Välitämme henkilöstömme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö luodaan yhdessä: haastamme kaikki työntekijämme kantamaan vastuuta työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista joka päivä.

Työturvallisuuden vahva kehitys jatkui

Me Caverionilla uskomme, että henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi ovat tasapainoisen työelämän ja vapaa-ajan perusta. Noudatamme korkeita työturvallisuusstandardeja. Yhteistyössä henkilöstömme kanssa mahdollistamme joustavan, myönteisen ja menestystä tukevan työympäristön. Panostamme vahvasti jatkuvaan kehittämiseen – myös turvallisuuden osalta.

Vuoden 2023 LTIFR oli 4,1, joka on toimialan keskiarvoa parempi. Tavoitteenamme on nollan tapaturman turvallisuuskulttuuri ja ennakoiva turvallisuustyö on jatkossakin painopisteemme.

Terveyden ja turvallisuuden kehittämisen näkökulmasta organisaation kulttuuri on avainroolissa. Vuonna 2023 käynnistimme turvallisuus- ja hyvinvointikulttuurin kehittämisohjelman, joka toteutetaan seuraavien vuosien aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin divisioonien johtoryhmille suunnattu turvallisuus- ja hyvinvointikulttuurityöpaja nykytilanteen kartoittamiseksi ja paikallisen jatkosuunnitelman sopimiseksi.

Tapaturmataajuus (LTIFR) *

Tukea työhyvinvointiin

Caverion-työhyvinvoinnin-kartta-2021.png

Tarjoamme monipuolisesti tukea ja erilaisia hyvinvoinnin työkaluja henkilöstöllemme. Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, otamme huomioon terveydelle aiheutuvat riskit ja tuemme yksilön hyvinvointia, työssä jaksamista ja työhön paluuta erilaisten käytäntöjen avulla.

Meille on tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin, ovat motivoituneita ja nauttivat työstään. Caverionin oma työhyvinvoinnin kartta ohjaa toimintaamme.

 

Lue lisää