahdollistaa kasvua

Vahvistaaksemme strategiamme toteuttamista, aloitimme vuonna 2020 vaiheittain toimintamallimme muutoksen eli niin sanotun transformaation, jonka tavoitteena on toimintamallimme kehittäminen entistä asiakaskeskeisemmäksi, skaalattavammaksi sekä hyväkuntoisemmaksi.

Taloudelliset tavoitteet (päivitetty marraskuussa 2019)

Kassakonversio Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta
Velkaantuneisuus Nettovelat/Käyttökate** < 2,5x
Kasvu Kasvu:
  • Orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin. Tätä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin.
  • Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu.
  • Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.