Sovellamme korkeita laatustandardeja. Sata prosenttia Caverionin liiketoiminnasta on ISO 9001 -sertifioitua. Pörssiyhtiönä meidän velvollisuutemme on olla kannattava sijoitus omistajillemme. Toimimme kuitenkin kestävällä tavalla.

Digitaalinen vastuu

Olemme sitoutuneet kehittämään tietoturvaa jatkuvasti varmistaaksemme liiketoimintamme moitteettoman toiminnan. Tarjotessamme palveluita saamme asiakkailta tietoja, mikä korostaa asianmukaisen tiedonhallinnan tärkeyttä.


Tietojenkäsittelytavoitteiden saavuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä. Yhtiöllemme on myönnetty ISO / IEC 27001 -tietoturvasertifikaatti konsernin yhteisistä IT-palveluista, mikä osoittaa, että Caverionilla on halua investoida tietoturvan ja tietosuojan hallintaan.

Kaikkien tietojen oikean käsittelyn varmistamiseksi olemme laatineet vuotuisen tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen, joka on pakollinen kaikille työntekijöille. Vuonna 2021 90 prosenttia työntekijöistämme suoritti aiheeseen liittyvän verkkokoulutuksen.

Henkilötietojen suojaaminen

Tietosuojaohjeiden tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen käsittely ei vaaranna yksilön oikeuksia ja vapauksia. Tämä on olennainen osa tietosuojakäytännössä ilmoitettua toimintaamme.
Olemme toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä varmistaaksemme, että työntekijöiden ja sidosryhmien henkilötiedot käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

-Meeting-modern-office-123-1600x600.jpg

Korruptiota ja lahjontaa vastaan

Korruptiota ja lahjontaa koskeva nollatoleranssimme on tärkeä osa eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Caverionilla on useita standardisoituja valvontaprosesseja, joilla pyritään estämään korruptiota ja lahjontaa. Nämä prosessit sisältyvät sekä myynti- että toimitusvaiheisiin. Tarkastuksia ja valvontaa voivat olla esimerkiksi seuranta, eettisen toiminnan raportointikanavien käyttö, tarkastukset, selvitystoimenpiteet ja hyväksynnät. Prosessit suoritetaan tarjousten valmistelussa ja hankintatoimissa sekä palveluidemme ja hankkeidemme toimittamisessa ja toteutuksessa.

Seuraavat periaatteet ohjaavat Caverionin suhdetta toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin:

  • Caverion ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissaan toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin.
  • Caverion tekee kaiken voitavansa lahjonnan, korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi.
  • Caverion tukee avointa ja oikeudenmukaista kilpailua kaikilla toimintamarkkinoillaan.
  • Caverion noudattaa sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa toiminnoissaan ja välttää tilanteita, joissa saattaa olla kilpailulainsäädännön rikkomisen riski.