Caverion sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Caverioniin?

Miksi sijoittaa Caverioniin?

Liiketoimintamme tarkoituksena on mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Edistämme hiilivapaata yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillamme. Caverionin asiakaslupaus on Building Performance. 

 
 

5 syytä sijoittaa Caverioniin

 

Vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Olemme hyvässä asemassa luomassa asiakkaillemme vastuullista, ympäristöystävällistä ja digitaalista tulevaisuutta. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemoja Caverionin kannattavan kasvun luonnissa. Taloudellinen suorituksemme parani strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen aikana, ja nyt keskitymme ”Kasvuun”-vaiheeseen. Lyhyellä aikavälillä keskitymme kannattavuutemme parantamiseen pidentyneen koronapandemian negatiivisten vaikutusten vuoksi.

Olemme myös julkistaneet vastuullisuustavoitteet, KPI-mittarit ja toimenpiteet strategiamme ja liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti.

Olemme Euroopan johtavia palveluyrityksiä, jolla on monipuolinen, pysyvä asiakaskunta. Meillä on vahva asema kiinteistötekniikan markkinoilla, ja olemme on liikevaihdolla mitattuna viiden suurimman toimijan joukossa useimmissa toimintamaissamme.

Toimimme suhdeliiketoiminnassa ja keskitymme asiakkaaseen ja elinkaareen. Vahva, monipuolinen asiakaskuntamme on kasvumme ensimmäinen perusta. Palvelut- ja Projektit-liiketoimintayksikkömme tukevat toisiaan ja mahdollistavat yhdessä kasvun edistyksellisten elinkaariratkaisujen kautta kiinteistöissä ja teollisuudessa.

Tilauskantamme on vahva ja sen laatu on parantunut niiden toimien vuoksi, joita on tehty jäljellä olevien kannattamattomien projektien päättämiseksi tai sopimiseksi. Tilauskanta Palveluissamme on kasvanut strategiamme mukaisesti.

Meillä on vahva suorituksen johtamisen kulttuuri, painopisteinä kassavirran ja käyttöpääoman hallinta. Olemme hyötyneet lisäksi suorituskyvyn johtamisen juurruttamisesta koko organisaatioon strategiamme Kuntoon-vaiheen aikana.

Toimimme lisäksi vähän pääomia sitovassa, kassavirtaa tuottavassa liiketoiminnassa. Caverionin liiketoiminta on henkilövaltaista ja vaatii yleensä vähäisiä investointeja. Vahva palveluliiketoiminta parantaa kassavirran ennakoitavuutta.

Operatiivinen kassavirtamme on kausiluonteista ja tyypillisesti vahvimmillaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Keskitymme aktiivisesti kausiluonteisuuden vähentämiseen.

Likviditeettiasemamme on hyvin vahva ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla.

Kauden Q4/2020 lopulla:

  • Konsernin korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli -10,6 (31,5) milj. euroa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 118,6 (168,4) milj. euroa
  • Nettovelka/Käyttökate Q4/2020: -0,2x (1,4x)

  • Rahavarat 149,3 (93,6) milj. euroa.