03.04.2024 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish TopCo SARL

Caverion Oyj on 2.4.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish TopCo SARL:n (omasta ja tässä ilmoituksessa eriteltyjen määräysvaltayhteisöjensä puolesta) välillinen omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 2.4.2024.

Ilmoituksen mukaan Crayfish TopCo SARL:n välillinen omistus Caverion Oyj:sta (”Caverion”) laski 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Tämä ilmoitus liittyy Caverionin 5.3.2024 julkaisemaan pörssitiedotteeseen, jolla tiedotettiin Triton Fund V (“Triton”) rahaston muodostavia yhtiöitä hallinnoivan ja epäsuorasti Crayfish BidCo Oy:n määräysvaltaa käyttävän Triton Investment Advisers LLP:n (yhdessä ”Triton”) aikomuksesta yhdistää sijoituksiinsa kuuluvat Assemblin Group AB (“Assemblin”) ja Caverion sisäisillä rakennejärjestelyillä, joiden seurauksena Tritonin omistus Assemblinissä ja Caverionissa tullaan yhdistämään samaan holding -rakenteeseen. Ilmoitetut muutokset liittyvät tiedotettujen Tritonin sisäisten rakennejärjestelyjen toteuttamiseen, joiden seurauksena liputusvelvollinen ja sen tässä ilmoituksessa eritellyt määräysvaltayhteisöt eivät ole enää määräysvaltaa käyttäviä osakkeenomistajia Crayfish BidCo Oy:ssä. Ilmoitetut muutokset eivät vaikuta Caverionin välittömään omistusrakenteeseen. 

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta 

Yhteenlaskettu

%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,00 %

 

0,00 %

138 920 092

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

93,12 %

 

93,12 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062781

0

 

0,00

A YHTEENSÄ 

0

0,00 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

B YHTEENSÄ 

N/A

N/A

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta 

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 

Crayfish TopCo SARL

0,00

0,00

0,00

Crayfish MidCo SARL

0,00

0,00

0,00

Triton V LuxCo 89 SARL

0,00

0,00

0,00

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä-, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: