Olemme työnantajana vastuussa työntekijöidemme turvallisuudesta. Emme erottele omia työntekijöitämme, sopimustyöntekijöitämme tai alihankkijoidemme työntekijöitä.

Erinomaiset turvallisuustilastot ovat kilpailuetu ja myös merkki toimintamme laadusta. Pyrimme varmistamaan, että kaikki työntekijämme ottavat turvallisuudesta henkilökohtaisesti vastuuta ja heillä on tarvittavat taidot ja henkilökohtaiset suojavarusteet kaikissa tilanteissa.

Painopiste ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä

Tavoitteemme on olla onnettomuusvapaa työpaikka. Keskitymme ennaltaehkäisevään työturvallisuuteen pyrkimällä ymmärtämään onnettomuuksiin johtaneet syyt. Työturvallisuus alkaa oikeasta asenteesta, riskien arvioimisesta ja aktiivisesta turvallisuushavaintojen raportoinnista.