• Asuntosäätiö
  • Asuntosäätiö

Asuntosäätiö, Suomi

Pyrimme vähentämään kaikessa toiminnassamme kiinteistöjemme ympäristöpäästöjä ja -kuormitusta sekä huolehtimaan asiakkaidemme asumisen hyvinvoinnista. Pitkäaikainen yhteistyömme Caverionin kanssa antaa meille toimivat työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi. Teemu Jalomäki, Asuntosäätiön kiinteistöpäällikkö

Asuntosäätiö on neljänneksi suurin asuinkiinteistöjen omistaja Suomessa. Vuonna 1951 perustetun Asuntosäätiön toiminnan ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys. Asuntosäätiön kiinteistöliiketoiminta perustuu elinkaariajatteluun. Tehokkaat ja mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut palvelevat vuosikymmeniä eteenpäin. Kaikessa toiminnassa pyritään vähentämään kiinteistöjen ympäristöpäästöjä ja -kuormitusta sekä huolehditaan asiakkaiden asumisen hyvinvoinnista.

Palvelut

  • Kiinteistöjohtaminen

Järjestelmät ja tuotteet

  • Automaatio
  • Informaatio- ja viestintäteknologia

Asiakkaat

  • Kiinteistöjen käyttäjät

Käyttötarkoitus

Johda kiinteistöjä oikeaan tietoon perustuen

Caverionin ja Asuntosäätiön yhteistyö alkoi vuonna 2015, jolloin muodostettiin sopimus LVISA-järjestelmien, hälytysmäärien ja energiankulutuksen tarkastuksista. 

Asuntosäätiö on määrätietoisesti investoinut useita vuosia digitaalisiin ratkaisuihin modernisoimalla kiinteistöjään, asentamalla niihin digitaalista teknologiaa. Näiden toimenpiteiden ja edellisen sopimuskauden aikana saaman hyvän palvelun seurauksena sopimusta jatkettiin kanssamme vuonna 2020. Sopimus on "kiinteistöjohtamisen tulevaisuutta", sillä digitalisaatiota aletaan hyödyntämään ensimmäistä kertaa suoraan päätöksenteon tukena. Sopimukseen sisältyvän jäteraportoinnin kautta perinteinen energianhallintapalvelu laajenee ja auttaa vähentämään kiinteistöjen päästöjä ja ympäristökuormitusta.

Vuonna 2015 tehty sopimus oli perinteinen etähallintasopimus. Silloin Caverionin työntekijä kävi muutaman kerran vuodessa läpi Asuntosäätiön talotekniset prosessit, jonka jälkeen löydökset raportoitiin asiakkaille. Asiakas vakuuttui prosesseistamme ja tavoista käsitellä useiden kiinteistöjen kokonaisuuksia, sekä tavasta hyödyntää kiinteistöissä olevaa teknologiaa.

Digitaaliset palvelut auttavat datan analysoinnissa ja hyödyntämisessä kiinteistön turvallisuuden ja terveyden kehittämisessä.

Asuntosäätiön kanssa vuonna 2020 tehty jatkosopimus koskee etähallittavissa olevia kiinteistöjä. Kiinteistöjen modernisoinnin ja uudisrakentamisen myötä teknisen valmiuden saavuttavat kohteet liitetään sopimukseen automaattisesti. Palveluidemme ja SmartView-järjestelmän avulla Asokotien kiinteistöt pystytään pitämään kunnossa ja olosuhteet sopivina koko kiinteistöjen vuosikymmenten mittaisen elinkaaren ajan.

Sopimus koskee alkuvaiheessa noin 250 kiinteistöä, joissa on tekniset valmiudet etähallintaan. Uusia kiinteistöjä liitetään sopimuksen piiriin sitä mukaa, kun ne modernisoinnin tai uudisrakentamisen myötä ovat liitettävissä  etähallintaan. Ylläpidämme ja päivitämme kiinteistöjen hallintaan liittyviä järjestelmiä, jotta niiden potentiaalia voidaan hyödyntää parhaalla tavalla. Tietojen kerääminen yhteen digitaaliseen Caverion SmartView -järjestelmään auttaa Asokoteja optimoimaan toimintaansa myös ympäristötehokkuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta.

Caverionin asiantuntijoille ja asiakkaan päätöksentekijöille saadaan tuotettua SmartView-järjestelmän ja asiantuntijapalveluiden myötä hyödyllisempiä ja kattavampia näkymiä kiinteistöjen tilasta, sekä toteuttamaan täsmällisempiä toimenpiteitä, jotka tukevat kiinteistön koko elinkaarta ja tavoitteita.

Caverionilla on kiinteistöjohtamisen sopimuksen lisäksi teknisen huollon sopimus Asuntosäätiön pääkaupunkiseudun kohteisiin.

Ajankohta

Vuonna 2015 alkoi etähallintasopimus, jota jatkettiin vuonna 2020. 

Lue lisää

Kiinteistöautomaatio parantaa energiatehokkuutta ja olosuhteita

Energiankulutuksen pienentyminen

Kiinteistöjen teknisten järjetelmien tehostaminen

23 000 datapistettä automaattisessa analytiikassa