Osinkotietoa

Kaikki Caverionin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteessa).

Caverionin osinkopolitiikan tavoitteena on, että Yhtiö jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja tilikaudelta maksettava osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta.

24.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 0,20 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 7.4.2021.

Aikaisempina vuosina maksetut osingot on esitetty alla. Kokonaistuottolaskurimme löytyy täältä.

 

 Osaketietoa   Osaketyökalut Caverion indekseissä Omat osakkeet Osakepääoma ja valtuutukset Osakkeen historia Analyytikkojen ennusteet  Caverionia seuraavat analyytikot