04.03.2015 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä

Caverion Oyj (Y-tunnus 2534127-4) on 4.3.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luku 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan Security Trading Oy:n omistusosuus Caverion Oyj:n osakkeista on ylittänyt 1/10 (10 %) rajan. Yllä mainitun rajan ylitys perustuu 4.3.2015 tehtyihin osakeostoihin.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien yhtiöiden omistus on muutoksen jälkeen seuraava:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy (Y-tunnus 1948052-6), 13 160 000 osaketta ja ääntä eli 10,48 %
  • Holding Manutas Oy (Y-tunnus 0195801-8), 0 osaketta ja ääntä eli 0,00 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa on 13 190 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,50 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistus ennen muutosta:

  • Antti Juhani Herlin, 30 180 osaketta ja ääntä eli 0,02 %
  • Security Trading Oy, 9 710 000 osaketta ja ääntä eli 7,73 %
  • Holding Manutas Oy, 3 450 000 osaketta ja ääntä eli 2,75 %

Yhteensä Antti Herlinin määräysvallassa oli ennen muutosta 13 190 180 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastasi 10,50 % Caverion Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Caverion Oyj:llä on yhteensä 125 596 092 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Antti Herlin ja hänen määräysvallassaan olevat Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy ovat aikaisemmin 22.7.2014 ilmoittaneet, että niiden yhteenlaskettu osuus Caverion Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja niihin liittyvästä äänimäärästä on tuolloin ylittänyt 1/10.
 

Lisätietoja antaa:
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi
 

CAVERION OYJ

  Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: