Taloudelliset tavoitteet

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa 9.5.2022. Caverionin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä ovat:

Taloudelliset tavoitteet

Kassakonversio (rullaava 12 kk) Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta
Orgaaninen liikevaihdon kasvu 3−4 % vuodessa strategiakauden aikana
Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana
Velkaantuneisuus
Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason.

Toimenpiteet kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi:

  • Kasvu kaikissa liiketoiminnoissa ja divisioonissa
  • Liiketoimintajakauman suuntaaminen ylemmäs arvoketjussa kohti ratkaisuliiketoimintaa, johon kuuluvat Asiantuntija-, suunnittelu- ja digitaaliset palvelut, Palvelujen johtaminen ja Älykkäät ratkaisut
  • Taloudellinen ja operatiivinen vipuvaikutus sekä skaalattavuuden ja tehokkuuden parantaminen
  • Tuottavuuden parantaminen jakamalla yhteistä osaamista yhtiön sisällä
  • IT- ja digitaalinen transformaatio
  • Yritysostot

 

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet ja tulokset 2022

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat T&K Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet