26.10.2023 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin, Security Trading Oy ja Hisra Consulting and Finance Oy

Caverion Oyj on 25. lokakuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin, Security Trading Oy:n ja Hisra Consulting and Finance Oy:n omistus Caverion Oyj:sta on alittanut 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja alitettiin 24. lokakuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin, Security Trading Oy:n ja Hisra Consulting and Finance Oy:n suora omistus Caverionista tulee laskemaan 0 osakkeeseen, mikä vastaa 0,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Ilmoitettava omistusosuuksien aleneminen perustuu osakeluovutuksiin, joiden toteutuessa Antti Herlinin, Security Tradingin Oy ja Hisra Consulting and Finance Oy:n  suora omistus alittaa 5 prosentin rajan AML:n 9 luvun 5 §:ssä säädetyllä tavalla, ja kyseisten osakeluovutusten odotetaan toteutuvan arviolta 31. lokakuuta 2023. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta 

Yhteenlaskettu

%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,00 %

0,00 

0,00 %

138 920 092

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

15,1558 %

 

15,1558 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062781

0,00

0,00

0,00

0,00

A YHTEENSÄ 

0,00

0,00

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

B YHTEENSÄ 

N/A

N/A

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta 

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 

Antti Herlin

0,00

0,00

0,00

Security Trading Oy

0,00

0,00

0,00

Hisra Consulting and Finance Oy

0,00

0,00

0,00

 

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Noora Koikkalainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: