Toimintaympäristö

 • Lue viimeisin toimintaympäristö-kuvaus (ote osavuosikatsauksesta):

Koronapandemian kolmannen aallon nousu vaikutti toimintaympäristöön ensimmäisen vuosineljännek-sen aikana. Käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toivat helpotusta, mikä näkyi vakavien koronatapausten määrän laskuna, vaikka rokotusohjelmien nopeus ja rokotteiden saatavuus aiheuttavat edelleen huolta Caverionin toiminta-alueella. Useat hallitukset ovat myös aloittaneet exit-suunnitelmansa muotoilun valmistautuessaan useiden rajoitusten poistamiseen koronan jälkeisenä aikana taloudellisen toipumisen tukemiseksi.

Koronapandemia vaikutti edelleen Caverionin toimintaan vastaavasti kuten muutaman edellisen vuosineljänneksen aikana. Tämä näkyi erityisesti Projektit-liiketoiminnassa, kun taas Palvelut-liiketoiminta säilyi vakaampana. Positiivista oli, ettei Caverion kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan kauden aikana.

Vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä toteutetuilla uudelleenjärjestelyillä oli myönteinen vaikutus Caverionin kustannustasoon ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, vaikka vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vasta myöhemmin vuoden aikana. Nämä toimenpiteet käsittivät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä.

 

Palvelut

Palveluiden kysyntäympäristö säilyi vakaana ja oli verrattavissa edellisiin vuosineljänneksiin huolimatta koronapandemian kolmannen aallon noususta. Caverionin asiakkaiden investointiaktiivisuudessa näkyi yleensä ottaen varhaisia lisääntymisen merkkejä. Jotkut viime vuonna lykätyt vuosittaiset teolliset seisokit Suomessa toteutetaan vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut, mihin vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun.

Projektit

Projekteissa pandemia vaikutti edelleen jossain määrin Caverionin tuottavuuteen markkinakysynnän pysyessä matalammalla tasolla. Matalampien volyymien vuoksi hinnoitteluympäristö pysyi myös tiukkana vuosineljänneksen aikana.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti uusien rakennusprojektien kysyntään, kuitenkin vähemmän korjausrakentamiseen. Tukipaketit eivät vielä vaikuttaneet vuosineljänneksen yleiseen kysyntään.

 

 Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat pääteemojamme 

Rakennetut ympäristöt ovat suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde tällä hetkellä:

 • 30 prosenttia ihmisten hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuksista.
 • Rakennuksien osuus EU:n loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 20 prosenttia.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemojamme tulevan kasvumme edistämiseksi. Erityisesti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Myös muut megatrendit, kuten lisääntyvä teknologian käyttö ja kaupungistuminen, tukevat Caverionin kasvua.

Suuntautuminen kestävää kehitystä tukeviin investointeihin

EU-lainsäädännön uudistukset (kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD), joiden painopisteinä ovat kestävä kehitys ja hiilineutraalius, tukevat toimialamme kasvua. Hallitusten ja EU:n koronaelvytyspaketit keskittyvät tukemaan tulevien vuosien vastuullisuusinvestointeja. Asiakkaat odottavat vihreämpiä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tulossa päätöksentekokriteeri.

Uudet konsultointipalvelut (kuten SRI, energiatehokkuus) ja uudet digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme seuraavat hyödyt:

 • kustannusten pienentäminen (parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta)
 • energiasäästöt
 • kestävän kehityksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaiset palvelut
 • kestävän elvytyksen edistäminen koronapandemian jälkeen
 • kiinteistöjen kiinnostavuuden parantaminen.

Olemme huomioineet EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavaksi tavoitteenamme on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. Julkaisemme ensimmäisen EU-taksonomian mukaisen, vuotta 2021 koskevan raportin vuonna 2022.

Digitalisaatio mullistaa toimialaamme

Uusi dataan perustuva analytiikka ja kehitteillä olevat uudet teknologiat mahdollistavat älykkäiden ja muutoksia kestävien rakennusten ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen siten, että tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä tulee teknologiaa hyödyntävä, verkottunut ja ketterästi muuntuva. Uudet teknologiat parantavat rakennusten ja kaupunkiympäristöjen toimintatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Lisääntyvä digitalisaatio hyödyttää meitä useilla eri tavoilla kaikissa ratkaisuissamme:

 • elinkaariajattelun mukaiset kokonaisvaltaiset ja älykkäät ratkaisut ja palvelut
 • uudet digitaaliset ratkaisut (etäpalvelut, alustat jne.), älyteknologiat (rakennusautomaatio, turvallisuus, jäähdytys ja ilmastointi, telematiikka jne.), IoT- ja AI-pohjaiset ratkaisut, teollisuuden kunnossapidon konsultointi, hallinta ja kehitys tehokkuuden parantamiseksi
 • digitaalisen palveluvalikoiman uudistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen tarjoaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Caverion sijoituskohteena Tuloskeskus Fact sheet Strategia Liiketoimintayksiköt Tarjooma Vastuullinen sijoituskohde Asiakkaat Kilpailutilanne Yrityskaupat