28.11.2023 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Crayfish BidCo Oy ja Crayfish TopCo SARL

Caverion Oyj on 27. marraskuuta 2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Crayfish BidCo Oy:n ("Crayfish BidCo", välillisesti Luxemburgissa toimivan Crayfish TopCo SARL:n omistuksessa) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 90 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 27. marraskuuta 2023.

Ilmoituksen mukaan Crayfish BidCo Oy:n suora omistus Caverionista nousi 129 361 829 osakkeeseen, mikä vastaa 93,12 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Crayfish TopCo SARL:n välillinen omistus Caverionista nousi 129 361 829 osakkeeseen, mikä vastaa 93,12 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta 

Yhteenlaskettu

%-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

93,12 %

 

93,12 %

138 920 092

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

66,91 %

 

66,91 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji

Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000062781

129 361 829 (Crayfish BidCo Oy)

129 361 829 (Crayfish TopCo SARL)

93,12 % (Crayfish BidCo Oy)

93,12 % (Crayfish TopCo SARL)

A YHTEENSÄ 

129 361 829

93,12 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
%-osuus

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

 

B YHTEENSÄ 

N/A

N/A

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta 

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 

Crayfish TopCo SARL

0.00

0.00

0.00

Crayfish MidCo SARL

0.00

0.00

0.00

Triton V LuxCo 89 SARL

0.00

0.00

0.00

Crayfish HoldCo Oy

0.00

0.00

0.00

Crayfish BidCo Oy

93,12

0.00

93,12

 

 

 CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: