Pvm

Muutos, kpl 

Omia
osakkeita   yhteensä   

Tapahtuma 

24.02.2022

55 020

2 447 447

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 24.2.2022 luovutettu 55 020 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville avainhenkilöille ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2019–2021 ehtojen mukaisesti.

16.11.2021

30 066

2 502 467

Caverion Oyj:lle palautui 16.11.2021 30 066 omaa osaketta. Palautus liittyi 30.4.2021 ja 25.8.2021 tiedotettuihin suunnattuihin osakeanteihin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 palkkioerien maksamiseksi. Osakkeet palautuivat yhtiölle järjestelmän ehtojen perusteella. Palautuksen jälkeen Caverionin omien osakkeiden lukumäärä oli 2 502 467.

14.9.2021

16 911

2 472 401

Caverion Oyj:lle on 14.9.2021 palautunut 16 911 omaa osaketta (CAV1V). Palautus liittyi 30.4.2021 ja 25.8.2021 tiedotettuihin suunnattuihin osakeanteihin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 palkkioerien maksamiseksi.

25.8.2021

168 650

2 455 490

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 25.8.2021 luovutettu 168 650 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018—2022 kuuluville avainhenkilöille.

30.4.2021

120 199

2 624 140

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 30.4.2021 luovutettu 120 199 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018—2022 kuuluville avainhenkilöille.

23.2.2021

63 652

2 744 339

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 23.2.2021 luovutettu 63 652 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelmaan (Performance Share Plan) 2018–2020 ja yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2018–2020 kuuluville avainhenkilöille.

26.6.2020

6 673

2 807 991 

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 26.6.2020 6 673 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2016–2018 kuuluvalle avainhenkilölle. 

4.6.2020

4 431

2 814 664 

Caverion Oyj:lle palautui  4 431 omaa osaketta. Osakkeiden palautus liittyi 18.12.2019 tiedotettuun suunnattuun osakeantiin, jossa yhtiön omia osakkeita luovutettiin yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 palkkioerän maksamiseksi. 

27.2.2020

39 127

2 810 233 

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 27.2.2020 39 127 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan (Restricted Share Plan) 2017–2019 kuuluville avainhenkilöille. 

18.12.2019

97 929

2 849 360 

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettiin 18.12.2019 97 929 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 kuuluville avainhenkilöille. 

14.5.2019

293 540

2 947 289  

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 14.5.2019 luovutettu 293 540 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 kuuluville avainhenkilöille.

28.2.2019

23 622

3 240 829

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa luovutettu osakkeita ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle

8.3.2018

87 912

3 264 451 

Merkintä toissijaisen merkintäoikeuden nojalla maksullisessa suunnatussa osakeannissa liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen

1.3.2018

959 965  

3 352 363

Maksullinen suunnattu osakeanti liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän  2018-2022 toteuttamiseen

19.2.2018

3 800 000  

4 312 328 

Caverion Oyj:n yhtiölle itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa merkittiin yhteensä 3 800 000 uutta osaketta.

1.4.2016

237

512 328 

Caverion Oyj vastaanotti 237 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)

31.12.2015

630 

512 091

Caverion Oyj vastaanotti 630 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)

1.10.2015

 474

511 461 

Caverion Oyj vastaanotti 474 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)

12.3.2015

1 493 

510 750

 Caverion Oyj vastaanotti 1 493 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)

31.12.2014

2 102 

509 257 

 Caverion Oyj vastaanotti 2 102 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti *)

30.9.2014

1 518 

507 155 

 Caverion Oyj vastaanotti 1 518 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

23.7.-12.8.2014  

500 000 

505 637 

 Caverion Oyj hankki 500000 yhtiön omaa osaketta varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankinnan tarkoituksena oli toteuttaa ja suojata pitkäaikainen osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön avainjohdolle vuosille 2014–2016.

Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä markkinahintaan ajalla 23.7.-12.8.2014.

Kumulatiivinen vaihto oli 3172965.90 euroa ja kumulatiivinen hinta 6,3459 euroa.

13.3.2014

1 557 

5 637 

 Caverion Oyj vastaanotti 1 557 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

31.12.2013

2 706 

4 080 

 Caverion Oyj vastaanotti 2 706 omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

30.9.2013

1 374 

1 374 

 Caverionille palautui 1374 Caverionin omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.*)

*) Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010−2016 kohderyhmään ansaintajaksoilla 2011 ja 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.