brand image_caverion_munchen-274_275x170px

Suurten yritysten energiakatselmus on hyvä sijoitus energiatehokkuuteen

Caverionin energia-asiantuntijoiden tekemä energiakatselmus luo suunnitelman yrityksesi energiatehokkuuden parantamiseksi sekä toimenpidelistan selkeiden kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Tutustu katselmuksiin
caverion_vantaa-322-493x329px

Miten avoin alustateknologia voi tehostaa kiinteistönhallintaa?

Kiinteistöistä voidaan kerätä valtava määrä dataa. Kun eri teknisten järjestelmien data yhdistetään yhdelle alustalle, saadaan kiinteistön toiminnasta kattava kokonaiskuva, joka hyödyttää niin huoltoa, kiinteistön käyttäjiä kuin omistajiakin. 

Lue lisää blogistamme
Jetitek_275x170px

Caverion vahvistaa kylmäteknistä osaamistaan sekä kylmätekniikan palveluitaan

Caverion Suomi Oy on ostanut Jetitek Oy:n koko osakekannan yrityksen toimivalta johdolta. Jetitek on energiatehokkaisiin kylmäteknisiin ratkaisuihin erikoistunut suomalainen palveluyritys ja edelläkävijä hiilidioksidia hyödyntävien CO₂-kylmäjärjestelmien rakentamisessa.

”Jetitek täydentää Caverion Suomen nykyisiä kylmätekniikan palveluja. Yhdessä muodostamme vahvan kylmätekniikan ja energiatehokkuuden palveluosaajan Suomessa ja tulevaisuudessa myös muissa Caverionin toimintamaissa”, Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen toteaa.

Lue lisää

Asiantuntijapalvelut

Caverion auttaa asiakkaitaan riskienhallinnassa, toiminnan parantamisessa ja optimoinnissa ja hyvien tulosten ylläpitämisessä. 

Asiantuntijamme laativat kartoituksia ja toimenpidesuosituksia asiakkaan päätöksenteon tueksi. Tehokkaat neuvonta- ja suunnittelupalvelumme sekä kestävät elinkaariratkaisumme auttavat yrityksiä saavuttamaan taloudelliset ja ympäristötavoitteensa.
 
Lue lisää

Suunnittelu ja projektointi

Caverionin suunnittelu- ja projektointipalveluiden painopiste on ekologisesti kestävissä ratkaisuissa, joilla säästetään energiaa ja luodaan viihtyisiä työskentely- ja asuinympäristöjä. 

Asiantuntijamme auttavat optimoimalla asiakkaan toiminnan, tekniset järjestelmät ja niiden toimivuuden. He auttavat myös riskienhallinnassa, toiminnan parantamisessa ja hyvien tulosten ylläpitämisessä.

Projektisuunnittelun ammattilaisemme, joilla on asiantuntemusta kaikista järjestelmistä ja tuotteista sekä eri teollisuudenaloilta, ovat asiakkaan käytettävissä suunnittelusta aina projektin toteutukseen asti.
 
Lue lisää

Projektin johtaminen

Caverionilla on vankka kokemus eri laajuisten ja kokoisten, monimutkaisten projektien johtamisesta useilla eri toimialoilla.  Huolellisesti kootut projektitiimit ohjaavat projektia kohti sille määriteltyjä laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin liittyviä tavoitteita.

Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan siten, että ne ovat helposti saatavilla. Ammattitaitoinen projektinjohtaminen on ehdoton edellytys onnistuneelle projektille.

Lue lisää

Projektin toteutus

Caverionin vahva osaaminen kaikilla tärkeillä teknisillä osa-alueilla varmistaa, että projektiin liittyvät riskit ovat tasapainossa ja lopputulos on onnistunut. 

Järjestelmät ja tuotteet kattavat kiinteistöjen ja teollisuuden sekä projektien ja palveluiden koko elinkaaren. Caverion tarjoaa näiden osa-alueiden palveluita sekä yhdistelminä että erikseen. 
 
Lue lisää

Kiinteistöjohtaminen

Caverionilla on vankkaa kokemusta ensisijaisena palveluntoimittajana toimimisesta, syvällistä teknistä osaamista, kestäviä ratkaisuja sekä erinomaiset hankinta-, kiinteistöpalvelu- ja alihankkijaverkostot. Johtaessamme palveluita asiakkaan puolesta vastaamme myös kustannuksiin, kohteen arvon säilymiseen ja liiketoiminnan keskeytyksiin liittyvien riskien hallinnasta. 

Toiminnan optimointi onnistuu aina parhaiten, kun suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota kiinteistön koko elinkaaren ekologiseen kestävyyteen ja aktiiviseen hallintaan. 

Lue lisää

Tekninen huolto ja kunnossapito

Caverion on asiantunteva kumppani, joka auttaa asiakkaita yhdistämään erilaiset tekniset ja tietotekniset kokonaisratkaisut ja -osaamisen eri lähteistä saatavien tietojen analysointiin ja hyödyntämiseen. Asiakkaat hyötyvät merkittävästi vikojen ja hälytysten hallinta- ja seurantapalvelustamme. Palvelu seuraa jatkuvasti kiinteistön toimintaa ja antaa automaattisesti ilmoituksia, mikä lisää toiminnan tehokkuutta.

Hyvin toimiva kiinteistö lisää tuottavuutta ja käyttäjien viihtyvyyttä. 

Lue lisää