Prosessikemian reaktoriasennus VTT Bioruukkiin

 

Caverion toimitti VTT:lle Bioruukin reaktorien ja muiden laitteiden siirrot ja asennukset, putkistojen valmistuksen sekä sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasennukset. Meillä on runsaasti kokemusta teollisuuden laitesiirroista, ja me tuomme parhaat käytänteet jokaiseen projektiimme.

Laiteasennus kiireisellä aikataululla

VTT Bioruukki on biopohjaisten tuotteiden pilotointikeskus, joka tarjoaa asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen valikoiman asiantuntijapalveluita sekä prosessinkehitysyksiköitä ja reaktoreita. Bioruukissa yritykset pääsevät kehittämään tuotteitaan ja prosessejaan esimerkiksi vähähiilisten energiaratkaisujen ja kestävien kemikaalien aloilla.

Caverionin toimitukseen kuului prosessikemian reaktorien ja niiden oheislaitteiden siirto pilotointialustan vanhoista tiloista Bioruukkiin. Lisäksi toimitimme teräsrakenteiden ja putkistojen asennuksen sekä sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasennukset uusiin tiloihin. Haastetta toivat putkistojen vaatimukset, herkät laitteistot sekä tilojen ahtaus ja projektin tiukka aikataulu. Puolet prosessitiloista ovat räjähdysvaarallisia tiloja, joten haasteena oli myös selvittää, miten projekti toteutetaan turvallisesti ja tehokkaasti sillä henkilöstömäärällä, joka tiloissa mahtui kerralla työskentelemään.

Vuorotyöskentely ja pitkä kokemus projektin tukena

Caverionilla on runsaasti kokemusta teollisuuden laitesiirroista ja olemme tehneet useampia laitesiirtoprojekteja myös VTT:lle.

”Caverion valikoitui toimittajaksi, koska heillä oli aiempaa kokemusta vastaavista töistä”, kertoo VTT:n Harri Luomala. ”He myös pystyivät toimittamaan meille kokonaisurakan kaikkine osineen, jolloin toimitusta ei tarvinnut pilkkoa moneen osaan eri toimittajien kesken. Caverionin henkilöstö oli erittäin osaavaa: ammattitaito ja työmoraali olivat korkealla.”

Putkistotoimitus sisälsi painelaitedirektiivin (2014/68/EU) A2-moduulin mukaisia putkistoja. Bioruukin prosesseissa käytetään vaarallisia kemikaaleja suuren paineen ja korkeiden lämpötilojen alaisuudessa, joten asennusratkaisujen turvallisuus vaati erityistä tarkkuutta.

Tilanpuutteeseen ja aikatauluvaatimuksiin vastataksemme kehitimme projektia varten vuorojärjestelyn, jonka avulla Caverionin henkilöstö pystyi työskentelemään Bioruukissa porrastetusti ja tehokkaasti. Vastaavia vuorojärjestelyitä voidaan käyttää muissakin hankkeissa, joissa pienellä alueella pitää saada paljon aikaiseksi lyhyessä ajassa.

”Caverionin osalta projekti sujui erittäin hyvin, vaikka suunnitelmiin tuli hankkeen aikana joitain muutoksia”, Luomala sanoo. ”Caverion pystyi mukautumaan muuttuviin tilanteisiin myös koronaviruksen osalta: työtä tehtiin vuoroissa, jotta mahdolliset korona-altistumiset saatiin rajattua mahdollisimman pieneen ryhmään. Tämä oli hyvä ratkaisu akuuttiin kiireeseen.”

Asennuspalvelut ammattitaidolla

Vaativan, monialaisen kokonaisuuden johtaminen ja toteuttaminen vaatii osaavan ja ammattimaisen joukon tekijöitä. Me pystymme toimittamaan teollisuuskohteiden suunnittelu- kuin asennuspalvelut pitkän kokemuksemme turvin. Palveluiden tilaaminen yhdeltä toimittajalta vähentää asiakkaan työkuormaa, kun vastuu projektin resursoinnista ja toimintojen yhteensovittamisesta on Caverionilla.

Lue lisää Caverionin teollisuuden asennuspalveluista ja pyydä tarjous – teemme asennusprojektit vuosien kokemuksella ja asiantuntijuudella.

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin