Sisäpiirihallinto

Caverion-konsernissa on käytössä sisäpiiriohje, jonka Caverion Oyj:n hallitus on hyväksynyt. Sisäpiiriohje perustuu Suomen lainsäädäntöön (mm. arvopaperimarkkinalaki) sekä EU-sääntelyyn, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä Finanssivalvonnan ohjeisiin.

Sisäpiiriohjeen mukaisesti Caverionin johtotehtävissä toimivat henkilöt, mahdolliset Caverionin määrittelemät pysyvät sisäpiiriläiset sekä henkilöt, jotka osallistuvat Caverionin taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen, tarkastamiseen tai julkistamiseen eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun sisäpiiriohjeessa tarkoitettuja liiketoimia Caverion Oyj:n arvopapereilla kolmenkymmenen (30) päivän pituisella ajanjaksolla (suljettu ikkuna) ennen vuositilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen sekä Caverionin säännöllisesti antaman kolmen tai yhdeksän kuukauden osavuosikatsausten julkistamista. Kaupankäyntikielto koskee koko julkistamispäivää. Lisäksi kaupankäynti Caverion Oyj:n arvopapereilla on kiellettyä aina, kun henkilöllä on hallussaan Caverioniin tai sen arvopaperiin liittyvää sisäpiiritietoa.

Caverionin mahdolliseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat ne työntekijät tai muun sopimuksen perusteella Caverionille työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Caverion julkistaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen määrittämällä tavalla.

Johdon liiketoimet

Caverion Oyj:n johtohenkilöitä (tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä konsernijohtaja) ja heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä ja yhtiöitä pyydetään noudattamaan alla esitettyjä ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen, Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) edellyttämällä tavalla.

Aikarajat

Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimesta.  Caverionilla on velvollisuus julkistaa toimitettu ilmoitus pörssitiedotteena viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimi-ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ohjeet johdon liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Caverion Oyj:n sisäpiiriohje Insider Guidelines (vain englanniksi)