19.05.2014 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 19.5.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/20 (5 %) rajan. Rajan ylitys perustuu 19.5.2014 tehtyihin osakeostoihin.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus on muutoksen jälkeen seuraava:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy (Y-tunnus 1948052-6), 7 037 400 osaketta ja ääntä eli 5,60 %
  • Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8), 3 325 000 osaketta ja ääntä eli 2,65 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 10 392 580 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 8,27 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus ennen muutosta:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy, 6 270 000 osaketta ja ääntä eli 4,99 %
  • Holding Manutas Oy, 3 325 000 osaketta ja ääntä eli 2,65 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli ennen muutosta 9 625 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastasi 7,66 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Antti Herlin, Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy ovat aikaisemmin 4.2.2014 ilmoittaneet, että niiden yhteenlaskettu osuus Caverion Oyj:n osakkeista on tuolloin ylittänyt 1/20 (5 %) rajan. 

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja antaa:
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: