Sovellamme korkeita laatustandardeja. Sata prosenttia Caverionin liiketoiminnasta on ISO 9001 -sertifioitua. Pörssiyhtiönä meidän velvollisuutemme on olla kannattava sijoitus omistajillemme. Toimimme kuitenkin kestävällä tavalla.

Vastuullinen tiedonhallinta

Tarjotessamme palveluita vastaanotamme asiakkaiden omistamaa tietoa, mikä korostaa tarvetta datan
asianmukaiselle hallinnalle. Olemme ryhtyneet toimiin varmistaakseen, että käsitellyt tiedot ovat turvattuja ja luotettavia. Tietojenkäsittelytavoitteiden saavuttamiseksi olemme ottaneet käyttöön tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä. Caverion on saanut ISO / IEC 27001 -tietoturvasertifikaatin yhteisistä IT-palveluistaan.

Ohjeet ja säännöt sponsorointiin

Olemme sitoutuneet läpinäkyvään ja vastuulliseen liiketoimintaan, ja se näkyy meidän sponsorointia
koskevassa ohjeistuksessa. Sponsoroinnin perustana ei saa koskaan olla tiettyyn liiketoimeen tai liiketoimintamahdollisuuteen liittyvän hyödyn tavoittelu. Sponsorointia ei saa käyttää lahjontatarkoituksessa, eikä kukaan Caverionin työntekijä tai yhtiön puolesta toimiva saa suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta tarjota tai antaa lahjoitusta, joka voidaan tulkita lahjuksesi.

-Meeting-modern-office-123-1600x600.jpg

Korruptiota ja lahjontaa vastaan

Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa määritetään selvästi Caverionin suhtautuminen korruptioon ja lahjontaan:
Caverionilla on nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailun vastaisten toimien, syrjinnän, työpaikkakiusaamisen ja ylipäätään laittomuuksien suhteen.

Seuraavat periaatteet ohjaavat Caverionin suhdetta toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin:

  • Caverion ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissaan toimittajiin, alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin.
  • Caverion tekee kaiken voitavansa lahjonnan, korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi.
  • Caverion kannattaa avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla. Caverion noudattaa sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan ja pyrkii välttämään tilanteita, joihin liittyy kilpailumääräysten rikkomisen vaara.
  • Caverion valvoo lahjonnan vastaisten periaatteidensa noudattamista tutkimalla kaikki eettisen toiminnan raportointikanavan kautta tehdyt ilmoitukset.