Osinkotietoa

Kaikki Caverionin osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteessa).

Caverionin osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. Vaikka tämän osinkopolitiikan muuttaminen ei ole suunnitteilla, ei voida taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita voida myöskään antaa minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja tilikaudelta maksettava osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen tältä tilikaudelta.

Tilikaudelta 2022 maksettiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Aikaisempina vuosina maksetut osingot on esitetty alla. Kokonaistuottolaskurimme löytyy täältä.

 Osaketietoa   Osaketyökalut Caverion indekseissä Omat osakkeet Osakepääoma ja valtuutukset Osakkeen historia Analyytikkojen ennusteet  Caverionia seuraavat analyytikot