• Forchem

Forchem, Rauma, Suomi

Forchemin biojalostamo on moderni ja tehokas biojalostamo Raumalla, joka aloitti toimintansa vuonna 2002. Rauman jalostamo on lähes ainutlaatuinen, koska mäntyöljyjalostamoja ei ole kuin muutama maailmassa. Tuotantolaitoksen tislauskapasiteetti on noin 17 5000 tonnia.

Forchem Oy on alansa johtava, Euroopan modernein biojalostamo, joka jalostaa mäntyöljyä kemianteollisuuden erikoistuotteiden jatkojalostukseen, biopolttoaineita energian tuotantoon sekä liikennepolttoaineiden raaka-ainetta. Yhtiön asiakkaina on lukuisia johtavia kemian- sekä energia- ja puunjalostusalan yrityksiä lähes kaikissa Euroopan maissa.

Palvelut

 • Tekninen huolto ja kunnossapito
 • Kiinteistöjohtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

 • Teollisuusasennukset
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys
 • Prosessiputkistot
 • Jäähdytys
 • Automaatio

Asiakkaat

 • Kemia- ja petrokemia
 • Teollisuus

Käyttötarkoitus

Haasteet

 • Laitoksen tuotantotehokkuusvaatimus korkea
 • Ympäristöystävällisyys on yritykselle erittäin tärkeää ja myös Caverionin on toimittava sen asettamien vaatimusten puitteissa
 • Jalostamo käyttää tekniikkaa, joka on harvinainen, joten Caverionin työntekijöiden tulee jatkuvasti ylläpitää osaamistaan
 • Poikkeuksellinen putkisto- ja laitemateriaali vaatii paljon ennakointia, koska sitä on saatavilla rajallisesti ja toimitusajat ovat pitkiä
 • Työturvallisuus haastavissa tuotanto-olosuhteissa putkistoissa kulkevien kemikaalien ja korkean lämmön vuoksi
 • Putkistojen tulee olla jatkuvasti lämmitettäviä, koska osa tuotteista jähmettyy kylmetessään

Ratkaisut

 • Caverion on ollut mukana koko jalostamon perustamisesta lähtien ja on vastuussa koko kunnossapidon kokonaisuuden hallinnasta, koordinoinnista sekä johdosta
 • Tuotettavuus ja ennaltaehkäisevä työturvallisuus ovat avainasemassa kaikessa toiminnassa
 • Caverion huolehtii kunnossapitopalveluista, sähköautomaatiosta, laitteiden huollosta, ennakoivasta kunnossapidosta aina materiaalien tilauksiin asti

Ajankohta

 • Kunnossapidon kumppanuus alkoi jo rakennusvaiheessa vuonna 2002

   

Tietoa Caverionin palveluista

 • Jalostamolla työskentelee päivittäisessä kunnossapidossa kuusi henkilöä, jotka työskentelevät esimerkiksi sähköautomaation ja prosessikunnossapidon parissa
 • Caverion on aktiivisesti mukana myös laajennusprojekteissa
 • Forchem haluaa pitää oman henkilökuntansa mahdollisemman pienenä, joten lähes kaikki työntekijät tulevat Caverionin kautta
 • Caverion on myös vastuussa muiden palvelutuottajien valvonnasta

2002
kunnossapidon kumppanuus alkoi

17 5000 tonnia
tuotantolaitoksen tislauskapasiteetti