Toimintaympäristö

Lue viimeisin toimintaympäristökuvaus (osavuosikatsauksesta):

Koronapandemialla oli edelleen vaikutusta toimintaympäristöön. Vaikka hallitusten asettamia rajoituksia poistettiin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen alussa, omikronvariantti lisäsi sairauslomia ja poissaoloja. Ukrainan kriisin seurauksena geopoliittiset jännitteet näkyivät yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisenä EU:ssa maaliskuussa 2022.

Talotekniikan markkinaan vaikutti edelleen kustannusinflaatio. Joillain alueilla on myös ollut tarjontarajoitteita ja viivästymisiä. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä.

Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin on lisääntynyt.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi vakaana vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus.Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat pääteemojamme 

Rakennetut ympäristöt ovat suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde tällä hetkellä:

 • 30 prosenttia ihmisten hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuksista.
 • Rakennuksien osuus EU:n loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 20 prosenttia.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemojamme tulevan kasvumme edistämiseksi. Erityisesti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Myös muut megatrendit, kuten lisääntyvä teknologian käyttö ja kaupungistuminen, tukevat Caverionin kasvua.

Suuntautuminen kestävää kehitystä tukeviin investointeihin

EU-lainsäädännön uudistukset (kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD), joiden painopisteinä ovat kestävä kehitys ja hiilineutraalius, tukevat toimialamme kasvua. Hallitusten ja EU:n koronaelvytyspaketit keskittyvät tukemaan tulevien vuosien vastuullisuusinvestointeja. Asiakkaat odottavat vihreämpiä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tulossa päätöksentekokriteeri.

Uudet konsultointipalvelut (kuten SRI, energiatehokkuus) ja uudet digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme seuraavat hyödyt:

 • kustannusten pienentäminen (parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta)
 • energiasäästöt
 • kestävän kehityksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaiset palvelut
 • kestävän elvytyksen edistäminen koronapandemian jälkeen
 • kiinteistöjen kiinnostavuuden parantaminen.

Olemme huomioineet EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavaksi tavoitteenamme on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi.

Digitalisaatio mullistaa toimialaamme

Uusi dataan perustuva analytiikka ja kehitteillä olevat uudet teknologiat mahdollistavat älykkäiden ja muutoksia kestävien rakennusten ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen siten, että tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä tulee teknologiaa hyödyntävä, verkottunut ja ketterästi muuntuva. Uudet teknologiat parantavat rakennusten ja kaupunkiympäristöjen toimintatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Lisääntyvä digitalisaatio hyödyttää meitä useilla eri tavoilla kaikissa ratkaisuissamme:

 • elinkaariajattelun mukaiset kokonaisvaltaiset ja älykkäät ratkaisut ja palvelut
 • uudet digitaaliset ratkaisut (etäpalvelut, alustat jne.), älyteknologiat (rakennusautomaatio, turvallisuus, jäähdytys ja ilmastointi, telematiikka jne.), IoT- ja AI-pohjaiset ratkaisut, teollisuuden kunnossapidon konsultointi, hallinta ja kehitys tehokkuuden parantamiseksi
 • digitaalisen palveluvalikoiman uudistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen tarjoaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi.