05.01.2022 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin

Caverion Oyj on 5. tammikuuta 2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta (”Security Trading”, Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö, y-tunnus 1948052-6) on ylittänyt 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 5.tammikuuta 2022 Security Trading Oy:n ostettua Hisra Consulting and Finance Oy:n koko osakekannan.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu suora ja välillinen omistus Caverionista on 5. tammikuuta 2022 noussut 21 054 392 osakkeeseen, mikä vastaa 15,1558 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Security Tradingin suora ja välillinen omistus Caverionista on noussut 21 020 000 osakkeeseen, mikä vastaa 15,1310 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,1558 % 0 15,1558 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,72 % 0 14,72 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl
Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000062781 34 392 21 020 000 0,0248 % 15,1310 %
A YHTEENSÄ 21 054 392 15,1558 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ N/A N/A

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi Osakkeiden ja äänten määrä %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta  Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Antti Herlin 34 392 0,0248 % 0 % 0,0248 %
Security Trading Oy 20 470 000 14,7351 % 0 % 14,7351 %
Hisra Consulting and Finance Oy 550 000 0,3959 % 0 % 0,3959 %

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: