25.10.2023 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Triton V LuxCo 87 SARL

Caverion Oyj on 24. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish BidCo", välillisesti Luxemburgissa toimivan Triton V LuxCo 87 SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt kahden kolmasosan rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista tulee nousemaan 92 946 868 osakkeeseen, mikä vastaa 66,91 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionista tulee nousemaan 92 946 868 osakkeeseen, mikä vastaa 66,91 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien nousu perustuu osakehankintoihin, joiden toteutuessa Crayfish BidCo Oy:n suora omistus ja Triton V LuxCo 87 SARL:n välillinen omistus Caverionissa ylittää kahden kolmasosan rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakehankintojen odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta 

Yhteenlaskettu

%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

66,91 %

 

66,91 %

138 920 092

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

29,47 %

 

29,47 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062781

92 946 868 (Crayfish BidCo Oy)

92 946 868 (Triton V LuxCo 87 SARL)

66,91 % (Crayfish BidCo Oy)

66,91 % (Triton V LuxCo 87 SARL)

A YHTEENSÄ 

92,946,868

66.91%

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

B YHTEENSÄ 

N/A

N/A

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta 

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 

Triton V LuxCo 87 SARL

0,00

0,00

0,00

Triton V LuxCo 86 SARL

0,00

0,00

0,00

Triton V LuxCo 89 SARL

0,00

0,00

0,00

Crayfish HoldCo Oy

0,00

0,00

0,00

Crayfish BidCo Oy

66,91

0,00

66,91

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Noora Koikkalainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com (milena.haeggstrom@caverion.com)
Tilaa tiedotteet: