Liiketoimintatyypit

Caverionin tarjooma kattaa koko arvoketjun asennus- ja huoltoliiketoiminnasta asiantuntijapalveluihin rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajalle. Toimimme 10 maassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa Palvelut ja Projektit -liiketoimintayksiköittemme kautta. Palvelut-liiketoimintamme suuren osuuden ansiosta yli puolet liikevaihdostamme on jatkuvaa palvelu- ja huoltotoimintaa. Toimintamallimme perustuu vahvaan paikalliseen läsnäoloon samalla, kun jaamme yhteistä asiantuntemusta yli lokaatioiden.

Caverion aikoo kasvaa kaikissa liiketoiminnoissa ja divisioonissa suuntaamalla liiketoimintajakaumaansa ylemmäs arvoketjussa kohti ratkaisuliiketoimintaa, johon kuuluvat Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sekä digitaaliset ratkaisut, Palvelujen johtaminen ja Älykkäät ratkaisut. Kyseisissä kategorioissa kasvunäkymät, kannattavuuspotentiaali ja painotus yritysostojen kautta tulevaan kasvuun ovat korkeammat.

Tekniset perusjärjestelmät: tekninen asennus ja huolto, mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi sekä sähköistys

Älykkäät ratkaisut: tekninen asennus ja huolto, mukaan lukien rakennusautomaatio, jäähdytys, turvajärjestelmät, audiovisuaaliset järjestelmät, sähköautojen lataus sekä muut erikoistuneet teknologiat

Palvelujen johtaminen: kiinteistön johtaminen omistajien puolesta ja kiinteistöhallinnan palvelujen koordinointi

Asiantuntija-, suunnittelu- ja digitaaliset palvelut: energia- ja vastuullisuusasiantuntijapalvelut sekä niihin liittyvä toteutus ja muut asiantuntijapalvelut, suunnittelun ohjaus ja suurten projektien kehitys ja johtaminen sekä digitaaliset- ja automaatioratkaisut

Kuvat: Caverionin pääomamarkkinapäivä 2022

Caverion sijoituskohteena Tuloskeskus Strategia LiiketoimintayksikötVastuullinen sijoituskohde Asiakkaat Toimintaympäristö Kilpailutilanne Yrityskaupat