Toimintaympäristö

 • Lue viimeisin toimintaympäristö-kuvaus (ote osavuosikatsauksesta):

Koronapandemian deltamuunnos vaikutti edelleen negatiivisesti liiketoimintaan kolmannen vuosineljänneksen aikana, erityisesti vuosineljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Toimintaympäristö alkoi parantua vuosineljänneksen lopulla koronarokotusten laajan kattavuuden seurauksena. Useat hallitukset ryhtyivät myös poistamaan useita koronavirukseen liittyviä rajoituksia syyskuussa, viimeistellen samalla suunnitelmiaan taloudellisen toipumisen tukemiseksi.

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana talotekniikan markkinaan vaikutti materiaalihintojen nousu. Joillain alueilla on myös ollut tarjontarajoitteita ja viivästymisiä. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Palvelut

Palveluissa Caverionin useiden asiakassegmenttien investointiaktiivisuudessa on näkynyt lisääntymisen merkkejä toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Esimerkiksi eräät viime vuonna lykätyt vuosittaiset teolliset seisokit Suomessa toteutettiin vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Caverion on alkanut nähdä kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun.

Koronalla oli yhä jonkin verran negatiivista vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

 

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi yleisesti matalammalla tasolla vuoden 2021 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana, vaikka markkinan tasaantumisesta oli selviä merkkejä toisen vuosineljänneksen lopulta alkaen. Kolmannella vuosineljänneksellä markkinakysyntä alkoi kasvaa asteittain myös Projekteissa.

Ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana markkinaan vaikutti materiaalihintojen nousu.

Tukipaketeilla ei vielä ollut selvää vaikutusta yleiseen kysyntään vuoden 2021 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat pääteemojamme 

Rakennetut ympäristöt ovat suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde tällä hetkellä:

 • 30 prosenttia ihmisten hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuksista.
 • Rakennuksien osuus EU:n loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 20 prosenttia.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemojamme tulevan kasvumme edistämiseksi. Erityisesti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Myös muut megatrendit, kuten lisääntyvä teknologian käyttö ja kaupungistuminen, tukevat Caverionin kasvua.

Suuntautuminen kestävää kehitystä tukeviin investointeihin

EU-lainsäädännön uudistukset (kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD), joiden painopisteinä ovat kestävä kehitys ja hiilineutraalius, tukevat toimialamme kasvua. Hallitusten ja EU:n koronaelvytyspaketit keskittyvät tukemaan tulevien vuosien vastuullisuusinvestointeja. Asiakkaat odottavat vihreämpiä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tulossa päätöksentekokriteeri.

Uudet konsultointipalvelut (kuten SRI, energiatehokkuus) ja uudet digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme seuraavat hyödyt:

 • kustannusten pienentäminen (parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta)
 • energiasäästöt
 • kestävän kehityksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaiset palvelut
 • kestävän elvytyksen edistäminen koronapandemian jälkeen
 • kiinteistöjen kiinnostavuuden parantaminen.

Olemme huomioineet EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavaksi tavoitteenamme on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. Julkaisemme ensimmäisen EU-taksonomian mukaisen, vuotta 2021 koskevan raportin vuonna 2022.

Digitalisaatio mullistaa toimialaamme

Uusi dataan perustuva analytiikka ja kehitteillä olevat uudet teknologiat mahdollistavat älykkäiden ja muutoksia kestävien rakennusten ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen siten, että tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä tulee teknologiaa hyödyntävä, verkottunut ja ketterästi muuntuva. Uudet teknologiat parantavat rakennusten ja kaupunkiympäristöjen toimintatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Lisääntyvä digitalisaatio hyödyttää meitä useilla eri tavoilla kaikissa ratkaisuissamme:

 • elinkaariajattelun mukaiset kokonaisvaltaiset ja älykkäät ratkaisut ja palvelut
 • uudet digitaaliset ratkaisut (etäpalvelut, alustat jne.), älyteknologiat (rakennusautomaatio, turvallisuus, jäähdytys ja ilmastointi, telematiikka jne.), IoT- ja AI-pohjaiset ratkaisut, teollisuuden kunnossapidon konsultointi, hallinta ja kehitys tehokkuuden parantamiseksi
 • digitaalisen palveluvalikoiman uudistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen tarjoaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Caverion sijoituskohteena Tuloskeskus Fact sheet Strategia Liiketoimintayksiköt Tarjooma Vastuullinen sijoituskohde Asiakkaat Kilpailutilanne Yrityskaupat