Välitämme henkilöstömme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö luodaan yhdessä: haastamme kaikki työntekijämme kantamaan vastuuta työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista joka päivä.

Työturvallisuuden vahva kehitys jatkui

Työturvallisuutemme taso on yksi alamme parhaista.  Emme kuitenkaan ole vielä tyytyväisiä nykytasoon, ja siksi haastamme jokaisen caverionilaisen kantamaan oman vastuunsa työturvallisuudesta joka päivä.

Olemme alamme huippuluokkaa turvallisuuden varmistamisessa. Tapaturmataajuutemme (LTIFR) oli ennätyksellisen alhainen: 4,0 (4,2). Kehitämme edelleen toimintatapojamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on päästä mahdollisimman lähelle nollatasoa.

Jokaisella Caverionin työntekijällä on oikeus ja vastuu tehdä työnsä turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä – velvollisuutemme on taata turvallinen työympäristö ja turvalliset työmenetelmät sekä johtaa ennakoivaa turvallisuustyötä.

Viime vuosina työturvallisuuskulttuurimme on ottanut merkittäviä edistysaskeleita. Järjestelmällisen lähestymistapamme ansiosta työturvallisuutta parantaviin asioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Pyrimme esimerkiksi ymmärtämään jokaisen onnettomuuden perimmäisen syyn ja käyttämään enemmän aikaa sen tutkimiseen. Sen jälkeen kehitämme asianmukaisen mittarin, jonka avulla voidaan ehkäistä vastaavat onnettomuuksien syyt tulevaisuudessa.

Tapaturmataajuus (LTIFR) *

 

Tukea työhyvinvointiin

Caverion-työhyvinvoinnin-kartta-2021.png

Tarjoamme monipuolisesti tukea ja erilaisia hyvinvoinnin työkaluja henkilöstöllemme. Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, otamme huomioon terveydelle aiheutuvat riskit ja tuemme yksilön hyvinvointia, työssä jaksamista ja työhön paluuta erilaisten käytäntöjen avulla.

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin, ovat motivoituneita ja nauttivat työstään. Caverionin oma työhyvinvoinnin kartta ohjaa toimintaamme.

OHSAS sertifioitu liiketoiminta