Triton / Crayfish BidCo Oy:n julkinen ostotarjous alkoi 8.3.2023, ja se toteutettiin 27.11.2023.

Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ja yhdessä tarjouksentekijän ostotarjouksen aikana jo hankkimien osakkeiden kanssa Triton omistaa 94,39 prosenttia kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Tarjouksentekijällä on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa muiden Caverionin osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta.

Lue lisää lunastusmenettelystä

Lue lisää ostotarjouksesta