Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Olemme edelläkävijä teknologiassa ja haluamme tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. 

Strategian taustalla on meidän liiketoiminnan tarkoitus: mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä. 

Kunnossa kasvuun -strategia

Nykyinen strategiamme, Kunnossa kasvuun, julkaistiin marraskuussa 2017. Strategia perustuu Caverionin missioon: Älykkäät ratkaisut ja tyytyväiset asiakkaat.

Olemme parantaneet taloudellista suoritustaan strategiansa ”Kunnossa”-vaiheen aikana. Vaikka joidenkin divisioonien tulee edelleen saada itsensä parempaan kuntoon ja Projektit-liiketoiminnan suorituskyky ei ole tavoitellulla tasolla, Caverion on nyt konsernina valmis ”Kasvuun”-vaiheeseen. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka valmistavat meitä kasvuvaiheeseen. Olemme esimerkiksi investoineet edelleen digitaaliseen alustaamme sekä myyntiimme, brändiimme ja tarjoomaamme.

Kasvun luonnissa avainteemamme ovat digitalisaatio ja kestävä kehitys. 

Kunnossa kasvuun -stragiamme kuvaus
 

Kasvumme lähteet

 
Kasvun lähteiden kuvaus
 

Painopisteet (must-wins)

Olemme määritelleet neljä painopistettä, jotka ovat strategian toteutuksen kannalta kriittisiä: Erinomainen asiakaskokemus, Parhaat ratkaisut, Huippusuoritus kaikilla tasoilla, Voittajajoukkue.

Strategisia painopisteita jatketaan seuraavasti:

  • Erinomainen asiakaskokemus: Ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen pohjautuvan palvelu- ja myyntikulttuurin luominen ja asiakasuskollisuuden parantaminen.
  • Parhaat ratkaisut: Kasvun luominen älykkäistä teknologioista, kestävistä ratkaisuista ja digitaalisista palveluista sekä uuden tarjooman esitteleminen.
  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla: Kassavirran edelleen tehostaminen sekä kannattava kasvu palveluiden, projektien, hankintojen, materiaalilogistiikan ja kiinteiden kulujen suorituskyvyn johtamiseen keskittyvien toimenpiteiden kautta.
  • Voittajajoukkue: Johtamisen edelleen kehittäminen, työntekijöiden ammatillinen kasvu sekä Building Performance -kulttuurin kehittäminen.
 

Toimintamallin muutos mahdollistaa kasvua

Vahvistaaksemme strategiamme toteuttamista, aloitimme vuonna 2020 vaiheittain toimintamallimme muutoksen eli niin sanotun transformaation, jonka tavoitteena on toimintamallimme kehittäminen entistä asiakaskeskeisemmäksi, skaalattavammaksi sekä hyväkuntoisemmaksi.

Taloudelliset tavoitteet (päivitetty marraskuussa 2019)

Kassakonversio Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta
Velkaantuneisuus Nettovelat/Käyttökate** < 2,5x
Kasvu Kasvu:
  • Orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin. Tätä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin.
  • Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu.
  • Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.