Johdon liiketoimet

Caverion Oyj:n johtohenkilöitä (hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, konsernijohtaja ja konsernijohtajan nimeämät muut ylimmät johtajat) ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä ja yhtiöitä pyydetään noudattamaan näitä päivitettyjä ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa , Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) edellyttämällä tavalla. 

Aikarajat

  • Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimesta.
  • Caverionilla on velvollisuus julkistaa toimitettu ilmoitus pörssitiedotteena viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimi-ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Ennen kun lähetät ilmoituksen eteenpäin Finanssivalvonnalle, tallennathan lomakkeen palvelusta itsellesi pdf-tiedostona. Lähetä tallennettu pdf-lomake Caverion Oyj:lle välittömästi ilmoituksen tekemisen jälkeen osoitteeseen trading@caverion.com.

Tarkemmat ohjeet ilmoituksen täyttöön Finanssivalvonnan verkkosivuilta https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/.

 Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja
Caverion Oyj:n LEI-tunnus  7437007ECQWVPCJIS695
Caverion Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus CAV1V 
Caverion Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi FI4000062781 
Ilmoitusnumero (notification reference) Muodostuu automaattisesti ilmoituslomakkeelle 

 

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Caverion Oyj:lle

  • Lähetä pdf-lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@caverion.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Caverionilla on ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi!
  • Ongelmatilanteissa ota yhteyttä trading@caverion.com

Suurimmat omistajat Liputukset Osakassopimukset Osakasrekisteri