Ilmoitukset omistusosuuksien muuttumisesta

Liputusilmoitukset vuonna 2023

28.11.2023

Caverion Oyj on 27. marraskuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish BidCo", välillisesti Luxemburgissa toimivan Crayfish TopCo SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 90 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 27. marraskuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista nousi 129 361 829osakkeeseen, mikä vastaa 93,12 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Crayfish TopCo SARL:n välillinen omistus Caverionista nousi 129 361 829 osakkeeseen, mikä vastaa 93,12 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »

26.10.2023

Caverion Oyj on 25. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin, Security Trading Oy:n ja Hisra Consulting and Finance Oy:n omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin, Security Trading Oy:n ja Hisra Consulting and Finance Oy:n suora omistus Caverionista tulee laskemaan 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien aleneminen perustuu osakeluovutuksiin, joiden toteutuessa Antti Herlinin, Security Tradingin Oy ja Hisra Consulting and Finance Oy:n suora omistus alittaa 5 prosentin rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakeluovutusten odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023.

Pörssitiedote »

Caverion Oyj on 25. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Fennogens Investments S.A.:n omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Fennogens Investments S.A.:n suora omistus Caverionista tulee laskemaan 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien aleneminen perustuu osakeluovutuksiin, joiden toteutuessa Fennogens Investments S.A.:n suora omistus alittaa 5 prosentin rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakeluovutusten odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. 

Pörssitiedote »

Caverion Oyj on 25. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistus Caverionista tulee laskemaan 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien aleneminen perustuu osakeluovutuksiin, joiden toteutuessa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistus alittaa 5 prosentin rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakeluovutusten odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. 

Pörssitiedote »

25.10.2023

Caverion Oyj on 24. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n (”Crayfish BidCo”, välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt kahden kolmasosan rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista tulee nousemaan 92 946 868 osakkeeseen, mikä vastaa 66,91 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista tulee nousemaan 92 946 868 osakkeeseen, mikä vastaa 66,91 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien nousu perustuu osakehankintoihin, joiden toteutuessa Crayfish BidCo Oy:n suora omistus ja Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionissa ylittää kahden kolmasosan rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakehankintojen odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. 

Pörssitiedote »

14.6.2023

Caverion Oyj on 14. kesäkuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n (”Crayfish BidCo”, välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 13. kesäkuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista on noussut 40 941 792 osakkeeseen, mikä vastaa 29,47 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista on noussut 40 941 792 osakkeeseen, mikä vastaa 29,47 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »

12.4.2023

Caverion Oyj on 12. huhtikuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n (”Crayfish BidCo”, välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 20 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 11. huhtikuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista on noussut 33 304 907 osakkeeseen, mikä vastaa 23,97 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista on noussut 33 304 907 osakkeeseen, mikä vastaa 23,97 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »

12.1.2023

Caverion Oyj on 12. tammikuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n (”Crayfish BidCo”, välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 12. tammikuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista on 12. tammikuuta 2023 noussut 13 647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista on noussut 13 647 263 osakkeeseen, mikä vastaa 9,82 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. 

Pörssitiedote »

Liputusilmoitukset vuonna 2022

5.1.2022

Caverion Oyj on 5. tammikuuta 2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö, y-tunnus 1948052-6) on ylittänyt 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 5.tammikuuta 2022 Security Trading Oy:n ostettua Hisra Consulting and Finance Oy:n koko osakekannan.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu suora ja välillinen omistus Caverionista on 5. tammikuuta 2022 noussut 21 054 392 osakkeeseen, mikä vastaa 15,1558 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. 

Pörssitiedote »

Liputusilmoitukset vuonna 2020

17.2.2020

Caverion Oyj vastaanotti 17.2.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Luxemburgissa toimivalta Solero Luxco S.à r.l. -nimiseltä yhtiöltä (”Solero Luxco”, välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa). Ilmoituksen mukaan Solero Luxcon omistusosuus Caverion Oyj:ssä oli 17.2.2020 alittanut 5 prosentin rajan.

Solero Luxcon omistus Caverionista laski 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »


Liputusilmoitukset vuonna 2019


29.11.2019

Caverion Oyj on vastaanottanut 28.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Luxemburgissa toimivan Fennogens Investments S.A.:n omistus Caverion Oyj:ssä on ylittänyt 5 ja 10 prosentin rajat 28.11.2019.

Ilmoituksen mukaan Fennogens Investments S.A. on ostanut kokonaan omistamaltaan tytäryhtiöltään Structor S.A.:lta 14 169 850 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,2 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »

29.11.2019

Caverion Oyj on vastaanottanut 28.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Structor S.A.:n (Luxemburissa toimivan Fennogens Investments S.A.:n kokonaan omistama yhtiö) omistus Caverion Oyj:ssä on alittanut 10 ja 5 prosentin rajat 28.11.2019.

Ilmoituksen mukaan Structor S.A. on myynyt kaikki 17 565 000 osakettaan, mikä vastasi 12,64 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Näistä 14 169 850 osaketta on myyty Structor S.A.:n emoyhtiö Fennogens Investments S.A.:lle, mikä vastaa 10,2 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen mukaan Structor S.A.:n omistus Caverionissa on 0 osaketta 28.11.2019, mikä vastaa 0 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote »

Liputusilmoitukset vuonna 2018


15.6.2018

Caverion Oyj on 15. kesäkuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman (” Varma”) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 5 prosentin rajan. Raja ylitettiin 15. kesäkuuta 2018 Varman osallistuttua Caverionin Osakeantiin.

Ilmoituksen mukaan Varman omistus Caverionista on 9 721 407 osaketta 15.6.2018, mikä vastaa 7,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin Osakeannin jälkeistä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Pörssitiedote »

19.2.2018

Caverion Oyj on 19. helmikuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Caverion Oyj:n hallituksen jäsen Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö) on alittanut 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 19. helmikuuta 2018 Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamasta osakeannista johtuvan laimentumisen vuoksi.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu omistus Caverionista on 19 050 180 osaketta 19.2.2018, mikä vastaa 14,72 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Security Tradingin suora omistus Caverionista on 19 020 000 osaketta 19.2.2018, mikä vastaa 14,699 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. 

Pörssitiedote »

Liputusilmoitukset vuonna 2017

12.12.2017

Caverion Oyj on 12. joulukuuta 2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Caverion Oyj:n hallituksen jäsen Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö) on ylittänyt 15 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu omistus Caverionista on 11. joulukuuta 2017 noussut 18 900 180 osakkeeseen, mikä vastaa 15,05 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Security Tradingin suora omistus Caverionista on 11. joulukuuta 2017 noussut 18 870 000 osakkeeseen, mikä vastaa 15,024 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä.

Pörssitiedote

Liputusilmoitukset vuonna 2016

9.12.2016

Caverion Oyj on 9. joulukuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Solero Luxco S.à r.l. –nimisen yhtiön (”Solero Luxco”, välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa) omistus Caverionista on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Solero Luxcon omistus Caverionista on 8. joulukuuta 2016 noussut 6 530 473 osakkeeseen, mikä vastaa 5,20 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Pörssitiedote

Liputusilmoitukset vuonna 2015

4.3.2015

Antti Herlinin määräysvallassa olevan Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/10 (10 %) rajan 4.3.2015 tehtyjen osakeostojen perusteella.

Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus on muutoksen jälkeen seuraava: Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %; Security Trading Oy 13 160 000 osaketta ja ääntä eli 10,48 %; Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8), 0 osaketta ja ääntä eli 0,00 %. Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 13 190 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,50 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Pörssitiedote

Liputusilmoitukset vuonna 2014

22.7.2014

Antti Herlinin, Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista ylitti 10 % rajan

Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista ylitti 10 % rajan 22.7.2014 tehtyjen osakeostojen myötä. Omistus on muutoksen jälkeen seuraava: Antti Herlin, 30 180 osaketta (0,02 % Caverionin osakkeista ja äänimäärästä); Holding Manutas Oy 3 400 000 osaketta (2,71 %); Security Trading Oy 9 150 000 osaketta (7,29 %). Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 12 580 180 Caverion Oyj:n osaketta (10,02 % osakkeista ja äänimäärästä).

Pörssitiedote 22.7.2014 »

19.5.2014

Security Trading Oy:n omistusosuus ylitti 5 % rajan

Antti Herlinin määräysvallassa olevan Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista  ylitti 5 % rajan 19.5.2014 tehtyjen osakeostojen myötä.  Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus oli muutoksen jälkeen seuraava: Antti Herlin 30 180 osaketta (0,02 % Caverionin osakkeista ja äänimäärästä); Security Trading Oy  7 037 400 osaketta (5,60 % osakkeista ja äänimäärästä); Holding Manutas Oy  3 325 000 osaketta ( 2,65 % osakkeista ja äänimäärästä). Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli 10 392 580  osaketta (8,27 % osakkeista ja äänimäärästä).

Pörssitiedote 19.5.2014 »

27.3.2014
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus alitti 5 % rajan

Varman omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista alitti 5 % rajan 27.3.2014 tehtyjen osakekauppojen myötä. Omistus oli muutoksen jälkeen 5 545 561 osaketta (4,42 % Caverionin osakkeista ja äänimäärästä).

Pörssitiedote 28.3.2014 »

4.2.2014
Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus ylitti 5 % rajan

Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy:n ja Security Trading Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista ylitti 5 % rajan 4.2.2014 tehtyjen osakeostojen myötä. Omistus oli muutoksen jälkeen seuraava: Antti Herlin 30 180 osaketta (0,02 % Caverionin osakkeista ja äänimäärästä); Holding Manutas Oy 2 800 000 osaketta (2,23 % osakkeista ja äänimäärästä); Security Trading Oy  4 010 000 osaketta (3,19 % osakkeista ja äänimäärästä). Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli 6 840 180 osaketta  (5,45  % osakkeista ja äänimäärästä)

Pörssitiedote 4.2.2014 »

2013

Vuonna 2013 Caverion ei vastaanottanut liputusilmoituksia.

Liputusilmoituksen toimittaminen Caverionille:

Sähköpostitse osoitteeseen flaggings(at)caverion.fi

Tietoa liputusvelvollisuudesta

Osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus, kun tämän omistus- tai ääniosuus muuttuu seuraavasti:

  • Saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (liputusraja) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.  
  • Vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan(liputusraja) yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.
Ilmoitus on tehtävä sekä Caverionille että Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä. 

Caverion julkistaa osakkeenomistajan tekemän liputusilmoituksen pörssitiedotteella ja verkkosivuillaan. 

Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilla »