Caverionin osakkeet poistettiin Nasdaq Helsingin pörssilistalta 1.7.2024 Crayfish BidCo Oy:n saatua omistusoikeuden kaikkiin Caverion Oyj:n vähemmistöosakkeisiin. 

Lue lisää lunastusmenettelystä

Lue lisää ostotarjouksesta