28.03.2014 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 27.3.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on alittanut 1/20 (5 %) rajan.

Ilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (Y-tunnus 0533297-9) omistus on 5 545 561 osaketta ja ääntä eli 4,42 % osakkeista ja äänimäärästä.

Yllä mainitun rajan alitus perustuu 27.3.2014 tehtyihin osakekauppoihin.

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja:
Antti Heinola, CFO, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: