15.06.2018 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj on 15. kesäkuuta 2018 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman (” Varma”) omistus Caverion Oyj:sta on ylittänyt 5 prosentin rajan. Raja ylitettiin 15. kesäkuuta 2018 Varman osallistuttua Caverionin Osakeantiin.

Ilmoituksen mukaan Varman omistus Caverionista on 9 721 407 osaketta 15.6.2018, mikä vastaa 7,00 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin Osakeannin jälkeistä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  7,00 %  7,00 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  4,42 %  0   4,42 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji 
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
FI4000062781  9 721 407 7,00 % -
A YHTEENSÄ  9 721 407 7,00 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten
%-osuus 
N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ  N/A N/A

Tietoja liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: