Älykkäät työympäristöt parantavat työtehokkuutta ja -hyvinvointia

Työympäristöt, eli fyysiset työskentelytilat, ovat suuressa murroksessa, kun työelämä ja työtavat…

Työympäristöt, eli fyysiset työskentelytilat, ovat suuressa murroksessa, kun työelämä ja työtavat muuttuvat. Vuosi 2020 oli äärimmäinen esimerkki tästä murroksesta. Teknologian kehitys ja työväen vanheneminen asettavat osaltaan jatkuvasti uudenlaisia vaatimuksia työympäristölle ja työnteolle. 

 

Työympäristö onkin elintärkeä osa työhyvinvointia ja työtehoa. Se on tärkeä erottuvuustekijä, kun kilpaillaan parhaista osaajista. Tyytyväiset työntekijät vaativat työympäristöltä:

  • laadukasta sisäilmaa ja muita olosuhteita
  • käyttäjäystävällisiä ja turvallisia tiloja
  • toimivia, arkea helpottavia palveluita.

Autamme sinua toimitilojen modernisointi- ja muutoshankkeissa sekä luomme tulevaisuuden parhaat työympäristöt. Tarjoamme räätälöityä työympäristöpalvelua kiinteistön omistajille, vuokralaisille ja käyttäjille – yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä

 

Työympäristön kehittäminen parantaa työtehoa ja työnantajamielikuvaa


Tiesitkö, että tyypillinen toimistotyöntekijä on työpisteellään vain 40 % työpäivästä? Tai että jokaisesta päivästä jopa puoli tuntia menee hukkaan neuvotteluhuoneiden varaukseen tai työkaverien etsimiseen? Työympäristön kehittämishankkeella voit parantaa työtehoa ja viihtyvyyttä.

Työympäristön kehittämisen hyödyt:

  • Tilankäytön optimointi ja käyttöasteen parantaminen
  • Työtehokkuuden parantuminen
  • Vähintään 10 % energiakustannussäästöt
  • Hiilineutraaliuden ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen
  • Vuokratuoton kasvaminen
  • Laadukas asiakaskokemus ja houkuttelevampi työnantajamielikuva
  • Osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys korostuvat.


Työympäristöstrategia ohjaa työympäristön kehitystä

Työympäristöstrategia määrittelee työympäristölle asetetut visiot, tavoitteet, toimenpiteet työympäristön kehittämiseen ja keinot työkulttuurin jatkuvaan optimointiin. Se kertoo, miten työympäristöllä voidaan edistää liiketoimintastrategian tavoitteiden saavuttamista.

Strategisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii usein muutosta ihmisten ajattelussa, toimintatavoissa ja jopa organisaatiorakenteissa. Tämä vaatii monipuolista sidosryhmäyhteistyötä, erinomaista projektijohtoa, työntekijöiden herkkää kuuntelua ja johdon tukea muutosten läpiviennissä. Johdamme projektia ja tilahankkeen uudistusta. Saat kauttamme käyttöönne parasta talotekniikkaa ja tarvittavat alustat.

Kaavio työympäristön sidosryhmistä
 

Hyvä työympäristö lähtee työntekijöiden tarpeista – teknologia mahdollistaa

Työtilojen kehitys ei tarkoita prameiden neuvotteluhuoneiden pystytystä vaan yrityskulttuurin ja yhteisten pelisääntöjen määrittämistä. Aloitamme kehityshankkeet tavoitteiden määrittelystä ja tilojen käyttäjien haastatteluista sekä työpajoista, joissa selvitetään tarkemmin nykytilannetta ja kehitysideoita.
Esimerkki tilojen käyttäjien arkea helpottavista digitaalisista palveluista.

Mobiilissa toimiva varausjärjestelmä näyttää erilaisten tilojen tilanteen, joten vapaan tilaan löytäminen ja varaaminen sujuu helposti. Helppokäyttöinen järjestelmä rohkaisee hyödyntämään uusia tiloja eri kerroksissa, mikä edistää ihmisten ja ajatusten kohtaamista. Työtiloihin, neuvotteluhuoneisiin, työpisteisiin ja jopa ruokalaan sijoitetut anturit keräävät tietoa niiden käytöstä. Tilojen käyttöä voidaan siis analysoida aidon datan pohjalta. Mikäli tila on varattu, mutta seisoo tyhjillään, se vapautuu asetetun ajan päästä muiden käyttöön. Teknologia palvelee myös vierailijoita. Sen avulla luodaan immersiivinen vierailijakokemus, joka vahvistaa brändiäsi.

Suunnittelu ja johtaminen Mitä työympäristöltä vaaditaan ja miten vaatimukset täytetään?…

Suunnittelu ja johtaminen

Mitä työympäristöltä vaaditaan ja miten vaatimukset täytetään?

 

Kumppani turvallisen ja viihtyisän työympäristön suunnitteluun

Kaipaatko ideoita, konkretiaa ja parhaita käytäntöjä työympäristön kehittämiseen? Ole yhteydessä ja luodaan suunnitelmat työympäristösi kehittämiseen.

Tule myös tutustumaan moderneihin tiloihin Caverionin pääkonttoriin Vantaalle. Älykäs työympäristö suunniteltiin ja toteutettiin työympäristöstrategiamme mukaisesti ja sitä kehitetään jatkuvasti. Lue lisää blogistamme!

Katso myös

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Selaa blogiamme