Huolehdimme caverionilaisten turvallisuudesta sekä terveydestä ja hyvinvoinnista. Panostamme ennakointiin niin työturvallisuus- kuin työhyvinvointiasioissa ja kehitämme työtapojamme jatkuvasti. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja haluamme tarjota kaikille samat mahdollisuudet.  

Työturvallisuus on meille ykkösasia

Työturvallisuutemme taso on yksi alamme parhaista.  Emme kuitenkaan ole vielä tyytyväisiä nykytasoon, ja siksi haastamme jokaisen caverionilaisen kantamaan oman vastuunsa työturvallisuudesta joka päivä.

Jokaisen caverionilaisen työhön kuuluu työturvallisuusperehdytys ja -koulutus. Huolehdimme caverionilaisista ennakoivan turvallisuustyön keinoin, mm. henkilökohtainen riskienarviointi, turvallisuushavainnot, turvakeskustelu sekä turvallisuusauditointi. Teemme yhteistyötä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa turvallisen työympäristön luomiseksi.

Tapaturmataajuus (LTIFR) *

 

Huomio työhyvinvointiin

Caverion-työhyvinvoinnin-kartta-2021.png

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia, johon jokainen voi vaikuttaa työn arjessa. Caverionissa kannustamme työntekijöitämme pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tätä tukemassa on Caverionin työhyvinvoinnin kartta.

Tapaturmariskien lisäksi huomioimme terveydelle aiheutuvia riskejä, ja teemme tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa. Tuemme työkykyä, työssä jatkamista ja työhönpaluuta erilaisin yksilöllisin keinoin.

OHSAS sertifioitu liiketoiminta