09.12.2016 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj on 9. joulukuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Solero Luxco S.à r.l. –nimisen yhtiön (”Solero Luxco”, välillisesti Triton Fund IV:n omistuksessa) omistus Caverionista on ylittänyt 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 8. joulukuuta 2016.

Ilmoituksen mukaan Solero Luxcon omistus Caverionista on 8. joulukuuta 2016 noussut 6 530 473 osakkeeseen, mikä vastaa 5,20 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 125 596 092.

Solero Luxcon osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,20 %  N/A  5,20 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  N/A  N/A  N/A 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji 
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
FI4000062781  6 530 473 N/A  5,20 %  N/A 
A YHTEENSÄ  6 530 473 5,20 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten
%-osuus 
Lainatut arvopaperit N/A N/A N/A N/A N/A
Contract for difference  N/A  N/A  N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ  N/A N/A

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi  %-osuus osakkeista ja äänistä  %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Triton Fund IV 0,00 %  0,00 % 
Solero Holdco S.à r.l. 0,00 %  0,00 % 
Triton Masterluxco 4 S.à r.l. 0,00 %  0,00 % 
Solero Luxco S.à r.l. 5,20 % 5,20 %

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: