Osinkotietoa

Hallitus ehdottaa 12.6.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

Caverion Oyj:n 27.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2023 olivat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 5.4.2023.
 
Caverionin osinkopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä

Aikaisempina vuosina maksetut osingot on esitetty alla. Kokonaistuottolaskurimme löytyy täältä.

 Osaketietoa    Caverion indekseissä Omat osakkeet Osakepääoma ja valtuutukset Osakkeen histori